Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Дати коротку загальну характеристику бази практикиВступ

 

Управління персоналом є одним з найефективніших методів управління підприємством. Тому менеджмент приділяє персоналу особливу увагу. Керівник повинен розуміти глибокий зміст управління персоналом, як процесу, що спонукає людину до праці, до активних дій. Метою проведеного мною дослідження є вивчення персоналу на підприємстві та його ефективність в управлінні ним. Завданням розрахункової роботи є висвітлення теоретичного змісту поняття «менеджмент персоналу». З практичної точки зору в розрахунковій роботі наведено основні напрямки спонукання персоналу до ефективної праці.

Управління персоналом — скоординована система заходів щодо формування та ефективного використання сукупного трудового потенціалу працівників у складних організаційних утвореннях ієрархічного типу.

У межах системи управління персоналом функціонує менеджмент персоналу, здійснюваний лінійними керівниками за участю підпорядкованих їм структурних підрозділів соціального спрямування (відділи кадрів, роботи з персоналом, підготовки і перепідготовки кадрів, праці і заробітної плати тощо) на рівні безпосереднього поєднання робочої сили і засобів виробництва. Менеджмент (англ. management — управління) персоналу — система ефективного використання трудових ресурсів організації безпосередньо на робочих місцях працівників.

Управління ЖКГ та Б Ніжинської міської ради відіграє значну роль в розвитку міста та покращенні життєдіяльності, тому питання кваліфікованості кадрів в даній організації стоять на першому місці. Саме тому менеджмент персоналу повинен забезпечувати продуктивний набір кадрів на всі посади та контролювати і мотивувати їх професійну трудову діяльність.


Дати коротку загальну характеристику бази практики

 

Управління житлово - комунального господарства та будівництва є самостійним органом місцевого самоврядування, підзвітним і підконтрольним Ніжинській міській раді і підпорядкованим виконавчому комітету та міському голові, заступнику міського голови. Утримується дане управління за рахунок коштів місцевого бюджету, воно є юридичною особою, знаходиться на самостійному балансі, має гербовану і круглу печатки. В межах компетенції міської ради та виконкому м. Ніжина, УЖКГ та Б забезпечує проведення в місті єдиної державної політики у сфері житлово-комунального господарства [1].

Основними напрямками роботи є забезпечення комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста з метою найбільш повного задоволення потреб населення, підприємств, організацій і установ в усіх видах житлово-комунальних послуг, забезпечення правильної експлуатації, ремонту та утримання житлового фонду міської ради, організація контролю за санітарним станом міста та за виконанням правил благоустрою.

Основними завданнями управління є:

- забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, насамперед щодо реалізації і здійснення заходів з його реформування.

- аналіз стану житлово-комунального господарства та підготовка пропозицій до проекту міського бюджету щодо фінансування міських програм розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою міста;

- організація виконання місцевих програм, розроблення та реалізація програм розвитку житлово-комунального господарства міста, подання пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою території міста, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;

- забезпечення дотримання комунальними та іншими підприємствами міста, що надають комунальні послуги, вимог нормативно-правових актів з питань житлово - комунального господарства;

- забезпечує здійснення заходів щодо реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і місцевої програми;

- проводить моніторинг стану виконання державних, галузевих та науково-технічних програм, фінансової діяльності підприємств житлово-комунального господарства;

- здійснює контроль за проведенням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період, а також об’єктів галузі в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, тощо.

Відповідно до покладених завдань, УЖКГ та Б:

- вивчає потреби населення, підприємств, організацій у комунальних послугахі приймає міри по планомірному їх задоволенню;

- розробляє перспективні і поточні плани житлово-комунального господарства;

- організовує виконання робіт по санітарному очищенню міста, освітленню, озелененню та благоустрою, тощо;

- органузовує виконання програм по подальшому покращенню умов праці, додержанню правил по охороні праці;

- приймає участь в розробці різноманітних проектів про надання послун;

- контролює цільове використання коштів, призначених для проведення вевних дій, тощо [1].

Управлінню ЖКГ та Б м. Ніжина адміністративно підпорядковані:

- КП «Комунальник»;

- Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства;

- КП «Ніжинтеплокомуненерго»;

- КП «Флора»;

- Житлово-комунальна контора « Південна»;

- Відділ архітектурно-технічного планування та проектування.

Кожен з даних органів є своєрідним центром відповідальності та виконує покладені на нього завдання в межах своїх компетенцій та спеціалізацій, а УЖКГ та Б є координуючим органом планування та організації виконання завдань комплексного розвитку міста.

Відповідальність працівників управління встановлюється посадовими інструкціями, а всю повноту відповідальності за якісне та своєчасне виконання покладених на нього завдань та функцій несе начальник управління.

УЖКГ та Б у своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями, депутатами міської ради, надає необхідні інформаційні матеріали, а при вирішення питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з відділами та управліннями міської ради, узгоджує свою діяльність.

Управління має в своєму складі 3 основні відділи:

- відділ житлово-комунального господарства – займається питаннями пов’язаними з наданням комунальних послуг;

- відділ будівництва – пов’язаний з будівельними роботами, капітальними ремонтами, переоснащенням основних об’єктів благоустрою міста та іншимиінженернимиспорудами;

- фінансовий відділ ­­­­­– діяльність підрозділу полягає в забезпеченні ведення бухгалтерського обліку, складанні кошторисів та фінансової звітності управління, здійснення заходів щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про його фінансовий стан, здійсненні контролю за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Загальна кількість персоналу становить 16 чоловік, із них: 1 начальник управління, 3 керівника відділів, 4 головних спеціаліста та 8 молодших спеціалістів.

Отже, можна сказати, що управління житлово-комунального господарства та будівництва є одним з найважливіших органів місцевого самоврядування який створює та забезпечує гарні умови життя людей.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.