Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ДОВІДНИК

І млн р. до н.е. - поява людини на території України.

І млн р. до н.е. - 3 тис. р. до н.е. - кам'яний вік.

40 тис. р. до н.е. - поява сучасної людини (hото sаріепs), перші форми світогляду, матріархат.

III-II тис. до н.е. - трипільська культура.

II-І тис. до н. е.- бронзовий вік. Перший великий суспільний поділ праці - відокремлення скотарства від землеробства. Заміна матріархату патріархатом. Поширення воєн, поява приватної власності.

І тис. до н. е.- залізний вік. Другий великий суспільний поділ праці-відокремлення ремесла від землеробства. Початок етногенезу слов'ян.

X-VII ст. до н.е. - кіммерійці на території України.

VII-III ст. до н.е. - скіфи на території України.

VII-І ст. до н.е. - грецькі міста-держави у Північному Причорномор'ї.

І ст. н.е. - перша згадка про слов'ян - венедів.

V ст. - виникнення Києва.

VI-VII ст. - розселення слов'янських племен антів між Дністром і Доном.

VIII ст. - перші згадки про Русь.

Кінець IX ст. - просвітницька діяльність Кирила та Мефодія. Створення слов'янської азбуки, поява писемності у східних слов'ян.

882 р.- об'єднання східнослов'янських земель князем Олегом у державу - Київську Русь.

907-911 рр. - походи київського князя Олега на Візантію, перші писемні договори Київської Русі.

912-945 рр. - князювання у Києві Ігоря.

945-964 рр. - князювання у Києві Ольги.

964-972 рр. - князювання у Києві Святослава.

978-1015 рр. - князювання у Києві Володимира Великого. Розквіт Київської Русі.

988 р.- хрещення Русі.

1019-1054 рр. - князювання Ярослава Мудрого у Києві.

1113-1125 рр. - князювання у Києві Володимира Мономаха.

1187 р.- перше писемне використання терміна "Україна".

1199 р.- утворення Галицько-Волинського князівства.

1238 р.- розгром Данилом Галицьким німецьких рицарів під Дорогочином.

1240 р. - захоплення Києва татаро-монголами.

1253 р. - прийняття Данилом Галицьким королівського титулу.

1362 р.- захоплення Києва і Київщини литовським князем Ольгердом. Кінець княжої доби і початок литовсько-польської.

1363 р.- розгром литовсько-українськими військами Ольгерда татарських військ на р. Синя Вода.

1387 р.- захоплення Галичини Польщею.

1385 р.- акт про Кревську унію між Литвою і Польщею.

1489 р.- перша писемна згадка про українських козаків.

1529, 1566, 1588 рр. - Литовські статути.

1551 р.- створення на о. Хортиця Запорізької Січі.

1569 р.- Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої.

1572 р.- створення першого загону козацького реєстрового війська.

1591-1593 рр. - козацько-селянське повстання під проводом К. Косинського.

1594-1596 рр. - козацько-селянське повстання під проводом С. Наливайка.

1596 р.- Брестська церковна унія.

1615-1622 рр. - гетьманування П. Конашевича-Сагайдачного.

1625 р.- селянсько-козацьке повстання під проводом М. Жмайла.

1630 р.- повстання під проводом Тараса Федоровича Трясила.

1632 р.- заснування Києво-Могилянської колегії.

1635р.- повстання під проводом І. Сулими.

1637 р. - повстання під проводом Павлюка (Павла Бута).

1638 р.- повстання під проводом Я. Острянина і Д. Гуні.

1638 р.- прийняття польським сеймом "Ординації Війська запорізького реєстрового".

1648-1654(1657) рр. - Визвольна війна українського народу.

1595-1657 рр. - життя і діяльність Б. Хмельницького.

1648 р.- перемоги війська Б. Хмельницького під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями.

1649 р.- підписання Зборівського мирного договору між Україною і Польщею.

1650 р.- перший Молдавський похід козацьких військ.

1651 р.- поразка козацьких військ під Берестечком.

1651 р.- підписання Білоцерківського мирного договору.

1652 р.- перемога військ Б. Хмельницького під Батогом.

1653 р.- другий Молдавський похід козацьких військ.

8 січня 1654 р. - рішення Переяславської ради про входження України під протекцію московського царя.

