Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чи є предметом вивчення безпеки життєдіяльності духовний аспект діяльності людини?1. Тільки під час надзвичайних ситуацій

2. Ні

3. Так

4. Тільки на виробництві

2. Небезпека створюється особливими властивостями ……., що не сумісні з характеристиками людини. (підставити пропущені слова)

1. Речовини, поля, випромінювання

2. Матерії та інформації

3. Людей, технічних засобів та екологічних факторів

4. Технічних засобів, екологічних факторів та інформації

3. Перелік назв, термінів, явищ, що здатні завдавати шкоди систематизованих за певними ознаками називається:

1. Таксономія небезпек

2. Ідентифікація небезпек

3. Квантифікація небезпек

4. Номенклатура небезпек

4. До ергономічних задач відносяться:

1. Забезпечення комфортного середовища та зручності роботи.

2. Підвищення заробітної плати;

3. Впровадження двозмінної роботи.

4. Забезпечення працівників миючими та знешкоджуючими препаратами.

5. Біосфера:

1. Сукупність всіх живих організмів за виключенням людини та область їх існування.

2. Сукупність всіх живих організмів включно з людиною та область їх існування.

3. Сукупність мікроорганізмів, рослин, тварин за виключенням ссавців та область їх існування.

4. Сукупність всіх живих організмів.

6. Ноосфера:

1. Сукупність всіх вищих тварин і людей на Землі.

2. Сукупність людей на Землі та область їх існування.

3. Фаза розвитку біосфери в ході якої діяльність людства стає головним фактором її функціонування.

4. Розумна сфера.

7. Вражаючий фактор призводить до:

1. Смерті.

2. Травми або різкого погіршення здоров’я.

3. Захворювання чи зниження працездатності.

4. До ризику.

8. ГДК у безпеці життєдіяльності, охороні праці, біохімії тощо це:

1. Глобальна демократична кооперація.

2. Гранично допустима концентрація.

3. Головна діюча концентрація.

4. Градус Кельвіна (К˚).

9. За дією на людину хімічні речовини поділяються на:

1. Загальнотоксичні, сенсибілізуючі, подразнюючі, канцерогенні, мутагенні.

2. Загальнотоксичні, сенсибілізуючі. подразнюючі, канцерогенні, мутагенні дисперсні, колоїдні.

3. Загальнотоксичні, сенсибілізуючі. подразнюючі, канцерогенні, мутагенні кислоти, луги.

4. Загальнотоксичні, кислоти, подразнюючі, колоїдні, мутагенні.

10. Електролітична дія струму проявляється:

1. Розкладанням крові на іони;

2. Збудженням живих тканин організму

3. Розривом тканин організму;

4. Нагріванням тканин.

11. Безпечна відстань при пожежі будівлі залежить:

1. Від величини полум’я;

2. Від вогнестійкості матеріалу.

3. Від висоти будівлі;

4. Від тривалості пожежі.

12. Інсектициди використовуються для:

1. Покращання фізико-хімічних властивостей продуктів.

2. Для боротьби з шкідливими комахами.

3. Для миття овочів і фруктів.

4. Для боротьби з хворобами рослин.

13. Вживання людиною нітратів з продуктами харчування:

1. Недопустимо

2. Неминуче і є небезпечним при надмірній кількості нітратів.

3. Неминуче і є завжди безпечним.

4. Шкідливе і повинно бути зменшено практично до нуля.

14. Інтерорецептори несуть інформацію про:

1. Зовнішній світ

2. Стан організму людини та положення тіла в просторі

3. Внутрішній світ людини

4. Положення тіла в просторі і зовнішній світ

15. Хеморецептори забезпечують такі види чутливості:

1. Слухову, нюхову, вестибюлярну і частково вісцеральну

2. Нюхову, смакову і частково вісцеральну

3. Вісцеральну, смакову і частково нюхову

4. Нюхову, смакову, вісцеральну і частково вестибюлярну

16. Найбільшу іонізуючу здатність мають:

1. Гамма-випромінювання;

2. Іоно-випромінювання;

3. Бета-випромінювання;

4. Альфа-випромінювання.

17. Основна мета медичного сортування:

1. Забезпечити потерпілим своєчасне надання необхідної медичної допомоги та раціональну евакуацію.

2. Якнайшвидше видалити потерпілих з осередку катастрофи.

3. Забезпечити потерпілим своєчасне надання всіх видів медичної допомоги.

4. Забезпечити раціональну евакуацію

18. Непрямий масаж серця (для дорослих)проводять з частотою:

1. 50-60 раз на хвилину.

2. 20-30 раз на хвилину.

3. 80-100 раз на хвилину.

4. 10-20 раз на хвилину.

19. Закрутка або джгут для зупинки кровотечі накладається (у холодних умовах) не більше ніж на:

1. 10-15 хвилин.

2. 30-60 хвилин

3. 60-120 хвилин

4. 120-180 хвилин.

20. Якщо встановлений для накладення джгута час закінчився тоді необхідно:

1. Зняти джгут.

2. Зняти джгут на 1-2 хвилини і при відновленні кровотечі накласти його знову.

3. Зняти джгут на 10-15 хвилин і при відновленні кровотечі накласти його знову.

4. Зняти джгут на 5-10 хвилин і обов’язково накласти його знову.


 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.