Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Черепні нерви та вегетативна нервова система 

1 Який з черепних нервів інервує m. sternocleidomastoideus et m.trapezius?

A. XI

B. IX

C. X

D. XII

E. V

 

2 Хворий страждає на параліч жувальних м’язів. Який нерв уражено?

A. N. nasociliaris

B. N. facialis

C. N. maxillaris

D. N. mandibularis

E. N. mentalis

 

3 Який нерв бере участь в утворенні ansa cervicalis?

A. N. hypoglossus

B. N. vagus

C. N. accessorius

D. N. glossopharyngeus

E. N. facialis

 

4 Яка з гілок IX пари іде до fossula petrosa?

A. N. tympanicus

B. Rr. tonsillares

C. R. communicans cum r. auricularis n. vagі

D. R. sinus carotici

E. N. petrosus minor

 

5 Який з названих нервів несе прегангліонарні волокна до ganglion pterygopalatinum?

A. N. petrosus major

B. N. petrosus minor

C. N. petrosus profundus

D. N. petrosus superficialis

E. N. maxillaris

 

6 Який нерв проходить через fissura petrotympanica?

A. N. petrosus profundus

B. N. petrosus major

C. Chorda tympani

D. N. tympanicus

E. N. petrosus minor

 

7 Який нерв несе симпатичні постгангліонарні волокна?

A. N. petrosus major

B. N. petrosus profundus

C. N. petrosus minor

D. N. tympanicus

E. Chorda tympani

 

8 Яка пара черепних нервів інервує m. obliquus superior?

A. III

B. IV

C. V

D. VI

E. VII

 

9 У хворого спостерігається гіперестезія в області центральної частини потилиці. З пошкодженням якого нерва це пов’язано?

A. N. occipitalis major

B. N. auricularis magnus

C. N. occipitalis minor

D. N. ocipitalis tertius

E. N. suboccipitalis

 

10 У хворої людини - асиметрія ротової щілини. Гілки якого нерва пошкоджені?

A. N. facialis

B. N. mandibularis

C. N. maxillaris

D. N. intermedius

E. N. infraorbitalis

 

11 У хворого відмічається параліч мімічних м'язів, сухість ока, порушення смаку на передніх двох третинах язика. Пошкодження якого нерва спостерігається у хворого?

A. N. abducens

B. N. facialis

C. N. hypoglossus

D. N. ophthalmicus

E. N. accessorius

 

12 У хворого виникає біль та гіперемія шкіри в області ясен під час прийому їжі. Пошкодження якого нерва має місце?

A. N. vagus

B. N. trochlearis

C. N. trigeminus

D. N. facialis

E. N. opticus

 

13 У хворого при обстеженні виявлено порушення загальної чутливості в області нижнього повіка, носа, верхньої губи, щоки, біль при натискуванні у ікловій ямці. Пошкодження якого нерва можна припустити?

A. Другої гілки n.trigeminus

B. Першої гілки n.trigeminus

C. Третьої гілки n.trigeminus

D. N. trochlearis

E. N. facialis

 

14 У хворого після гнойного запалення правої привушної слинної залози розвився паралич мімчних м’язів на тому ж самому боці. Який нерв постраждав?

A. IX

B. IV

C. V

D. VII

E. XI

 

15 У хворого діагностовано ураження VII нерва. На якому рівні вражений нерв, якщо у хворого спостерігається: параліч мімічних м’язів, порушення смакової чутливості передньої частини язика, сухість в роті (зменшення слиновиділення)? Зменшення слізовиділення немає.

A. На основі мозку

B. В каналі лицевого нерва до відходження великого кам'янистого нерва

C. Після виходу з каналу

D. В товщі привушної слинної залози

E. В каналі лицeвого нерва після відходження великого кам'янистого нерва

 

16 При первинному обстеженні у хворого встановлено відсутність загальної чутливості передніх 2/3 язика. Смакова чутливість збережена. Який нерв постраждав?

A. XII пара

B. Язиковий нерв після його з'єднання з chorda thympani

C. Язиковий нерв до його з'єднання з chorda thympani

D. Chorda thympani

E. IX пара

 

17 У хворого спостерігається сльозотеча, підвищене слиновиділення. Цей стан, поруч з іншими симптомами, розцінюють як подразнення одного з черепних нервів. Якого саме?

A. Парасимпатичні волокна окорухового нерва

B. Парасимпатичні волокна лицевого нерва

C. Соматичні рухові волокна окорухового нерва

D. Парасимпатичні волокна блукаючого нерва

E. Соматичні рухові волокна лицевого нерва

 

18 Гілками, якого з черепних нервів забезпечується інервація м’язів діафрагми порожнини рта?

