Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях

Мета роботи: вивчити будову, принцип роботи і правила безпечної експлуатації обладнання для вентиляції та обігріву тваринницьких приміщень.

Матеріальне забезпечення: теплогенератор ТГ-1А, технічна документація та література, учбові плакати.

Зміст звіту

 

1. Перерахувати основні параметри мікроклімату та пояснити їх вплив на стан тварин та птахів;

2. Призначення, будова та робота комплектів обладнання “Клімат-2”, “Клімат-3” та “Клімат-4”;

3. Призначення, будова, робота і технологічна схема установки ПВУ;

4. Призначення, будова, робота і технологічна схема регенератору теплоти, що виділяється тваринами та птахами.

5. Привести принципові схеми роботи котла-пароутворювача КВ-300М, електричного водонагрівача серії УАП, теплогенератора типу ТГ і описати їх роботу;

6. Виконати розрахунок системи вентиляції і вибрати калорифер для підтримання теплового режиму в приміщенні згідно індивідуального завдання.

 

 

Поняттяпро мікроклімат

Захист тварин від шкідливого впливу середовища при утриманні їх у приміщеннях, а також підвищення резистентності організму нормуванням умов зовнішнього середовища (створенням оптимального мікроклімату) мають важливе значення не тільки для здоров'я тварин, але й для продовження терміну служби основних виробничих будівель, поліпшення експлуатації технологічного встаткування й умов праці обслуговуючого персоналу. Під мікрокліматом тваринницького приміщення розуміють клімат обмеженого простору (корівника, телятника, свинарника або іншої будівлі).

Мікроклімат приміщень являє собою сукупність фізичних, хімічних і біологічних параметрів навколишнього середовища. Основні з них - це температура й відносна вологість повітря, його рухливість, електричні властивості, вміст вуглекислоти, аміаку, сірководню, концентрація пилу й наявність мікрофлори, до цих параметрів варто додати інтенсивність виробничих шумів, що значно зросла із впровадженням механізації, а також освітленість робочих зон.

Температура, вологість, чистота й рухливість повітря в приміщенні впливають на терморегуляцію тварин: сукупність фізіологічних процесів, підтримуючих температуру тіла на постійному рівні. Сталість температури тіла досягається завдяки змінам теплопродукції й тепловіддачі, а отже, продуктивності тварин і споживання ними кормів.

При зниженні температури усередині приміщення тварини споживають більше кормів, а при підвищенні температури погіршується віддача теплоти організмом у зовнішнє середовище, що знижує продуктивність тварин.

Відносна вологість повітря у тваринницьких і птахівницьких приміщеннях звичайно досягає 70...80 %. При подальшому її збільшенні до 90 % і більше вповільнюються окислювально-відновні процеси в організмі, порушується обмін речовин, знижується опірність організму простудним захворюванням, падає продуктивність тварин.

Швидкість руху повітря повинна становити 0,2...0,3 м/с. При швидкості менш 0,2 м/с утворяться застійні зони, у яких накопичуються шкідливі виділення, а при швидкостях понад 0,5 м/с спостерігається збільшення простудних захворювань.

Шум у приміщенні впливає не.тільки на тварин і птахів, алі й на обслуговуючий персонал, тому дію цього фактора потрібно розглядати комплексно, з огляду на й охорону праці.

Нормальне освітлення тваринницьких приміщень, що забезпечується при сполученні природного й штучного світла, впливає не тільки на продуктивність тварин і птаха, але й на продуктивність праці обслуговуючого персоналу.

Формування мікроклімату тваринницьких приміщень залежить від ряду технічних і технологічних факторів: об'ємно-планувальних і конструктивних рішень, технології утримання, ефективності системи гноєвидалення, способів і типів годівлі, теплозахисних властивостей огороджуючи конструкцій і, головне, ефективності систем опалення й вентиляції.

Питання теплоізоляції стін, мають велике значення для створення оптимального мікроклімату. Численні дослідження показали, що на ефективність вирощування молодняку й утримання дорослих тварин значний вплив має температура поверхні стін і пристінкової зони, особливо в холодний період року, коли температура стін, значно нижче температури шкіри тварини. У таких випадках тепловтрати тварин випромінюванням досягають 50 % і більше від загальної кількості енергії, вироблюваної організмом, що може служити причиню локального або загального переохолодження організму тварини. Це, у свою чергу, призводити до зниження приростів ваги, продуктивності й збільшенню числа хворих тварин.

Для тваринницьких приміщень найбільш ефективний перепад температур повітря-стіни становить 3...5 °.С.

У формуванні мікроклімату важливу роль грає устрій підлог, тому що через неї втрачається 20...40 % теплоти від загальних теплових втрат будинку.

Крім теплофізичних якостей конструкцій, що огороджують, формування мікроклімату залежить від виду й віку тварин, що перебувають у приміщенні, умов їхнього утримання (вигульне, безвигульне), типу годівлі.

Стан і формування мікроклімату у тваринницьких приміщеннях багато в чому пов'язане з нормальним функціонуванням каналізаційної системи, а також з регулярністю прибирання гною й гнойової рідини (за винятком тих випадків, коли тварин утримуються на глибокій підстилці, або гній прибирається у гнойові канали при самопливній системі його видалення).

Для зниження концентрації шкідливих газів і зайвої вологи в приміщенні, а також для розосередження припливного повітря й ліквідації застійних зон улаштовують системи витяжної вентиляції в гнойових каналах при утриманні тварин на щілинній підлозі. Підвищена вологість повітря в приміщеннях для тварин звичайно пояснюється недостатнім функціонуванням вентиляційних пристроїв, високою вологістю зовнішнього повітря й відсутністю обігріву повітря в приміщенні.

Добре регулюють мікроклімат на території ферм і у тваринницьких приміщеннях зелені насадження. У жаркий літній період під їхнім впливом температура повітря на території ферм знижується на 7...13 °С, а в приміщеннях для тварин - на 3...6 °С.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.