Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бутиПрипинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить

Умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Якщо у зв’язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав

Інтелектуальної власності на торговельну марку завдано збитків особі, якій було надано до-

Звіл на її використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений до-

Звіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Стаття 498. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових

Прав інтелектуальної власності на торговельну марку

Чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної влас-

Ності на торговельну марку може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за

Заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення.

Стаття 499. Визнання прав інтелектуальної власності на торговельну марку недійс-

Ними

17 8

Права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з пі-

Дстав та в порядку, встановлених законом.

Стаття 500. Право попереднього користувача на торговельну марку

Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було

Заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно

Використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для

Такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або ви-

Користання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користува-

Ча).

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої осо-

Би тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства

Чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і се-

Рйозну підготовку для такого використання.

Глава 45. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ

Стаття 501. Набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з дати держав-

Ної реєстрації цього права, якщо інше не встановлено законом.

Обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками

Товару (послуги) і межами географічного місця його (її) походження, зафіксованими дер-

Жавною реєстрацією права інтелектуальної власності на географічне зазначення.

Стаття 502. Суб’єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення

Суб’єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення є виробники

Товарів, асоціації споживачів, інші особи, визначені законом.

Стаття 503. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення

1. Правами інтелектуальної власності на географічне зазначення є:

1) право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням;

2) право на використання географічного зазначення;

Право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, в

Тому числі забороняти таке використання.

Права інтелектуальної власності на географічне зазначення, що належать окремим

Суб’єктам права інтелектуальної власності на географічне зазначення, встановлюються за-

Коном.

Стаття 504. Строк чинності права інтелектуальної власності на географічне зазна-

Чення

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним з дати, насту-

Пної за датою державної реєстрації, і охороняється безстроково за умови збереження харак-

Теристик товару (послуги), позначених цим зазначенням.

Глава 46. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

Стаття 505. Поняття комерційної таємниці

Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона

В цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною

Для осіб, які __________звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку

17 9

З цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.