A. N. accessorius

B. N. vagus

C. N. hypoglossus

D. N. trigeminus

E. N. facialis

 

19 У хворого спостерігається гнойне запалення соскоподібних комірок скроневої кістки (мастоїдит). Який з нервів може бути пошкодженим під час трепанації соскоподібного відростка?

A. N. glossopharyngeuss

B. N. hypoglossus

C. N. vagus

D. N. facialis

E. N. accessorius

 

20 Який з вказаних нервів є головним джерелом формування plexus tympanicus?

A. N. petrosus major

B. N. petrosus minor

C. N. tympanicus

D. Chorda tympani

E. N. petrosus profundus

 

21 Який з нервів несе постгангліонарні волокна від ganglion ciliare?

A. Nn. ethmoidales anterior et posterior

B. Nn. ciliares breves

C. Nn. ciliares longi

D. N. lacrimalis

E. N. frontalis

 

22 Чутливими гілками яких черепних нервів забезпечується інервация шкіри голови?

A. N. trigeminus et n. vagus

B. N. trigeminus et n. glossopharyngeus

C. N. trigeminus et n. facialis

D. N. facialis et n. vagus

E. N. facialis et a glossopharyngeus

 

23 У хворого спостерігається кила стравохідного отвору діафрагми. Які структури можуть бути защемленими киловим мішком?

A. N. vagus

B. N. phrenicus

C. Truncus sympathicus

D. N. splanchnicus major

E. Trunci vagales

 

24 Гілки блукаючих нервів інервують органи травного тракту включно до…

A. Caecum

B. Colon ascendens

C. Colon transversum

D. Colon descendens

E. Colon sygmoideum

 

25 В яких сегментах спиного мозку знаходяться нейрони, аксони яких формують nn. splanchnici pelvini?

A. LI-LII

B. ТhIX-ТhXI

C. SII-SIV

D. ТhX-ТhXII

E. ThXII-LII

 

26 У хворого з аневризмою підключичної артерії спостерігається осиплість голосу. З подразненням якого нерва це може бути пов’язано?

A. N. laryngeus superior dexter

B. N. laryngeus superior sinister

C. N. laryngeus reccurens sinister

D. N. laryngeus inferior sinister

E. N. laryngeus reccurens dexter

 

27 У хворого пухлина стовбура головного мозку, порушення ковтання. Функція якого з ядер черепних нервів постраждала?

A. Nucleus dorsalis n. vagi

B. Nucleus ambiguus

C. Nucleus tractus solitarii

D. Nucleus salivatorius inferior

E. Nucleus spinalis n. trigemini

 

28 В складі яких нервів секреторні постгангліонарні волокна досягають сльозової залози?

A. N. zygomaticus et n. lacrimalis

B. N. zygomaticus et n . supraorbitalis

C. Nn. nasales posteriores et n. lacrimalis

D. N. infraorbitalis et n. lacrimalis

E. N. zygomaticus et n. frontalis

 

29 Пошкодження якого з ядер черепних нервів може привести до повної втрати смакової чутливості?

A. Nucleus mesencephalicus n. trigemini

B. Nucleus pontinus n. trigemini

C. Nucleus spinalis n.trigemini

D. Nucleus solitarius

E. Nucleus ambiguus

 

30 Що відноситься до центральної частини симпатичної нервової системи?

A. Мезенцефальний відділ

B. Бульбарний відділ

C. Тораколюмбальний відділ

D. Сакральний відділ

E. Кора головного мозку

 

31 Вегетативним ядром IX пари є...

A. Nucl. salivatorius inferior

B. Nucl. salivatorius superior

C. Nucl. lacrimalis

D. Nucl. tractus solitarii

E. Nucl. ambiguus

 

32 Через який отвір виходить з черепу блукаючий нерв?

A. Foramen rotundum

B. Foramen spinosum

C. Foramen jugulare

D. Foramen ovale

E. Foramen magnum

 

33 Що є змішаною гілкою n. trigeminus?

A. N. maxillaris

B. N. ophthalmicus

C. N. zygomaticus

D. N. mandibularis

E. N. petrosus major

 

34 N. canalis pterygoidei складається з...

A. N.pterygopalatinum et n. petrosus major

B. N.petrosus minor et n. petrosus profundus

C. N.petrosus major et n. petrosus profundus

D. N.maxillaris et n. petrosus profundus

E. N. petrosus major et n. petrosus minor

 

35 Nn ethmoidales anterior et posterior є гілками...

A. N. zygomaticus

B. N. lacrimalis

C. N. frontalis

D. N. infratrochlearis

E. N. nasociliaris

 

36 Чутливою гілкою n. mandibularis є...

