Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема. Клітина рослин. Лабораторна робота №1. Будова клітини рослин

У 19 столітті молодий зоолог Теодор Шванн і його друг ботанік Матіас Шлейден виявили, що і рослини, і тварини складаються з подібних елементів – клітин. Як ви гадаєте, які функції повинні мати клітини, щоб організм, який складається з них, міг успішно жити?

Мікроскоп – грец. пох. “мікрос” малий, “скопео” розглядаю.

- Роберт Гук – англ. вчений сконструював перший примітивний мікроскоп у 1665 р. – це трубка з лінзами;
- Антоні ван Левенгук – удосконалив мікроскоп у 1683 р., він мав кілька лінз одна над одною і збільшував у 270 разів.

Основні положення клітинної теорії:

1. Клітина – основна одиниця будови, життєдіяльності розмноження і розвитку організмів.

2. Клітини всіх організмів подібні за своєю будовою, хімічним складом, основними проявами життєдіяльності й обміну речовин.

3. У багатоклітинному організмі клітини спеціалізовані за виконуваними функціями і утворюють тканини.

Типи клітин. Розрізняють два основних типи клітин – округлі (довжина і ширина клітини приблизно рівні) і подовжені (довжина перевищує ширину більше ніж у два рази).

За формою клітини поділяють на: овальні,яйцеподібні, паличкоподібні, спіралеподібні, кубічні, кулясті.

Клітини рослин мають ядро, плазматичну мембрану, ендоплазматичну сітку (гладку і шорстку), комплекс Гольджі, рибосоми, мітохондрії, пластиди, вакуолю. Клітини рослин оточені клітинною стінкою, основу якої складають волокна целюлози. Сусідні клітини рослин з’єднуються за допомогою тяжів цитоплазми (плазмодесм). Як правило, вакуолі в клітинах рослин добре розвинені. Речовиною, що запасає, у клітинах рослин звичайно є крохмаль.

Цитоплазма. Напіврідкий вміст клітини, що зв’язує всі структури клітини в єдину систему.

Ядро. Найчастіше в клітині розташовано одне ядро, але зустрічаються двоядерні і багатоядерні клітини. Форма ядра сферична або еліпсоподібна, іноді неправильна. Ядро оточене ядерною оболонкою, що складається з двох мембран. Ядерна оболонка в багатьох місцях пронизана порами. Усередині ядра розташовані хроматин, ядерця, різні фібрили і гранули. Ядро керує усіма процесами в клітині. Забезпечує збереження і відтворення спадкової інформації.

Вакуолі. Це органоїди клітини, що представляють собою порожнини в цитоплазмі, які оточені одинарною мембраною і заповнені рідиною. У залежності від складу рідини, що в них міститься, вакуолі можуть виконувати різні функції, наприклад, перетравлювати їжу (травні вакуолі) або накопичувати відходи життєдіяльності. Крім того, вакуолі беруть участь у регуляції водно-сольового обміну, підтримці тургорного тиску в клітинах і нагромадженні запасних речовин.

Пластиди. Органоїди рослинної клітини, що покриті подвійною мембраною. Основна функція – здійснення фотосинтезу. Виконують також деякі інші функції.

За забарвленням розрізняють пластиди зелені (хлоропласти), жовтогарячі або червоні (хромопласти) і безбарвні (лейкопласти). Забарвлення пластид забезпечується особливими речовинами – пігментами. Пігмент хлорофіл забезпечує зелене забарвлення, а такі пігменти, як каротиноїди – червоне. Усі типи пластид звичайно утворюються в процесі розвитку клітини з про пластид (дрібні недиференційовані пластиди) клітин, що діляться, але можливі і взаємні перетворення різних типів пластид.

Хлоропласти здійснюють фотосинтез, а також синтез необхідних для цього ферментів. Хромопласти є кінцевим продуктом розвитку пластид. Вони забезпечують забарвлення різних органів рослин (плодів, листя перед листопадом, коренеплодів тощо). Лейкопласти також беруть участь у забезпеченні забарвлення органів рослини (наприклад, пелюстків віночка квітки), крім того, у них можуть запасатися поживні речовини.

Основні складові рослинної клітини

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.