Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Параметри визначення типу виробництва

Лекція – 3г

Типи виробництв та їх ознаки

Поняття типу виробництва

В залежності від величини виробничої програми та виду продукції промислові підприємства розділяються по типу виробництва.

Кожний тип відрізняється особливостями технологічного процесу і формою організації виробництва.

Тип виробництваце організаційна форма функціонування підприємства по випуску заданої номенклатури виробів, яка обумовлена кількістю випускаємих виробів та ступенем повторюваності випуску.

Тип виробництва визначається в залежності від таких факторів:

1. номенклатури об'єктів виробництва;

2. кількості виробів в партії випуску;

3. частоти повторюваності партій;

4. ваги і габаритів виробів.

Партія випускуце кількість виробів або деталей одного виду, які випускають протягом визначеного терміну часу (як правило місяця) без переналагодження обладнання.

Залежно від вказаних факторів проводиться організація виробничого процесу та спеціалізація робочих місць.

Умовно роз­різняють три основні типи виробництва: одиничне, серійне і масове виробництво.

Одиничне виробництво та його характеристика

Характерною ознакою одиничного вироб­ництва є випуск продукції широкої номенклатури в одному або кількох екземплярах, які, як правило, не повторюються. Наприклад, корабель, літак.

Це виробництво універсальне і гнучке. Воно потребує універсального обладнання та фахових робітників, оскільки вони виконують різні операції без періодичного повторення.

Продуктивність праці мала порівняно з іншими типами виробництв. Собівартість виготовленої продукції велика.

Серійне виробництво та його ознаки

Для серійного виробництва характерним є виготовлення виробів різними за розмірами партіями або серіями, що періодично повторюються. Наприклад, пральні машини, двигуни, тканини.

Залежно від розміру партії (серії) виробів і частоти повторення їх протягом року, серійне виробництво поділяють на малосерійне та великосерійне.

Технологічне обладнання і оснащення - універсальне, верстати з ЧПК та спеціалізоване обладнання.

Кваліфікація працівників різна - висококваліфікована праця наладчиків і праця
низько кваліфікованих робітників операторів, які працюють на спеціалізо­ваному обладнанні.

За продуктивністю і собівартістю продукції серійне виробниц­тво займає проміжне становище між одиничним і масовим.

Серійне виробництво є найбільш поширеним у промисловості.

Масове виробництво та його властивості

Масове виробництво, у порівнянні з одиничним і серійним, має досконаліші структуру та форму організації.

До характерних особливостей масового виробництва належать:

· виготовлення однакових виробів у великій кількості і протягом тривалого часу (автомобілі, трактори, мотоцикли);

· вузька спеціалізація робочих місць - на одному робочому місці виконується тільки одна операція;

· технологічне обладнання і оснащення спеціалізоване і спеці­альне;

· кваліфікація працівників низька при наявності висококваліфі­кованих наладчиків;

· продуктивність найвища з усіх типів виробництва;

· собівартість продукції найнижча з усіх типів виробництва;

· обладнання розташоване у відповідній послідовності, що створює технологічну лінію.

Параметри визначення типу виробництва

Для визначення типу виробництва запроваджено такі поняття як: такт випуску виробів або ритм випуску та коефіцієнт серійності.

Тактом випуску називають проміжок часу між послідовним випуском двох виробів.

Ритм випуску — це величина, обернена до такту, тобто кількість певних виробів, що випускаються за одиницю часу.

Тактом і ритмом випуску характеризуються технологічні процеси в масовому і великосерійному виробницт­ві.

Коефіцієнтом серійності називають кількість різних опе­рацій, які виконують на одному обладнанні (наприклад, верстаті).

Кожне виробництво має свій коефіцієнт серійності сер).

Для масового виробництва Ксер, < 2, для великосерійного Ксер = 2-10, а для малосерійного Ксер. > 20.

Рівень спеціалізації робочих місць характеризується коефіцієнтом закріплення операцій - кількість різних операцій для групи робочих місць.

Коефіцієнт закріплення операцій відповідно приймає значення:

Кз.о = 1 — масове виробництво;

1 < Кз.о < 40 — серійне виробництво;

Кз.о > 40 — одиничне виробництво, тобто на одному робочому місці виконується більш як сорок операцій.

Коефіцієнт закріплення опе­рацій для серійного виробництва приймає такі значення:

1< Кз.о <10— великосерійне виробництво;

10 < Кз.о < 20 — середньосерійне виробництво;

20 < Кз.о < 40 — дрібносерійне виробництво.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.