A. N. massetericus

B. N. buccalis

C. N. temporalis profundus

D. N. tensor tympani

E. N. mylohyoideus

 

37 N tympanicus є гілкою...

A. N. glossopharyngeus

B. N. facialis

C. N. mandibularis

D. N. vagus

E. N. petrosus major

 

38 Який нерв інервує m. trapezius?

A. N. hypoglossus

B. N. vagus

C. N. accessorius

D. N. mandibularis

E. N. glossopharyngeus

 

39 До якого вузла підходять парасимпатичні секреторні волокна у складі n. petrosus major?

A. Gangl. oticum

B. Gangl. ciliare

C. Gangl. pterygopalatinum

D. Gangl. submandibulare

E. Gangl. geniculi

 

40 Які нерви інервують передні 2/3 язика?

A. Chorda tympani et r. lingualis n. glossopharyngei

B. N laryngeus superior et n. lingualis

C. N. lingualis et chorda tympani

D. N laryngeus superior et chorda tympani

E. Rami linguales n. glossopharyngei et n. laryngeus superior

 

41 З яким вегетативним вузлом з'єднується перша гілка V пари ЧМН?

A. Gangl. pterygopalatinum

B. Gangl. oticum

C. Gangl. submandibulare

D. Gangl. ciliare

E. Gangl. trigeminale

 

42 Який з вузлів є вегетативним?

A. Gangl. trigeminale

B. Gangl. inferius n. vagi

C. Gangl. oticum

D. Gangl. inferius n. glossopharyngei

E. Gangl. geniculi

 

43 У хворого параліч м’язів лиця правої сторони. Який нерв ушкоджено?

A. N. facialis sinister

B. N. trigeminus dexter

C. N. trigeminus sinister

D. N. facialis dexter

E. N. abducens dexter

 

44 У хворого парастезії у задній частині вушної раковини та задній стінці зовнішнього слухового проходу. Який нерв ушкоджено?

A. Передні вушні нерви вушно-скроневого нерву

B. Великий вушний нерв (шийне сплетення)

C. Виличний нерв верхньощепленного нерва

D. Верхньощеплений нерв

E. Вушна гілка блукаючого нерва

 

45 У хворого відсутня чутливість слизової оболонці щоки. Який нерв ушкоджено?

A. Язиковий нерв (гілка нижньощелепного нерва)

B. Щічний нерв (гілка нижньощелепного нерва)

C. Жувальний нерв (гілка нижньощелепного нерва)

D. Верхньощелепний нерв (гілка трійчастого нерва)

E. Виличний нерв (гілка верхньощелепного нерва)

 

46 У хворого парестезії у шкіри щоки. Який нерв ушкоджено?

A. Щічний нерв нижньощелепного нерва

B. Виличні гілки лицьового нерва

C. Виличний нерв верхньощелепного нерва

D. Щічні гілки лицьового нерва

E. Підочноямковий нерв верхньощелепного нерва

 

47 У хворого виникає біль при натиску в ділянці іклової ямки. Невралгія якого нерва у хворого?

A. 2 гілки трійчастого нерва

B. 1 гілки трійчастого нерва

C. 3 гілки трійчастого нерва

D. Лицьового нерва

E. Жодного з них

 


Органи чуттів

 

1 До якої оболонки ока відноситься iris?

A. Судинної

B. Фіброзної

C. Чутливої

D. Слизової

E. М'язової

 

2 Яке анатомічне утворення не відноситься до paries labyrinthicus барабанної порожнини?

A. Prominentia canalis facialis

B. Fenestra cochlea

C. Fenestra vestibuli

D. Eminentia pyramidalis

E. Promontorium

 

3 Які сосочки є найбільш численними?

A. Papilla fungiformis

B. Papilla filiformis

C. Papilla foliata

D. Papilla vallata

E. Papilla conica

 

4 Де розташований кірковий центр нюху?

A. Uncus

B. Corpus geniculatum mediale

C. Thalamus

D. В області sulcus calcarinus

E. В області sulcus olfactorius

 

5 Яке ядро має відношення до слухового аналізатора?

A. Nucl. solitarius

B. Nucl. cochlearis ventralis

C. Nucl. accessorius

D. Nucl. ambiguus

E. Nucl. salivatorius superior

 

6 У якому вузлі знаходяться перші нейрони слухового шляху?

A. Gangl. vestibulare

B. Gangl. geniculi

C. Gangl. trigeminale

D. Gangl. spirale

E. Gangl. ciliare

 

7 Який нерв має відношення до шляху смакового аналізатора?

A. N. petrosus profundus

B. N. petrosus major

C. N. petrosus minor

D. N. zygomaticus

E. Chorda tympani

 

8 У хворого - враження лицевого нерва. Де буде спостерігатися порушення смакової чутливості?

