Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Форматування рядків та стовбців

Форматування комірок

 

Команда Формат комірок є в контекстному меню виділеної комірки чи діапазону. Подібна команда є і в гілці програмного меню Формат. На відміну від Редагування, Форматування - це зміна зовнішнього вигляду об"єкту(комірки) без зміни його інформаційного наповнення(даних).

Діалогове вікно, що дозволяє проводити операції форматування комірок складається з 6-ти підвікон(вкладок), що мають назви Число, Вирівнювання, Шрифт, Обвідні лінії, Заливка і Захист, доступ до яких здійснюється через ярлики.

1. Форматування чисел. Числовий формат визначає спосіб відображення числа на екрані, наприклад, кількість знаків після коми, позначення негативного числа і так далі Незалежно від вибраного формату число зберігається з точністю до 15 значущих розрядів, останні розряди перетворяться в нулі. Дуже маленькі і дуже великі числа відображуються в експоненціальній формі, тобто у вигляді числа від 1 до 10 перед символом Е і позитивній або негативній мірі числа 10. Наприклад, число 0,00000000034 при недостатній ширині стовпця може відображуватися як 3,4Е-10, тобто 3,4 умножиться на 10 в мірі — 10, число 2,3х1013 може набрати вигляду 2,ЗЕ+13 .

Як правило, Excel самостійно вибирає формат даних, що вводяться. Проте для правильного розпізнавання інформації у ряді випадків необхідно задати формат даних, що вводяться. Наприклад, аби Excel інтерпретував дату, необхідно в діалоговому вікні Формат комірок (Format Cells) у списку Числові формати (Category) вибрати Дати (Date). Числові формати, що використовуються в Excel, і їх опис подані в наступній таблиці .

Числовий формат Опис Приклад
Загальний (General) Використовується по замовчуванню. В більшості випадків числові дані відображуються у комірці так, як вони вводяться або обчислюються. Якщо ширина комірки є недостатньо для відображення всього числа, загальний числовий формат округлює число або використовує експоненціальний формат для великих чисел.
Числовий (Number) Є найбільш загальним способом представлення чисел. У полі Число десяткових знаків (Decimal places) вводять число, що показує кількість цифр, що відображуються справа після коми . Аби задати спосіб відображення негативних чисел, в списку Негативні числа (Negative numbers) потрібно вибрати необхідний варіант. Прапорець Роздільник груп розрядів (Use 1000 Separator ()) дозволяє відділяти групи тисячних розрядів в числах. 123,45 1,234
Грошовий (Currency) Використовується для виведення грошових значень. Дані в стовпці вирівнюються по десятковій крапці. Кожні три розряди відділяються один від одного. Можна задати точність представлення числа (кількість десяткових знаків) і символ валюти. 1 234,00 грн.
Фінансовий (Accounting) Використовується для вирівнювання грошових величин в таблиці по роздільнику цілої і дробової частини. 123.
Процентний (Percentage) Забезпечує представлення числа в сотих долях одиниці відповідно до встановленої кількості десяткових знаків і із знаком % (відсоток). Як правило, числа більші 1 автоматично вводяться як відсотки; а числа, менші 1, перетворяться у відсотки множенням на 100. Наприклад, після введення чисел 10 або 0,1 у вічку відображуватиметься 10%. У правому стовпці цієї таблиці показано, як відображується число 0,1234. 12,34%
Дріб (Fraction) Відображує числа у вигляді звичайного дробу. 3/10
Експоненціальний (Scientific) Використовується, як правило, для відображення дуже великих або дуже маленьких чисел. 2.3Е+07
Дата (Date) Вводиться в декількох форматах. Як роздільник може використовуватися дефіс або крапку, наприклад, 26.Лют або 05.07.09. Excel зберігає дати, використовуючи систему відліку дат, що починається з 1 січня 1900 року. Дата визначається як кількість днів, що пройшли цього дня до вказаної дати. 14.03.04
Час (Time) Відображається в декількох форматах. В Україні використовується 24-годинна система, а в багатох країнах - 12-годинна система Час Excel зберігає у вигляді дробу, що визначається , як доля доби, що відлічується від 0 годин. 1:30 РМ
Текстовий (Text) Відображує символи так, як вони вводяться не залежно від їх вмісту.  
Додатковий (Special) Використовується для відображення поштових індексів, номерів телефонів, табельних номерів. 123456
Всі формати (Custom) Формат визначається користувачем.  

