Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методи фінансово-інвестиційного аналізу

Лекція 5

Тема 8. МЕТОДИ І МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙ

8.1. Сутність інвестицій та інвестиційних проектів.

8.2. Основні моделі та методи аналізу інвестицій в основні засоби.

8.3. Методи і моделі аналізу фінансових інвестицій.

Таблиця 1

Методи фінансово-інвестиційного аналізу

Найменування показника Формула (умовні позначки) Особливості використання
1 2 3
Традиційні методи
Норма (коефіцієнт) ефективності , де – середньорічні грошові надходження; – загальна сума інвестованих коштів В практичних розрахунках використовується річна норма ефективності. Якщо показник менше 1, то проект є неефективним.
Період окупності інвестицій Обчислюється як зворотний показник до попереднього.
Методи оцінки інвестицій за бухгалтерською звітністю
Балансова рентабельність інвестицій , де – середньорічний доход фірми (прибуток). У формулі використано величину доходу до оподаткування, що не дозволяє визначити величину вигоди, яку фактично інвестори отримують, тому в практичних розрахунках частіше розраховують наступний показник.
Чиста рентабельність інвестицій , де – податкові і процентні платежі. Використання показника основане на зіставленні його розрахункової величини із стандартними для фірми рівнями рентабельності (якщо такі встановлені).
Методи дисконтування грошових потоків
Статична норма ефективності , де – загальна потреба у прибутку впродовж інвестиційного проекту (Т); – середньорічний обсяг інвестицій у періоді, що розглядається Показник дозволяє інвестору визначити величину власного коефіцієнта економічної ефективності, виходячи із власних витрат та очікуваних результатів.

 

Закінчення табл. 12.3

1 2 3
Статична норма ефективності , де ФВ – середньорічна вартість виробничих фондів Показник дозволяє інвестору визначити величину власного коефіцієнта економічної ефективності, виходячи із власних витрат та очікуваних результатів.  
Чиста теперішня вартість (NPV) NPV = В – С, де В – поточна вартість доходів; С – поточна вартість затрат. Якщо NPV більше 0, то проект принесе дохід, який більший, ніж вартість капіталу. Якщо менше 0, то проект не вигідний, він має доходність нижчу, ніж вартість капіталу.
Індекс прибутковості , де NPV – чиста теперішня вартість проекту; Co – первісні затрати Критерій прийняття рішення основується на тому, що PI > 0

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.