Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Якщо таблиці не вміщуються на одному аркуші, то її переносять на інший аркуш і в цьому випадку в таблиці вводиться нумерація графТаблиці повинні бути наочними, зрозумілими без звернень до тексту. В ін-шому випадку таблиця повинна супроводжуватися необхідними коментарями в тексті, безпосередньо прилягає до таблиці, або в спеціальному примітці до таблиці.

 

5.4.3. Позначення формул

Формули, якщо їх в роботі більше одного, нумеруються арабськими цифра-ми в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою. Формулу слід розташовувати в середині рядка. Номер вказується з правої сторони аркуша на рівень формули в круглих дужках.

На номер використаної формули робиться посилання в тексті. Наприклад, «... у формулі 1.1. показана залежність ... ». Допускається послідовна нумерація формул у межах всієї роботи. Формули слід виділяти з основного тексту вільними рядками.

Якщо формула запозичена у якого-небудь автора або взята з навчального посібника, необхідно робити обов'язкову посилання на її першоджерело в тексті роботи або у примітці.

 

5.4.4. Посилання

У тексті роботи допускаються посилання на нормативно-правові акти, соціально-економічну літературу та інші бібліографічні джерела. Посилатися слід на бібліографічний джерело в цілому або на його розділи і додатки. Посилання робляться на ті першоджерела, які використовувалися при написанні роботи. При надсиланні до твору (джерелу), опис якого включено в список використаної літератури, в тексті роботи після згадки про нього проставляють у квадратних дужках номер, під яким воно значиться в бібліографічному списку, і номер сторінки. Наприклад, [2.9, с.59] - стор 59 дев'ятого джерела з другого розділу списку літератури (див. пункт «список літератури»).

 

Оформлення переліку прийнятих скорочень індивідуального контрольного завдання

 

У тексті всі слова повинні писатися повністю. Винятки становлять загальноприйняті скорочення. Якщо в індивідуальному контрольному завданні прийнята особлива система скорочень, в ній повинен бути наведений перелік прийнятих скорочень, що міститься в кінці роботи перед списком літератури індивідуального контрольного завдання і включається в зміст.

Оформлення списку літератури індивідуального

Контрольного завдання

 

Список літератури повинен містити перелік літературних джерел які вивчаються в процесі дослідження проблеми, офіційні нормативні акти, спеціальні, періодичні, методичні, статистичні та інші матеріали.

При цитуванні джерел обов'язкове посилання на них з дотриманням основ-них правил цитування. Список літератури, використаних при написанні роботи подається у такому порядку:

Основні законодавчі та нормативно-правові акти (Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України, НПАОП, Рекомендації структурних органів влади).

Основна література (підручники, навчальні посібники, практикуми, курси лекцій).

Додаткова література (ДБН, ДСанПіН, ДСН, ДСТУ, ГОСТ, ССБТ, Між-державні стандарти, Рекомендації, Директива, Переліки).

Інтернет-ресурси (офіційні сайти відповідних державних органів влади, інформаційно-пошукових правових систем, бібліотек, порталів, інтернет-газет).

Літературні джерела розташовуються в алфавітному порядку за першими літерами прізвища автора або назви матеріалу.

 

Оформлення додатків індивідуального

Контрольного завдання

 

У додаток включаються матеріали, які автор вважає за доцільне винести за межі основного тексту. Додатки необхідно розташовувати після списку літератури індивідуального контрольного завдання.

 

Дані вимоги є обов'язковими для всіх виконуваних студентських робіт, од-нак в окремих випадках, викладач може висунути додаткові вимоги.

 

 

Додатки.

 

5.8.1.Оформлення титульного листа індивідуального

контрольного завдання.

Додаток 1.

 

Міністерство освіти і науки України

Миколаївський національний аграрний університет

Кафедра теорії і практики психолого – педагогічних дисциплін

 

 

Індивідуальне контрольне завдання № 1

На тему «Причини виробничого травматизму та захворювань»

з дисципліни дисципліни «Безпека життєдіяльності»

 

Виконав студент:

Іванов І.І.

Група: Б 5/4

Керівник:

Грушковська І.М.

 

Миколаїв 2015

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.