Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Технологія продукції ресторанного господарстваМіністерство освіти і науки України

Національний університет харчових технологій

Кафедра технології харчування та ресторанного бізнесу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор НУХТ

______________С. В. Іванов

“__” __________ 2014 р.

 

ПРОГРАМА

Державного іспиту для бакалаврів

За напрямом підготовки

Харчові технології та інженерія»

 

 

Декан факультету ГРТБ Завідувач кафедри ТХ та РБ

________В. Ф. Доценко __________В. Ф. Доценко

“__” _________ 2014 р. “__” __________2014 р.

 

Київ – 2014

ЗМІСТ
1. 1. Зміст дисциплін….……………………………………………………...............
1.1. Технологія продукції ресторанного господарства………………………..
1.1.1. Технологічні принципи створення, моделювання та виробництва продукції ресторанного господарства з заданими властивостями ……………...
1.1.2. Основні закономірності виробництва продукції харчування з сировини рослинного походження …………………………………………………………...
1.1.3. Особливості технології кулінарної продукції з круп, бобових та борошна.
1.1.3. 1.1.4. Технологія продукції з сировини тваринного походження ……………....
1.1.5. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з м'яса ……….
1.1.6. Технологія продукції з птиці, кролика, пернатої дичини …………………
1.1.7. Особливості виробництва та технологічне призначення кулінарної продукції з гідробіонтів ……………………………………………………………
1.1.8. Технологія універсальної продукції для закладів ресторанного господарства ………………………………………………………………………..
1.1.9. Технологія холодних страв, холодних та гарячих закусок………………..
1.1.10. Технологія супів ……………………………………………………………
1.1.11. Технологія солодких страв ………………………………………………..
1.1.12. Технологія напоїв ………………………………………………………….
1.1.13. Технологія борошняних кондитерських виробів ………………………..
1.1.14. Особливості технології готової борошняної кондитерської продукції ..
1.1.15. Технологія охолодженої та швидкозамороженої продукції ……………
1.1.16. Технологічні закономірності складання меню для різних типів закладів ресторанного господарства та контингентів споживачів ………………………..
1.2. Устаткування в ресторанному господарстві………....……………………
1.2.1.Механічне обладнання……………………………………………………….
1.2.2.Теплове обладнання………………………………………………………….
1.2.3.Холодильне обладнання……………………………………………………..
1.2.4.Торгове обладнання………………………………………………………….
1.3. Управління якістю у ресторанному господарстві……………………….
1.3.1. Загальні положення у сфері управління якістю. Комплексне управління якістю продукції ……………………………………..…………….........................
1.3.2. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління якістю продукції ………..
1.3.3 Управління якістю продукції ресторанного господарства на різних рівнях ………………………………………………………..………………………
1.3.4. Контроль якості продукції ресторанного господарства …….....................
1.3.5.Організація лабораторного контролю якості продукції ресторанного господарства ………………………………………………………………………..
1.3.6. Методи контролю якості продукції ресторанного господарства …………
1.3.7.Лабораторні дослідження якості продукції ресторанного господарства …
1.3.8. Фізико-хімічні методи, що використовуються під час контролю якості напівфабрикатів та готової продукції ……………………………………………..
2. Питання з дисциплін, які включені в програму державного іспиту…................................................................................................................
2.1. Технологія продукції ресторанного господарства……………………………
2.2. Устаткування в ресторанному господарстві………..……………………........
2.3. Управління якістю у ресторанному господарстві …………………………..
3. Список рекомендованої літератури …………………………………………...
3.1. Технологія продукції ресторанного господарства…………………………….
3.2. Устаткування в ресторанному господарстві……….……………………..........
3.3. Управління якістю у ресторанному господарстві……………………………

 

 

Зміст дисциплін

Технологія продукції ресторанного господарства

1.1.1. Технологічні принципи створення, моделювання та виробництва продукції ресторанного господарства з заданими властивостями. Наукові засади технологічного процесу виробництва продукції ресторанного господарства.

Технологічні принципи створення та виробництва кулінарної продукції з заданими властивостями. Характеристика виробничого та технологічного процесів, їх мета та завдання. Основи моделювання технологічного процесу виробництва продукції ресторанного господарства. Функціонально-технологічні властивості сировини, рецептурних сумішей, напівфабрикатів, їхня роль у формуванні якості готової кулінарної продукції. Якість кулінарної продукції: визначення показника якості, основні принципи її формування. Пріоритетні напрями технологічних та наукових досліджень на сучасному етапі [3, 4, 6].