21 березня 1654 р. - підписання в Москві "Березневих статей" і жалуваних грамот, які визначили характер відносин між Україною і Москвою.

1656 р.- підписання московським урядом Віленського перемир'я із Польщею.

1656 р.- похід на Польщу експедиційного корпусу А. Ждановича разом із семигородськими і шведськими військами.

1657-1659 рр. - гетьманування І. Виговського.

1658 р. - підписання Гадяцького договору між Україною і Польщею.

1659 р.- розгром українсько-татарською армією московських військ під Конотопом.

1659-1662 рр. - гетьманування Юрія Хмельницького.

1663-1665 рр. - гетьманування на Правобережжі П. Тетері.

1663-1668 рр. - гетьманування на Лівобережжі І. Брюховецького.

1663 р.- поділ України на Лівобережну і Правобережну.

1667 р.- Андрусівське перемир'я між Москвою і Польщею.

1663-1687 рр. - Руїна.

1665-1676 рр. - гетьманування П. Дорошенка на Правобережній Україні.

1668-1672 рр. - гетьманування Д. Многогрішного на Лівобережній Україні.

1672-1687 рр. - гетьманування І. Самойловича на Лівобережній Україні.

1672 р.- Бучацький мирний договір між Туреччиною і Польщею, новий поділ Правобережної України.

1681 р.- Бахчисарайський мирний договір між Туреччиною і Москвою.

1686 р.- "Вічний мир" між Москвою і Польщею.

1687-1709 рр. - гетьманування І. Мазепи.

27 червня 1709 р. - перемога московських військ над шведськими під Полтавою.

1708-1722 рр. - гетьманування І. Скоропадського.

1710 р.- написання Конституції П. Орликом.

1722 р.- створення першої Малоросійської колегії.

1722-1724 рр. - правління наказного гетьмана П. Полуботка.

1727-1734 рр. - гетьманування Д. Апостола.

1734 р.- гайдамацьке повстання під проводом Верлана.

1730-1740 рр. - укладення кодексу "Права, за якими судиться малоросійський народ".

1738-1745 рр. - рух опришків під проводом О. Довбуша.

1750-1764 рр. - правління останнього гетьмана України К. Розумовського.

1764 р.- ліквідація гетьманства і утворення другої Малоросійської колегії (до 1786 р.).

1768 р. - Коліївщина.

1772 р.- перший поділ Польщі. Приєднання Галичини до Австрії.

1775 р.- ліквідація Запорізької Січі.

1781 р.- ліквідація полкового адміністративного устрою на Лівобережній Україні й уведення намісництва.

1783 р. - закріпачення селян на Лівобережній Україні.

1783 р.- входження Криму до складу Росії.

1785 р.- надання дворянських привілеїв українській старшині.

1791 р.- Ясський договір між Росією і Туреччиною. Входження Південної України до складу Росії.

1793 р.- другий поділ Польщі. Входження Правобережної України до складу Росії.

1795 р.- третій поділ Польщі. Входження Західної Волині до складу Росії.

1805 р.- заснування Харківського університету.

1813-1835 рр. - антифеодальний рух на Поділлі під керівництвом І. Кармалюка.

1822 р.- створення Південного товариства декабристів.

1823 р.- створення Товариства об'єднаних слов'ян.

Грудень 1825 р. - січень 1826 р. - повстання Чернігівського полку під керівництвом декабристів.

1833 р.- виникнення Руської трійці.

1834 р.- заснування Київського університету.

1846-1847 рр. - діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.

1848 р.- виникнення у Львові першої української політичної організації Головної руської ради.

1848 р.- відміна кріпосного права у Східній Галичині.

1-2 листопада 1848 р.- збройне повстання у Львові.

19 лютого 1861 р. - відміна кріпосного права в Російській імперії.

1862 р.- поліцейська реформа в Російській імперії.

1864 р.- початок земської і судової реформ.

1870 р.- початок міської реформи.

1874 р.- початок військової реформи.

1900 р. - утворення в Харкові Революційної української партії.

1908 р.- створення Товариства українських поступовців.

4 березня 1917 р.- утворення Центральної ради.10 червня 1917 р. -І універсал Центральної ради.

3 липня 1917 р. -II універсал Центральної ради.

