Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чинники, які впливають на валютний курсВалютний курс відхиляється від вартісної основи (паритету купівельної спроможності валют) — під впливом попиту і пропозиції валюти. Співвідношення такого попиту і пропозиції залежить від багатьох чинників, які відображають зв'язок валютного курсу з іншими економічними категоріями — вартістю, ціною, грошима, відсотком, платіжним балансом і ін.

Розрізняють кон'юнктурні і структурні (довгострокові) чинники, які впливають на валютний курс.

Кон'юнктурні чинникипов'язані з коливаннями ділової активності, політичної і військово-політичної обстановки, з чутками, припущеннями і прогнозами.

До довгострокових чинниківможна віднести такі як: зростання національного доходу, темпи інфляції, стан платіжного балансу, різниця процентних ставок в різних країнах, діяльність валютних ринків і спекулятивні валютні операції, ступінь використання певної валюти на євроринку і в міжнародних розрахунках, ступінь довіри до валюти на національному і світовому ринках, валютна політика, ступінь розвитку фондового ринку

Коливання валютного курсу впливають на співвідношення експортних і імпортних цін, конкурентоспроможність фірм, прибуток підприємств. При зниженні курсу національної валюти, якщо не протидіють інші чинники, експортери або одержують експортну премію при обміні вирученої іноземної валюти, яка подорожчала, на національну валюту, яка подешевшала, або мають нагоду продавати товари за цінами, нижче середньосвітових. Але одночасно зниження курсу національної валюти впливає на подорожчання імпорту, який стимулює зростання цін в країні, скорочення ввезення товарів і споживання або розвиток національного виробництва товарів замість імпорту. Зниження валютного курсу скорочує реальну заборгованість в національній валюті і збільшує тягар зовнішніх боргів, виражених в іноземній валюті. Невигідним стає вивіз прибутків, відсотків, дивідендів, які одержують іноземні інвестори у валюті країн перебування.

При підвищенні курсу національної валюти внутрішні ціни стають менш конкурентоспроможними, ефективність експорту знижується, що може привести до стагнації експортних областей національного виробництва. Імпорт, навпаки, розширюється. Стимулюється приток в країну іноземних і національних капіталів, збільшується вивіз прибутків на іноземні капіталовкладення. Зменшується реальна сума зовнішнього боргу, вираженого в знеціненій іноземній валюті.

Розбіжність динаміки курсу і купівельної спроможності валюти впливає на розвиток міжнародних економічних відносин. Якщо внутрішнє інфляційне знецінення грошей випереджає зниження курсу валюти, то за інших рівних умов заохочується імпорт товарів з метою їх продажу на національному ринку за високими цінами. Якщо зовнішнє знецінення валюти випереджає внутрішнє, яке викликається інфляцією, то виникають умови для валютного демпінгу — масового експорту товарів за цінами, нижче середньосвітових з метою витіснення конкурентів на зовнішніх ринках.

Базою валютного курсу до середини 70-х літ був офіційний золотий паритет валют. Унаслідок Ямайської валютної реформи 1976—1978 рр. юридично була оформлена відмова країн від золотих паритетів як основи валютних курсів. З 1975 р. Міжнародний валютний фонд не публікує даних про золотий зміст валют. Це пов'язано з тим, що офіційний золотий паритет втратив реальне економічне значення. Нині основою визначення валютних курсів є співвідношення купівельної спроможності національних валют.

Купівельна спроможність валюти— це сума товарів і послуг за їх цінами, які можна придбати за національну грошову одиницю. Співвідношення купівельної спроможності валют визначається відносно певної групи товарів і послуг в двох країнах. Зміна валютного курсу відповідає динаміці рівнів цін в різних країнах. При зростанні курсу національної валюти товари, які експортовані з цієї країни, стають більш дорогими за кордоном, а імпортовані товари — більш дешевими. І навпаки.

Сучасні типи режимів валютних курсівв світовій валютній системі включають:

- фіксований

- плаваючий режими.