1.1.2. Основні закономірності виробництва продукції харчування з сировини рослинного походження. Наукові основи формування харчової цінності, структури та показників якості напівфабрикатів, готової продукції з сировини рослинного походження. Характеристика технологічних процесів виробництва продукції з овочевої сировини, теоретичне обґрунтування параметрів процесу. Фактори та сутність фізико-хімічних, механічних процесів, що обумовлюють технології виробництва продукції ресторанного господарства. Технологічні особливості виробництва напівфабрикатів з овочевої та плодової сировини. Формування асортименту готової кулінарної продукції з овочів. Перспективи розвитку асортименту та технологій кулінарної продукції з плодів та овочів.

Обґрунтування умов, режимів, термінів зберігання та реалізації готової продукції, вимоги до якості, види браку, способи його усунення. Сутність фізико-хімічних процесів, що формують якість кулінарної продукції з овочевої сировини. Формування асортименту та технології готової кулінарної продукції з овочів, плодів, грибів [1, 8, 22].

1.1.3. Особливості технології кулінарної продукції з круп, бобових та борошна.Загальна характеристика технологічно-функціональних властивостей сировини. Класифікація, асортимент, технологічне застосування кулінарної продукції з круп, бобових та борошна. Характеристика способів та видів кулінарної обробки сировини, теоретичне обґрунтування параметрів технологічного процесу, фактори та ступінь фізико-хімічних процесів, що обумовлюють формування готової продукції [1, 4, 22].

1.1.4. Технологія продукції з сировини тваринного походження. Характеристика функціонально-технологічних властивостей вихідної сировини: молока, кисломолочного сиру та яєць за сукупними ознаками. Характеристика технологічних процесів виробництва напівфабрикатів: теоретичне обґрунтування параметрів процесу; фактори та сутність фізико-хімічних процесів. Асортимент, вимоги до якості, умов та режимів реалізації готової кулінарної продукції з молока, кисломолочного сиру, яєць та яєчних продуктів [2, 12].

1.1.5. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з м’яса. Загальні особливості технологічного процесу виробництва продукції з м’яса, м’ясопродуктів та м’яса диких тварин.

Характеристика функціонально-технологічних властивостей вихідної сировини як об’єкта переробки на підприємствах ресторанного господарства. Класифікація кулінарної продукції з м’яса за сукупними ознаками. Загальна принципова схема технологічного процесу виробництва кулінарної продукції з м’яса: яловичини, свинини, баранини, козлятини. Характеристика та значення норм відходів і витрат. Класифікація напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з м’яса.

Загальна характеристика асортименту страв та кулінарних виробів з м’яса та м’ясної сировини. Характеристика способів та видів теплового кулінарного оброблення, апаратурне оформлення процесів виробництва продукції з м’яса та м’ясної сировини. Управління технологічними процесами виробництва, якістю готової продукції з м’яса та м’ясопродуктів. Обґрунтування умов, термінів зберігання та реалізації готової продукції, вимоги до якості, види браку, способи його усунення. Сучасні підходи до компонування, оформлення та реалізації страв з м’яса [5, 10, 13].

1.1.6.Технологія продукції з птиці, кролика, пернатої дичини.Загальна характеристика сировини, її технологічні властивості та особливості обробки різних видів птиці, пернатої дичини, кролів. Виробництво напівфабрикатів, їх класифікація та технологічне призначення. Асортимент страв та кулінарних виробів з птиці, пернатої дичини, кролів, його використання [4, 14].

1.1.7. Особливості виробництва та технологічне призначення кулінарної продукції з гідробіонтів.Характеристика функціонально-технологічних властивостей гідробіонтів. Класифікація кулінарної продукції з гідробіонтів за сукупними ознаками. Характеристика технологічних процесів виробництва напівфабрикатів з риби з кістковим та хрящовим скелетом, нерибної водної сировини. Теоретичне обґрунтування параметрів процесу. Загальні особливості способів та видів теплового оброблення, теоретичне обґрунтування параметрів та апаратурне оформлення процесів. Характеристика асортименту готової продукції з гідро біонтів, її призначення [3, 7, 18].

1.1.8. Технологія універсальної продукції для закладів ресторанного господарства.Визначення «універсальні напівфабрикати», класифікація за сукупними ознаками (бульйони, відвари, пасеровки, паніровки, фарші), шляхи формування асортименту. Технологія соусів, роль соусів у харчуванні. Класифікація, формування асортименту соусів, управління технологічними процесами виробництва та якістю соусів, їх призначення. Обґрунтування умов, термінів зберігання та використання соусів. Вимоги до якості, види браку, способи його усунення [1, 9, 15].