 

2. Вирівнювання.Горизонтальне і вертикальне вирівнювання тексту і чисел у комірках здійснюється за допомогою вкладки Вирівнювання (Alignment). Можливість розташувати вміст комірок не лише горизонтально, але під заданим кутом дозволяє звільнити більше місця для перегляду даних. При зміні вирівнювання тип даних залишається тим самим.

У випадаючому списку, що задає режим розташування по горизонталі можна вибрати один з наступних елементів:

 • за значенням (General) — параметр вирівнювання вмісту комірки, використовуваний за замовчунням. Коли встановлений цей параметр Excel вирівнює текст по лівому краю, числа — по правому;
 • по лівому краю (відступ) (Left (Indent)) — вміст комірки вирівнюється по лівому краю ;
 • по центру (Center) — вміст комірки вирівнюється по центру ;
 • по правому краю (Right) — вміст комірки вирівнюється по правому краю ;
 • із заповненням (Fill) дозволяє заповнити вічко символами, що повторюються, які знаходилися у комірці на момент вибору ;
 • по ширині (Justify) — вміст комірки вирівнюється по лівому і правому краю. У випадку, якщо текст не поміщається по ширині в одному рядку, то він розбивається на декілька рядків ;
 • по центру виділення (Center across selection) — вміст комірки центрується не лише по центру самої комірки , але і по центру виділеного діапазону, що дозволяє вирівняти заголовки. Необхідний діапазон має бути виділений до вибору команди і вибору елементу списку .

У випадаючому списку, що задає режим розташування по вертикалі можна вибрати один з наступних елементів:

 • по верхньому краю (Тор) — вміст комірки вирівнюється по верхньому краю комірки ;
 • по центру (Center) —вміст комірки вирівнюється по центру вічка ;
 • по нижньому краю (Bottom) — вміст комірки вирівнюється по нижньому краю комірки ;
 • по висоті (Justify) — вміст комірки вирівнюється по верхньому і нижньому краях вічка. Якщо текст не поміщається у комірку її висота автоматично збільшується для його розміщення .

У рамці Відображення (Text control) можна встановити наступні прапорці:

 • переносити по словах (Wrap text) — дозволяє відображувати дані у вічку в декількох рядків, якщо у вічку видно не всі дані. Це дає можливість не міняти ширину стовпця або розмір шрифту . Слід відзначити, що можна не встановлювати цей прапорець, а для розділення тексту на окремі рядки в місці розташування курсору, натискувати комбінацію клавіш Alt+Enter;
 • об'єднання комірок (Merge cells) — дозволяє об'єднати дві або більше комірок виділеного діапазону в одну ;
 • автопідбір ширини (Shrink to fit) — забезпечує зменшення розмірів символів шрифту так, щоб вміст комірки уміщався в стовпці ;. При зміні ширини стовпця розмір символів змінюється автоматично.

Дані в стовпці часто займають значно менше місця, ніж заголовок стовпця. Аби не створювати невиправдано широкі стовпці і не використовувати скорочення в заголовках стовпців, можна обернути текст, задавши в групі Орієнтація (Orientation) розташування тексту у вічках під кутом до горизонталі . Кут повороту задається в полі градусів (Degrees) або переміщенням до необхідного значення стрілки після слова Напис (Text).

3. Форматування символів- це надання ім властивостей за допомогою елементів управління з вкладки Шрифт(Font).Серед цих властивостей є

a. назва шрифта(Arial, Times New Roman тощо);

b. стиль (звичайний, курсив, напівжирний тощо);

c. розмір (у відносних одиницях - кегликах) ;

d. тип лінії підкреслення;

e. колір;

f. ефекти.