A. Передні 2/3 язика

B. Ділянка м'якого піднебіння

C. Слизова оболонка надгортанника

D. Піднебінні дужки

E. Задня 1/3 язика

 

9 Вкажіть, з яким анатомічним утворенням спілкується задня стінка барабанної порожнини.

A. Tuba auditiva

B. Antrum mastoideum

C. Ductus cochlearis

D. Cochlea

E. Labyrinthus membranaceus

 

10 Хворому було поставлено діагноз: «Гнойний отит». Через яку стінку найчастіше проникає інфекція до барабанної порожнини?

A. Paries tegmentalis

B. Paries mastoideus

C. Paries labyrinthicus

D. Paries caroticus

E. Paries jugularis

 

11 Гілками якого вузла інервується m. dilatator pupillae?

A. Gangl. ciliare

B. Gangl. sympathicum

C. Gangl. pterygopalatinum

D. Gangl. oticum

E. Gangl. trigeminale

 

12 Гілками якого вузла інервується m. sphincter pupillae?

A. Gangl. sympaticum

B. Gangl. ciliare

C. Gangl. pterygopalatinum

D. Gangl. oticum

E. Gangl. trigeminale

 

13 Гілками якого вузла інервується m.ciliaris?

A. Gangl. sympaticus CVIII-ThII

B. Gangl. ciliare

C. Gangl. pterygopalatinum

D. Gangl. oticum

E. Gangl. trigeminale

 

14 Куди відкриваються протоки слізної залози?

A. Saccus conjunctivalis

B. Saccus lacrimalis

C. Rivus lacrimalis

D. Punctum lacrimale

E. Ductus nasolacrimalis

 

15 Де розташовується перший нейрон слухового аналізатора?

A. Gangl. vestibulare

B. Gangl. trigeminale

C. Gangl. geniculi

D. Gangl. spirale

E. Gangl. oticum

 

16 Частиною якої структури є cornea?

A. Tunica fibrosa bulbi

B. Tunica vasculosa bulbi

C. Retina

D. Corpus vitreum

E. Tunica conjunctiva

 

17 Частиною якої структури є iris?

A. Tunica fibrosa bulbi

B. Retina

C. Corpus vitreum

D. Tunica vasculosa bulbi

E. Corpus ciliare

 

18 Що виділяє humor aquosus?

A. Glandula lacrimalis

B. Corpus vitreum

C. Processus ciliaris

D. Lens

E. Cornea

 

19 Через які отвори відтікає humor aquosus з камер ока?

A. Angulus iridocornaelis

B. Canalis opticus

C. Lamina cribrosa

D. Canaliculi lacrimales

E. Spatium episclerale

 

20 Куди відкриваються протоки gandulae tarsales?

A. Caruncula lacrimalis

B. Raphe palpebralis lateralis

C. Вільний край повік біля limbus palpebralis posterior

D. Вільний край повік біля limbus palpebralis anterior

E. Canalis nasociliaris.

 

21 Як належить відтягувати вушну раковину при огляді барабанної перетинці?

A. Назад

B. Догори

C. Вперед і догори

D. Назад і донизу

E. Назад і догори

 

22 В дитини природжена глухота пов’язана з нерозвитком слухових кісточок. Порушення розвитку якого ембріонального зачатку призвело до появи цієї патології?

A. Ендодерма

B. Мезодерма 3, 4 глоткових (зябрових) дуг

C. Ектодерма

D. Мезодерма 1, 2 глоткових (зябрових) дуг

E. Жоден з них

 

23 При отоскопії ( метод огляду зовнішнього слуховогу ходу, барабаної перетинки) вушну воронку вводять у зовнішний слуховий хід на глибину, відповідно зовнішньому ходу. Яка довжина хрящового зовнішнього ходу?

A. 35 мм

B. 11-12 мм

C. 23-24 мм

D. 17 мм

E. 5 мм

 

24 У хворого виявлено природжену глоукому. Недорозвиток якої структури призвів до цієї патології?

A. Щілини райдужно рогівкового куту

B. Кришталик

C. Склера

D. Рогівка

E. Жодної з них

 

25 Поміж природжених аномалій розвитку очного яблука частіше, ніж інші, зустрічається астигматизм. Чим викликана ця патологія?

A. Зорова вісь скорочена

B. Неправильна кривізна рогівки

C. Щілина в райдужці

D. Зорова вісь подовжена

E. Жодним з них

 

26 З якого віку після народження настає координація рухів очних яблук?

A. У немовляти

B. З 1-го місяця після народження

C. З 3-го місяця після народження

D. З 2-го місяця після народження

E. З 4-го місяця після народження

 


МОДУЛЬ 4
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.