1.1.9. Технологія холодних страв, холодних та гарячих закусок.Загальна характеристика, значення у харчуванні людини, класифікація, асортимент холодних страв, холодних та гарячих закусок. Характеристика, наукове обґрунтування технологічних прийомів підготовки овочевих, рибних, м’ясних та гастрономічних продуктів для холодних страв і закусок. Технологічні особливості виробництва та реалізації гарячих закусок. Технологія бенкетних холодних страв, холодних та гарячих закусок. Технологічно-санітарні вимоги до якості, умов та термінів виробництва, зберігання, реалізації вищеназваної продукції [4, 11].

1.1.10. Технологія супів.Класифікація супів, теоретичне обґрунтування асортименту. Використання для виробництва супів універсальної продукції та напівфабрикатів. Характеристика асортименту супів, їх призначення. Управління технологічними процесами та якістю супів на підставі аналізу ризиків та контрольних точок технологічних процесів їх виробництва [1, 8].

1.1.11. Технологія солодких страв.Загальна характеристика, значення у харчуванні, класифікація. Характеристика сировини, обґрунтування способів та режимів її обробки. Використання згущувачів, стабілізаторів, піноутворювачів у виробництві солодких страв та десертної продукції в закладах ресторанного господарства. Характеристика асортименту солодких страв за ознаками: холодні та гарячі. Вимоги до якості, види браку, способи його усунення, умови, режими, терміни зберігання та реалізації [3, 12].

1.1.12. Технологія напоїв.Особливості технологічних процесів виробництва напоїв, їх вплив на харчову цінність та показники якості. Перспективні напрями оптимізації технологічних процесів виробництва напоїв з метою підвищення їх якості. Класифікація, асортимент напоїв за сукупними ознаками [4,19].

1.1.13. Технологія борошняних кондитерських виробів.Характеристика різних видів тіста, теоретичне обґрунтування формування його структури. Класифікація напівфабрикатів з різних видів тіста за сукупними ознаками. Особливості принципової схеми технологічного процесу виробництва напівфабрикатів борошняних кондитерських виробів. Роль рецептурних компонентів у формуванні якості борошняної кондитерської продукції. Характеристика оздоблювальних напівфабрикатів, асортимент за сукупними ознаками, технологічне призначення. Обґрунтування умов та режимів зберігання, використання, вимоги до якості, види браку, способи його усунення [1, 3, 4].

1.1.14. Особливості технології готової борошняної кондитерської продукції.Особливості технологічних схем виробництва дріжджового тіста та виробів з нього, способи формування асортименту. Особливості технології виробництва кондитерської продукції з різних видів тіста (бісквітного, пісочного, листкового, заварного), принципові схеми технологічного процесу виробництва, апаратурне оформлення технологічних процесів, призначення. Класифікація, асортимент готових борошняних кондитерських виробів за сукупними ознаками. Обґрунтування умов та термінів зберігання, реалізації готових виробів, вимоги до якості, види браку, способи його усунення. Наукове обґрунтування формування різних видів тіста. Характеристика розпушувачів. Зміни, що відбуваються під час теплового оброблення виробів з різних видів тіста. Характеристика функціонально-технологічних властивостей сировини для кондитерської продукції в закладах ресторанного господарства.

Теоретичне обґрунтування формування технології оздоблювальних напівфабрикатів. Використання піноутворювачів, стабілізаторів, драглеутворювачів в технологіях кондитерських виробів.

Характеристика способів, видів та режимів теплового оброблення продукції з прісного та дріжджового тіста. Особливості механізму утворення різних видів тіста, роль рецептурних компонентів у формуванні якості готових виробів. Наукове обґрунтування необхідності та можливості подовження термінів зберігання борошняних кондитерських виробів в закладах ресторанного господарства [1, 3, 4].

1.1.15. Технологія охолодженої та швидкозамороженої продукції.Загальна характеристика, сучасний стан виробництва та споживання, асортимент охолодженої та швидкозамороженої продукції. Технологічно-санітарні вимоги до якості, умов, режимів, термінів зберігання, розігріву, реалізації охолодженої та швидкозамороженої кулінарної продукції [1, 4, 5].

Технологічні закономірності складання меню для різних типів закладів ресторанного господарства та контингентів споживачів. Загальні підходи до розробки меню та виробничої програми для закладів ресторанного господарства. Технологічні закономірності складання меню для різних типів закладів ресторанного господарства та контингентів споживачів.

Вибір та обґрунтування критеріїв оцінки якості меню для різних типів закладів ресторанного господарства та контингентів споживачів. Обґрунтування виробничої програми, її сутність та складові.

Методологічні принципи формування та розробки меню [6, 16].
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.