Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Класифікація, структура, властивості та ассортимент нетканих виробівРазом з тим, широке використання нетканої технології для виробництва різноманітних за призначенням інтер’єрних текстильних матеріалів і виробів, на нашу думку, вимагає усесторонніх комплексних технологічних, матеріалознавчих, товарознавчих і маркетингових досліджень, націлених на:

- обґрунтування доцільності застосування найбільш ефективних технологій виробництва нетканих інтер’єрних матеріалів і виробів (механічних, фізико-хімічних, і комбінованих);

- вивчення специфіки механічних, фізичних, естетичних і ін. властивостей нетканого інтер’єрного текстилю з метою обґрунтування сфери його раціонального використання;

- виявлення переваг і недоліків цих матеріалів і виробів порівняно з їх тканими, трикотажними та килимовими аналогами;

- подальше вдосконалення системи стандартизації асортименту та властивостей різних за призначенням і волокнистим складом нетканих текстильних матеріалів і виробів;

- виявлення найбільш раціональних сфер застосування різних за призначенням текстильних матеріалів і виробів інтер’єрного призначення, отриманих за механічними, фізико-хімічними нетканими технологіями;

- обґрунтування напрямків екологізації сировини, асортименту та властивостей інтер’єрних нетканих полотен різного цільового призначення та способів виробництва.

Важливу роль в оптимізації асортименту і властивостей нетканих полотен інтер’єрного призначення відіграють системи їх класифікації, кодування та стандартизації. Зважаючи на це, на нашу думку, необхідно звернути увагу на вдосконалення системи стандартизаці ї цих полотен, що стосуються оптимізації властивостей та підвищення якості і екологічної безпечності нетканих полотен різного інтер’єрного призначення (для покриття підлоги і стін, оббивання меблів, оздоблення вікон і дверей, столової та постільної білизни та ін.).

На наше глибоке переконання, вже давно назріла необхідність створення окремого державного стандарту для потреб сфери нетканого текстильного виробництва, торгівлі та ринку інтер’єрного текстилю, в якому були б конкретизовані такі питання:

- терміни і визначення асортименту і властивостей нетканих полотенінтер’єрного призначення;

- обґрунтована номенклатура показників їх якості іекологічної безпечності;

- наведені існуючі норми показників якості та методів їх визначення для нетканих полотен конкретних способів виробництва, призначення та волокнистого складу;

- сформульовані вимоги до асортименту, властивостей, рівня якості та екологічної безпечності конкретних видів цих полотен.

Високі темпи виробництва, розширення асортименту та сфери використання нетканих матеріалів інтер’єрного призначення вимагають також подальшого вдосконалення системи їх класифікації і сучасної товарознавчої оцінки асортименту та властивостей цих товарів, оскільки ці питання що недостатньо висвітлені й узагальненні у навчальних та монографічних виданнях.

Відповідно із запропонованою класифікацією текстильних матеріалів і виробів інтер’єрного призначення сучасний асортимент інтер’єрних нетканих текстильних матеріалів можна групувати за такими основними ознаками: призначенням, способами виробництва, волокнистим складом, особливостями оздоблення, сферою застосування. Конкретизуємо класифікацію нетканих текстильних матеріалів за названими ознаками.

 

За призначенням і сферою використання неткані текстильні матеріали інтер’єрного призначення поділяються на такі групи матеріалів для:

- покриття підлоги та оздоблення стін;

- оздоблення вікон і дверей;

- оббивання меблів;

- виробів домашнього вжитку (для постільної і столової білизни виготовлення ковдр, покривал, подушок та ін. виробів).

Для виробництва нетканих текстильних матеріалів інтер’єрного призначення використовують такі технології:

- механічна (голкопробивний, в’язально-прошивний, нитко-прошивний способи);

- фізико-хімічна (клеєвий, фільєрний, термоскріплювальний, папероворобний та ін. способи);

- комбінована (тафтинговий, адгезійно-голкопробивний, валяно-повстяний, електро флокувальний та ін. способи).

За волокнистим складом неткані полотна інтер’єрного призначення бувають однорідними (з волокон, пряжі, ниток, текстильних матеріалів одного волокнистого складу) і неоднорідними (з різноманітних поєднань волокон, пряжі, ниток, матеріалів різного волокнистого складу).

За способом оздоблення інтер’єрні неткані полотна бувають сурові, вибілені, гладко фарбовані, друковані, строкаті, меланжеві, з різними видами кінцевих і спеціальних оброблень; з гладкою, рельєфною та ворсовою поверхнями.

За терміном використання неткані полотна інтер’єрного призначення бувають довго- та короткострокового (одноразового) застосування.

Сучасний асортимент нетканих полотен інтер’єрного призначення характеризується великою різноманітністю та динамічністю розвитку, обумовлених: більш високою економічністю їх виробництва порівняно з аналогічними полотнами тканого і трикотажного виробництва, можливістю використання різних способів виробництва, а також використання більш дешевих видів сировини (відходів ткацького та трикотажного виробництва), а також постійним зростанням потреб на неткані текстильні матеріали та розширення сфер їх застосування.

Варто зазначити, що застосування нетканих текстильних матеріалів в інтер’єрі – це один з основних і ефективних засобів створення затишку, гостинної атмосфери та комфорту в житлових, адміністративних і культурно-побутових приміщеннях. Тому питання формування асортименту нетканих матеріалів різного цільового призначення, пошук ефективних напрямів оптимізації їх властивостей і сфери раціонального використання завжди повинні бути в центрі уваги не тільки фахівців текстильного виробництва, але й сфери торгівлі.

 


 

Зміст

 

Вступ

1. Загальні відомості про трикотаж

2. Особливості трикотажного виробництва

3. Трикотажні машини

4. Показники будови трикотажу, види переплетення

5. Асортимент трикотажних полотен

6. Способи виробництва нетканих матеріалів

7. Класифікація, структура, властивості та асортимент нетканих виробів

 


 

Література:

 

1. Т.С. Гусейнова, Г.В. Жильцова «Товарознавство швейних і трикотажних товарів». Вид.: Економіка. 1985

2. Лазур К. Р. Швейне матеріалознавство: Підручник: Вид.2-ге. – Львів: Світ, 2004. – 240 с.

3. Матеріалознавство швейного виробництва / Б. А. Бузов, Т. А. Модестова, Н. Д. Алимепкова. – 4-те вид., перероб. і доп. – М.: Легпромбитиздат, 1986. – 424 с.

4. Патлашенко О. А. Матеріалознавство швейного виробництва: Навч. пос. – Київ: Арістей, 2003. – 288 с.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.