4. Обвідні лінії у комірках допомагають наочніше оформити створюваний документ. Для цього в групі Лінія(Line) вкладки Обвідні лінії(Border) потрібно вибрати варіант лінії та її колір.

У групі Все (Presets) можна відмовитися від проведення кордону, вибравши ні (None) або провести лінії: зовнішні (Outline), внутрішні (Inside).

У групі Окремі (Border) клацанням миші по кнопкам ліній модна провести або зняти відповідні лінії вибраного діапазону. Наприклад, аби провести лівий кордон, що обкреслює блок, слід натиснути кнопку із зображенням цієї лінії. Подібним чином можна провести і діагональні лінії. Поле у центрі цієї групи є як індикатором так і інструментом проведення ліній.

 

5. Вибір узору та кольру фону комірок.Для наочнішого оформлення даних можна для комірок використовувати різні кольори фону і узори. Для цього слугує вкладка Узори (Patterns).

У списку, що розкривається Узор (Pattern) можна вибрати шаблон узору комірок чи колір фону.Клір мож на вибрати і зразу у групі Колір(Color). У рамці Зразок (Sample) демонструється зовнішній вигляд комірки після вибору всіх параметрів.

 

Форматування рядків та стовбців

Форматування рядка дозволяє змінити її висоту або приховати, форматування стовпця — змінити його ширину або приховати. Форматування рядка і стовпця здійснюють для забезпечення кращого вигляду таблиці, її заголовків та для виділення підсумкових результатів. Змінити висоту рядків та ширину стовбців можна як за допомогою миші чи за допомогою команд меню програми Excel.

Для зміни висоти рядка/ширини стовбця за допомогою миші потрібно встановити курсор на нижню/праву лінію сітки в полі заголовків рядків/стовбців. Курсор набере вигляду перехрестя із стрілками, направленими в протилежні сторони. Далі, утримуючи натисненою кнопку миші, слід переміститити границю заголовку до набуття рядком/стовбцем необхідного розміру. Для зміни розмірів декількох (усіх) рядків/стовбців потрібно їх виділити і міняти розмір у одному з виділених рядків/стовбців.

Розміри виділених рядків/стовбців можна встановити і в діалоговому вікні, що відкриваються при виконанні команди /Формат/Рядок/Висота(/Формат/Стовбець/Ширина), задавши їх у пунктах від 0 до 409,5 (пункт позначається літерами pt, 1 pt = 0,352мм = 1/72 дюйми).При нульовому значенні висоти/ширини рядок/стовбець стає прихованим.

Не показування певних рядків чи стовбців іноді є потрібним аби приховати дані на екрані і при друці чи звільнити місце на екрані для відображення сусідніх частин таблиці. Для приховування/відображення рядків можна скористатися командою /Формат/Рядок/Сховати(Hide) та /Формат/Рядок/Відобразити(UnHide). Існує подібна команда і для стовбців.

 

Автоформат Excel дозволяє професійно оформити таблицю по вибраному зразку з набору різних форматів. Для швидкого оформлення таблиці потрібно виділити прямокутний діапазон з даними і виберіть в меню Формат (Format) команду Автоформат (AutoFormat). Діалогове вікно команди містить список форматів, що відрізняються обрамленням і заливкою комірок, параметрами шрифту і колірним оформленням. Автоформат розташовує заголовки рядків і стовпців відповідно в лівому стовпці і верхніх рядках. Щоб скористатися Автоформатом, потрібно вибрати вподобаний зразок автоформату в діалоговому вікні. Якщо натискувати кнопку Параметри (Options) то внизу вікна відображуватимуться додаткові параметри вживання автоформату, об'єднані в групу Змінити (Formats to apply). Вони дозволяють змінити формат чисел (Number), шрифт (Font), вирівнювання (Alignment), рамки (Border), узори (Patterns), ширину і висоту (Width/Height). Можна зняти прапорці з атрибутів, які не потрібно застосовувати до елементів таблиці і натиснкти кнопку ОК. Вибраний формат буде автоматично застосований до таблиці.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.