Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 5. Підприємництво, його суть, принципи1. Визначте ознаки підприємницької діяльності.

2. Які обмеження встановлені законом щодо заборони займатися певними видами підприємницької діяльності.

3. Які норми закону забезпечують свободу підприємницької діяльності.

4. Назвіть і охарактеризуйте принципи підприємницької діяльності.

Література: 1,2,3,5,11-15,17-20,24,25,29-35

Тематика рефератів:

1. Підприємницька діяльність: поняття, зміст та види.

2.Принципи підприємницької діяльності.

Тема 6. Правове положення підприємства, господарського товариства, як самостійного суб’єкта господарювання.

1. Надайте поняття підприємства та визначте види за законодавством України.

2. Охарактеризуйте види підприємств за їх організаційно-правовою формою.

3. Визначте види господарських товариств за законодавством України.

4. Інші види підприємств за законодавством України.

Література: 1,2,3,5,11-15,17-20,24,25,29-35

Тематика рефератів:

1. Поняття та характерні ознаки підприємства.

2. Господарські товариства: поняття та види за законодавством України.

 

Змістовний модуль № 3. Власність та її місце в господарській діяльності України.

Тема 7. Форми, види, суб’єкти та об’єкти власності.

1. Визначте що складає зміст права власності. Власність як економічна і як правова категорія. Форми, види власності.

2. Суб’єкти та об’єкти власності.

3. Які є способи набуття та припинення права власності.

Література- 1-5,8, 33-35

Тематика рефератів:

1. Форми та види власності.

2. Суб’єкти та об’єкти власності.

Тема 8.Правовий режим майна суб’єктів господарського права.

1.Визначте норму статті ГК України відповідно до якої регулюється правовий режим майна суб’єктів господарювання.

2.Надайте відповідь які організаційно - установчі повноваження має власник.

3.Визначте джерела формування майна суб’єктів господарювання та надайте їм характеристику.

4.Поясність що таке право господарського відання, право господарського управління, право власності.

Література- 1-5,8, 33-35

Тематика рефератів:

1. Правовий режим майна державних підприємств.

2. Правовий режим майна господарських товариств.

Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

1. В чому полягає сутність зовнішньоекономічної діяльності України.

2. Визначте методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

3. Який порядок ліцензування та квотування зовнішньоекономічної діяльності.

Література:1,2,3,4,5,8,12-14,16, 21,22,24,25,29-35

Тематика рефератів:

1.Поняття, принципи і види зовнішньоекономічної діяльності.

2.Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 10. Господарський договір.

  1. Що становить правову основу господарських договорів.
  2. Назвіть особливі ознаки господарського договору.
  3. Визначіть порядок укладання господарських договорів, їх зміни та розірвання.
  4. У чому полягають особливості укладання господарських договорів.

Література: 1,2,3,5,11-15,17-20,24,25,29-35

Тематика рефератів:

1. Поняття, ознаки та підстави виникнення господарського зобов’язання.

2. Види господарських договорів та порядок їх укладення, припинення.

Тема 11.Відповідальність за порушення господарських зобов’язань.

1. Визначіть в яких випадках настає відповідальність у суб’єкта господарювання за порушення господарських зобов’язань.

2. Визначіть види господарсько-правової відповідальності.

3. Охарактеризуйте господарсько-організаційні санкції.

Література: 1,2,3,5,11-15,17-20,24,25,29-35

Тематика рефератів:

1. Загальна характеристика відповідальності за порушення господарських зобов’язань

2. Штрафні санкції: їх види та порядок їх застосування.

Завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни „Господарське право” передбачають формування у студентів необхідних правових знань шляхом пошуку необхідних інформаційних джерел, а через їх опанування вміти аналітично оцінювати та виділяти основне з запропонованої інформації.

Тема 12. Товарна біржа, як суб»єкт господарювання

1.Товарна біржа, її суть, функції та права.

2.Порядок створення товарної біржі.

3. Біржові угоди і біржові операції

Література: 1,2,3,4,5,10,11, 33-35

Тема 13. Ринок цінних паперів, фондові біржі.

1.Визначте структуру і класифікацію ринку цінних паперів.

2.Фондова біржа, її суть, ознаки.

Література: 1,2,3,4,5,10,11,18,23,39,40,44,50,60,55,61,66,68, 71-74
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.