Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Матеріальна культура Київської Русі

Характерні риси культури античної Греції

Етапи розвитку культури античної Греції. Міфологія Стародавньої Греції. ЇЇ формоутворююча роль для давньогрецької культури. Найголовніші божества.

Відмінності у розвитку грецької культури на відмінну від давніх держав Сходу. Самостійні види культури – література, театр, що перетворилися в професійний вид діяльності. Давньогрецька музика. Особливості грецької архітектури. Три основних архітектурних ордери (доричний, іонічний, коринфський). Найвідоміші архітектурні споруди. Храм Зевса в Олімпії. Храм Посейдона в Луканії. Парфенон. Храм Афіни Переможиці.

Скульптура класики (Мирон, Поліклет, Фідій).

Зародження філософія як наукової теорії. Геракліт. Сократ. Платон. Аристотель. Інші наукові знання (Геродот,Евклід, Піфагор, Архімед).

Досягнення і цінності культури античної Греції.

Література:

1. Алпатов М.А. Художественные проблемы искусства Древней Греции. – М., 1987.

2. Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 1-3. – М., 1992.

3. Гайденко П. История греческой философии в ее связи с наукой. http://www.philosophy.ru/library/gaid/0.html

4. Гомер. Илиада. Одиссея. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Fiction/gomer/index.php

5. Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции. http://www.mify.org/kun.shtml

6. Кун Н.Т. Мифы Древней Греции. – М., 1960.

7. Словник античної міфології. – К., 1985. http://litopys.org.ua/slovmith/slovm.htm

8. Соколов Г.И. Акрополь в Афинах – М., 1968 – с.108. http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000011/index.shtml

 

Особливості культури Стародавнього Риму

Етапи становлення і розвитку культури Стародавнього Риму. Мілітаризація римської культури. Вплив міфологічної система на культуру Стародвнього Риму.

Наука (Сенека, Тіт Лукрецій Кар, Страбон, Гален, Плутарх, Тацит).

Створення юриспруденції – значущий і оригінальний внесок Стародавнього Риму в світову наукову традицію. Римське право.

Поезія Стародавнього Риму. Катулла. Горацій. Овідій. Нові архітектурні рішення у Стародавньому Римі – амфітеатри (Колізей). Пантеон – храм всіх богів. Фрескове малярство. Виникнення театрального мистецтва в Римі.

Досягнення і цінності культури Стародавнього Риму.

Література:

1. История и культура античного мира. – М., 1977. http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000002/index.shtml

2. Культура Древнего Рима. – В 2-х т. – М., 1985.

3. Лосев А.Ф. Эллинистически-римская эстетика I – II вв. н. э. М., 1979. 416 с.

4. Любимов Л.Д. Искусство древнего мира. – М., 1971 г. – с.319 http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000003/index.shtml

5. Ривкин Б.И. Античное искусство. – М., 1972.

6. Соколов Г. Искусство Древнего Рима. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Sokol/index.php

3. Діяльність титанів Високого Відродження —Леонардо да Вінчі, Рафаеля Санті, Мікеланджело Буонарроті

Характеристика епохи Відродження – періоду в історії культури Західної Європи. Гуманізм як ідеологія Відродження.

Леонардо да Вінчі – засновник нового етапу розвитку мистецтва. Внесок у науку. Досягнення у сфері мистецтва (живопис, скульптура, музика). «Книга про мистецтво». «Таємна вечеря». Портрет Мони Лізи.

Рафаель Санті. Мистецтво Рафаеля – об’єднання світу християнського і світу класичного («еллінізоване християнство»). Образ Мадонни: «Мадонна Конестабіле», «Мадонна Альте», «Мадонна у кріслі», «Мадонна на луці», «Мадонна зі щигликом», «Сікстинська мадонна». Фрески Станци делла Сеньятура.

Мікеланджело Буонарроті. Місце ідей неоплатоників в творчості Мікеланджело. Монументальніший твір – мармурова П'єта (ідея страждаючої Богоматері). Мармурова статуя «Давид». Розпис Сикстинської капели (фреска «Страшний суд»). Подальша доля фресок майстра. Купол собору Св.Петра в Римі – найбільш грандіозний з архітектурних проектів Мікеланджело.

Література:

1. Всеобщая история искусств. Том 3 // под общей редакцией Колпинского Ю.Д. и Ротенберга Е.И. – М., 1962 – с.996. http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000007/index.shtml

2. Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. – М., 1986.

3. История всемирной литературы. –Т.3. – М., 1985.

4. История искусства зарубежных стран: Средние века и Возрождение / Под ред. Ц.Нессельштраус – М., 1982.

5. Культура Возрождения и Реформации. Отв. ред. В.И. Рутенбург. – Л., 1981.

Матеріальна культура Київської Русі

Традиція східнослов'янських племен – основа культури Київської Русі. Язичницький та християнський періоди розвитку культури держави.

Загальна характеристика архітектури. Візантійський стиль (хрестово-купольний тип храму). Церква Богородиці (Десятинна), Київський Софійський собор, ансамбль Києво-Печерської лаври, Золотоверхий Михайлівський собор. Оборонні споруди. Замкова архітектура.

Мозаїка, фреска, іконопис та книжкова мініатюра – провідні жанри образотворчого мистецтва Київської Русі. Живопис. Вимоги до Іконографічних схем. Мозаїчна Богоматір-Оранта. Декоративно-прикладне мистецтво – вироби з дерева, металу, кістки, каменю, глини. Подвійна роль творів прикладного мистецтва – прикраси та амулети. Поширена техніка ювелірних виробів.

Література:

1. Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. Брайчевский М.Ю. Пер. с украинск. – К., 1989. – 295с.

2. Всеобщая история искусств. Академия художеств СССР. Институт теории и истории изобразительных искусств. Том 2. Искусство средних веков. Книга первая. http://www.bibliotekar.ru/Iskusstva.htm

3. Ионайтис О.Б. Византийские традиции и процесс формирования философской культуры Киевской Руси. http://shkola-mysli.by.ru/01-13.html

1. Історія української культури. За загальною редакцією Івана Крип’якевича. К., 2002 (за виданням 1937 року) http://litopys.org.ua/krypcult/krcult.htm

4. Історія української культури. У п’яти томах. Том 1. Київська Русь. http://litopys.org.ua/istkult/ikult.htm

5. Любимов Л. Искусство Древней Руси – М., 1974 – с.336. http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000031/index.shtml

6. Осетров Е.И. Живая Древняя Русь – М., 1976 – с.255. http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000009/index.shtml

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.