Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЮРИСТ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІПосадова інструкція юриста

Юрист- фізична особа, яка має професійно правові знання у галузі юридичних наук, законодавства й практики його застосування.

Юрисконсульт (лат. juris-consultus — правознавець, юридичний радник) — штатний працівник юридичної особи, що забезпечує дотримання законодавства, як організацією, так і по відношенню до організації з боку інших учасників правовідносин.

Серед осіб, що об'єднуються поняттям «юрист», юрисконсульт займає особливе місце. Більшість юристів працює юрисконсультами в державних і приватних організаціях. Найбільш близька до роботи юрисконсульта діяльність адвокатів.

Професійний обов'язок юриста - це його потреба та готовність працювати у судових та правоохоронних органах, виконувати завдання, поставлені перед юридичними службами (об'єктивний аспект), глибоке усвідомлення необхідності професійних дій для захисту законних прав та свобод громадян (суб'єктивний аспект).

 

Посадова інструкція ― це документ, який регламентує організаційно-правовий статус працівників і визначає їх конкретні завдання та обов’язки, права, повноваження, відповідальність, знання та кваліфікацію, які необхідні для забезпечення ефективної роботи працівників. Вимоги посадових інструкцій враховуються під час добору кандидатів на вільні посади, переведенні на іншу роботу, атестації працівників та притягненні їх до дисциплінарної відповідальності в разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку тощо.

Посадова інструкція юриста складається:

I. Загальні положення;

II. Завдання та обов'язки;

III. Права;

IV. Відповідальність;

V. Юрист повинен знати;

VI. Кваліфікаційні вимоги;

VII. Взаємовідносини(зв'язки) за посадою.

Юридична консультація- це особливий вид інтелектуальної і практичної співпраці юриста і клієнта.

Основні види юридичних послуг КМЦСССДМ:

1. Консультування з різних сфер юриспруденції;

2. Ведення та оформлення документації, а також її підготовка та зберігання.

Юрисконсульти КМЦСССДМ надають як усні так і письмові консультації.


Висновок

Під час практики я вивчила роботу соціального центру, функції його відділів та взаємодію між ними. Долучившись до заходів, які проводилися соціальним центром, зрозуміла, що він взаємодіє з багатьма організаціями як на рівні Києва, так і країни в цілому.

З'ясувала основні аспекти соціально-педагогічної діяльності, яка є досить варіативною в залежності від поставленої мети та відділу, в якому працює співробітник. Кожен відділ вирішує поставлені перед ним задачі, але в сукупності вони можуть вирішити більш глобальні питання. Така структура є досить ефективною, беручи до уваги різноманітність клієнтів соціального центру. Вивчивши посадові обов'язки працівників відділу, я зрозуміла, що вони цілком залежать від тої задачі, яку даний відділ виконує.

У відділі, де я мала змогу проходити практику, нахил йде, здавалося б, на зовсім не цікаву інформаційну роботу, роботу з документами. Та сама майстерність висвітлюється не в роботі, а в умінні правильно підійти до поставленої задачі. Хоч правового аспекту під час проходження практики було не так і багато, я цілко поринула у соціально педагогічну діяльність та зрозуміла мету, функції і завдання інформаційно-методичного відділу та всього центру загалом. Тому, я вважаю, що практика пройшла корисно для мене та моїх одногрупників. І я можу і буду використовувати набутий досвід в моїй подальшій професійній діяльності на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

На правознавчій практиці, я навчилась:

- надавати правову допомогу працівникам підприємства, які потребують соціального захисту;

- забезпечувати правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права й законні інтереси працівників;

- розробляти та вносити пропозиції керівнику підприємства про поновлення порушених прав;

- давати письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення порушень у разі невиконання вимог законодавства при звільненні працівника з роботи, переведенні на іншу роботу, притягненні до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.