При фіксованому режимівалютний курс фіксується за однією валютою або «корзині» валют.

Плаваючі курсизмінюються залежно від попиту і пропозиції на валютному ринку.

Згідно Бреттон-вудській угоді, після другої світової війни був введений режим фіксованих золотих паритетів і курсів. Центральні банки були зобов'язані підтримувати курс національної валюти до долара у межах 1 % від паритету за допомогою валютної інтервенції і дисконтної політики. Якщо при цьому бракувало золотовалютних резервів, проводилася девальвація валюти.

Унаслідок краху Бреттон-вудськой валютної системи золоті паритети і фіксовані по них валютні курси були скасовані і встановлений режим гнучких курсів валют.

В сучасних умовах фіксований курс дає можливість центральному банку підтримувати валютний курс в певних межах до однієї валюти або до «корзини» валют. Зміни співвідношення попиту і пропозиції іноземної валюти впливають на обсяг золотовалютних резервів країни, і відповідно і на грошову базу (корекція платіжного балансу здійснюється шляхом змін в рівні золотовалютних резервів).

Режим вільного плавання передбачає встановлення валютних курсів тільки на підставі співвідношення попиту і пропозиції на іноземну валюту. У міру зміни цього співвідношення змінюється валютний курс, який сприяє автоматичному вирівнюванню платіжного балансу, і немає необхідності використовувати золотовалютні резерви.

Плаваючий курс дає можливість нівелювати (певний час) зовнішній вплив і оперативно досягти рівноваги платіжного балансу, забезпечити автономність монетарної політики, але не обмежує інфляцію. Режим «плавання» знімає з уряду відповідальність за регулювання валютного курсу, але разом з тим не залишає можливості підтримки окремих областей національної економіки.

Негативний вплив коливання валютних курсів на розвиток зовнішньоекономічних зв'язків викликає необхідність втручання державних органів в сферу міжнародних валютних відносин з метою обмежити ці коливання через операції центральних банків.

Головними методами регулювання валютного курсує валютна інтервенція і дисконтна політика.

Валютна інтервенція— це пряме втручання центрального банку або казначейства у валютний ринок. Вона зводиться до купівлі-продажу центральним банком або казначейством інвалюти. Центральний банк купує інвалюту, якщо її пропозиція надмірно і курс низький, і продає, якщо курс інвалюти високий. Таким чином, обмежується коливання курсу національної валюти.

Суть дисконтної політикизводиться до підвищення або зниження облікової ставки центрального емісійного банку з метою впливу на рух зарубіжних короткострокових капіталів. Підвищуючи облікову ставку в періоди погіршення стану платіжного балансу, центральний банк стимулює приток капіталів з країн, де облікова ставка нижче, тобто сприяє поліпшенню стану платіжного балансу.

Методами валютного регулювання, які використовуються традиційно, є девальваціяі ревальвація— зниження і підвищення валютного курсу. Причинами їх є інфляція і неврівноваженість платіжного балансу, розрив між купівельною спроможністю грошових одиниць. Мета девальвації— зниження офіційного курсу для стимулювання експорту і заборона імпорту.

В сучасних умовах девальвація і ревальвація не є засобами стабілізації валютного курсу. Вони є лише методом приведення офіційного курсу в тимчасову відповідність з відповідною дійсністю, що склалася на ринку.

Україна використовувала декілька режимів валютного курсу — від плаваючого до фіксованого з подальшим переходом до керованого плаваючого курсу.

Встановлюючи офіційний курс валют до гривні, НБУ використовує котирування Франкфуртської біржі. При встановленні офіційного курсу валют країн СНГ і Балтії до гривні НБУ використовує інформацію, яку він одержує від центральних банків країн СНГ (курс їх національних валют до долара). При встановленні офіційного курсу валют другої групи НБУ використовує котирування, яке публікує газета «Fіnаnсіаl Тіmes».

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.