7 листопада 1917 р.- III універсал Центральної ради. Проголошення УНР.

11-12 грудня 1917 р. - 1 Всеукраїнський з'їзд Рад, проголошення України Радянською республікою.

9 січня 1918 р. - IV універсал Центральної ради, проголошення України самостійною державою.

9 лютого 1918 р. - підписання Центральною радою Брестського мирного договору з Четверним союзом.

29 квітня 1918 р. - проголошення Української держави гетьмана Скоропадського.

13 листопада 1918 р. - проголошення ЗУНР.

14 листопада 1918 р. - створення Директорії.

14 грудня 1918 р. - відставка гетьмана Скоропадського, перехід влади до Директорії.

22 січня 1919 р. - проголошення Акта Злуки (соборності України) між УНР і ЗУНР.

березень 1919 р. - прийняття першої Конституції Радянської України.

травень-грудень 1919 р. - захоплення України Денікіним.

квітень 1920 р. - підписання Петлюрою Варшавського пакту з Польщею.

17 листопада 1920 р.- завершення розгрому білогвардійських військ Врангеля в Криму.

березень 1921 р. - перехід до нової економічної політики.

1923 р. - початок політики коренізаціі.

1929 р.- перехід до політики колективізації.

1933 р.- голодомор на Україні.

17 вересня 1939 р. - вступ Червоної Армії на територію Західної України та Західної Білорусії.

13 - 15 листопада 1939 р. - прийняття Верховною радою УРСР Закону про входження Західної України до складу УРСР.

30 листопада 1939 р.- 12 березня 1940р. - радянсько-фінляндська війна.

22 червня 1940 р. - капітуляція Франції. Підписання перемир'я між Францією і Німеччиною.

червень 1940 р. - входження Буковини до складу УРСР.

серпень 1940 р. - приєднання Латвії, Литви та Естонії до СРСР.

22 червня 1941 р. - початок Великої Вітчизняної війни.

30 травня 1942 р. - утворення Українського штабу партизанського руху.

14 жовтня 1942 р. - утворення УПА.

23 серпня 1943 р. - звільнення Харкова від німецько-фашистських військ.

6 листопада 1943 р. - звільнення Києва.

28 жовтня 1944 р. - звільнення Закарпаття, завершення звільнення України.

19 лютого 1954 р. - Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області Україні.

квітень 1978 р. - прийняття нової Конституції УРСР.

квітень 1986 р. - аварія на Чорнобильській АЕС.

1989 р. - створення Народного Руху України.

1989 р. - прийняття "Закону про мови в Українській РСР".

березень 1990 р. - перші вибори до Верховної Ради України.

1990 р.- утворення нових політичних партій в Україні.

16 липня 1990 р. - прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України.

24 серпня 1991 р. - прийняття Верховного Радою Акта про незалежність України.

1 грудня 1991 р. - проведення Всеукраїнського референдуму і виборів Президента України.

січень 1992 р. - введення в Україні тимчасової валюти - купоно-карбованців.

15 січня 1992 р. - Президія Верховної Ради України затверджує мелодію Державного гімну.

28 січня 1992 р. - Верховна Рада затвердила новий Державний прапор.

20 лютого 1992 р. - Президія Верховної Ради затвердила малий герб держави.

березень-червень 1994 р. - вибори до Верховної Ради України (перші за часів незалежності).

червень-липень 1994 р. - другі вибори Президента України.

8 червня 1995р. - підписання Конституційної угоди між Президентом і Верховною Радою.

9 листопада 1995 р. - прийняття України до Ради Європи.

28 червня1996 р. - прийняття Конституції України.

29 березня 1998 р. - вибори до Верховної Ради України та місцевих рад.

31 жовтня – 14 листопада 1999 р. - вибори Президента України. Переобрання Л. Кучми.

31 березня 2002 р. - вибори у Верховну Раду України.

31 жовтня – 21 листопада – 26 грудня 2004 р. - вибори Президента України. Обрання. Президентом України Віктора Ющенка.

листопад-грудень 2004 р. – "Помаранчева революція".

23 січня 2005 р. - інавгурація Президента України В. Ющенка.

26 березня 2006 р.- вибори у Верховну Раду України.

30 березня 2007 р. - дострокові вибори до Верховної Ради України.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.