Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Якщо гроші обертаються в середньому п'ять разі на рік, то яка кількість грошей, необхідна для обслуговування обміну?а) у 5 разів більша номінального обсягу ВНП;

б) становить 20% номінального ВНП;

в) дорівнює відношенню: 20% / номінальний обсяг ВНП;

г) жодна з відповідей неправильна.

16. Грошова маса включає гроші, що є в:

а) гаманцях населення;

б) сейфах і касах комерційних банків;

в) сейфах НБУ;

г) правильні відповідіа) і б).

17. Норма обов'язкових резервів:

а) встановлюється з метою обмеження грошової маси;

б) запроваджується як засіб, що обмежує вилучення грошей з вкладів;

в) визначається з метою підтримування ліквідності банків;

г) використовується як засіб регулювання кредитної емісії грошей;

г) правильні відповідіа), в)і г).

18. Банківська система створює гроші, видаючи кредити, в результаті грошова маса:

а) збільшується на величину, меншу від загально суми депозитів;

6) збільшується на величину, що дорівнює загальній сумі депозитів;

в) збільшується на величину, більшу від загальної суми депозитів;

г) не збільшується і не зменшується.

19. У банку «Ажіо» відкрито депозити на 10000 грн. Норма обов'язкових резервів - 25%. Цей депозит здатний збільшити суму видачі кредитів на:

а) 7500 грн.;

6) 10000 грн.;

в) 30000 грн.;

г) більше 30000 грн.

20. Якщо норма обов'язкових резервів становить 100%, то величина грошового мультиплікатора дорівнює:

а) 0;

6) 1;

в) 10;

21. Якщо центральний банк підвищує облікову ставку, як зміняться темпи зростання грошової маси?

а) знизяться;

б) збільшаться;

в) залишаться незмінними.

22. Які операції на відкритому ринку проводить НБУ, якщо йому потрібно зменшити масу грошей в обігу?

а) купувати цінні папери;

б) підвищувати ставку облікового процента;

в) продавати облігації державної позики.

Якщо НБУ оголошує про продаж державних цінних паперів, що відбувається з попитом на них?

а) знизиться;

б) підвищиться;

в) залишиться незмінним.

Як потрібно змінити норму обов'язкових резервів, якщо потрібно збільшити масу грошей в обігу?

а) підвищити;

б)знизити;

в) інше.

25. НБУ купує інвалюту на валютному ринку, щоб:

а) знизити курс національної валюти;

б) підвищити курс національної валюти;

в) поповнити валютні резерви.

Які операції на відкритому ринку буде проводити центральний банк, якщо необхідно зменшити грошову масу в обігу?

а) купувати державні цінні папери;

б) продавати державні цінні папери;

в) інше.

Як необхідно змінити норму обов'язкових резервів, якщо потрібно зменшити грошову масу в обігу?

а) підвищити;

б) знизити;

в) залишити без змін.

Як необхідно змінити облікову ставку, якщо потрібно зменшити грошову масу в обігу?

а) підвищити;

6) знизити;

в) залишити без змін.

Які операції необхідно проводити центральному банку, якщо потрібно збільшити грошову масу в обігу?

а) продавати державні цінні папери;

б) купувати державні цінні папери;

в) підвищити норму обов'язкових резервів;

г) знизити норму обов'язкових резервів;

д) підвищити облікову ставку;

е) знизити облікову ставку.

30. На основі даних розкрийте рівень (темп) інфляції для кожного року:

Рік   Індекс цін   Рівень (темп) інфляції  
  100,0      
  122,0      
  130,0      
  125,0      

31. У чому полягає суть кредиту?

а) це економічні відносини, пов'язані з передачею вартості від кредитора до позичальника;

б) це економічні відносини, пов'язані з перероз­поділом вартості між галузями економіки та регіонами;

в) це економічні відносини з приводу перерозпо­ділу вартості на засадах поверненості, строковості і платності;

г) це економічні відносини між суб'єктами ринку з приводу перерозподілу вартості.

32. Який вид кредиту може бути реалізований у товарній формі?

а) банківський;

б) комерційний;

в) міжнародний;

г) споживчий.

33. Який із принципів банківського кредитування дає можливість банкам не допустити збитків від неповернення боргу внаслідок неплатоспромож­ності позичальника?

а) цільовий характер кредиту;

б) поверненість;

в) строковість;

г) забезпеченість;

д) платність.

34. Що є джерелом сплати позикового процента?

а) позиковий капітал;

б) дохід кредитора;

в) дохід на позиковий капітал;

г) прибуток позичальника.

35. Який вид кредиту виконує антиципаційну (емісійну) функцію?

а) комерційний;

б) банківський;

в) споживчий;

г) державний;

д) міжнародний.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.