Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чи вважається товарним знаком позначення, що розміщене на продукції, її пакуванні або супровідній документації без реєстрації встановленої законом?а) так;

б) ні.

 

18. Товарні знаки в сучасному вигляді виникли:

а) наприкінці 17 століття;

б) 16-17 столітті;

в) на початку 18 століття;

г) в 19 столітті.

19. Особливого значення товарні знаки набули:

а) наприкінці 17 століття;

б) в 16-17 столітті;

в) на початку 18 століття;

г) в 19 столітті.

 

20. Товарний знак виконує такі функції:

а) ідентифікує товар і / або послугу;

б) рекламує товар і / або послугу;

в) стимулює високу якість товару і /або послуги;

г) усі відповіді правильні.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

Розкрийте сутність наступних тематичних питань із використанням статистичного матеріалу та застосуванням аналітико - систематичних підходів дослідження

 1. Інтелектуальні продукти та матеріальні блага: особливості та основні відмінності.
 2. Історія та еволюція промислової власності.
 3. Роль та значення промислової власності в економічному розвитку держави.
 4. Структура українських органів управління з питань захисту інтелектуальної власності.
 5. Стан, проблеми та перспективи розвитку законодавства України у сфері інтелектуальної власності.
 6. Тенденції розвитку світового ринку інтелектуальної власності в умовах глобалізації.
 7. Тенденції розвитку ринку інтелектуальної власності в Україні.
 8. Порівняльна характеристика законодавства у сфері інтелектуальної власності у країнах ЄС та України.
 9. Стан та перспективи патентування в Україні, основні проблеми процесу патентування.
 10. Патентно-ліцензійна діяльність як чинник інноваційного поступу підприємства.
 11. Патент як форма охорони об'єктів промислової власності. Правила складання та подання заявки на видачу патентів України.
 12. Процедура проведення патентних досліджень.
 13. Особливості патентування винаходу, корисної моделі в іноземних державах. Відмінності від вітчизнянох процедури патентування.
 14. Європейська патентна конвенція і охорона промислової власності. Особливості процедури договору про патентну кооперацію (РСТ).
 15. Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди TRIPS.
 16. «Патентні війни» та патентна політика всесвітньовідомих брендів у сфері промислової власності.
 17. Розподіл прав власності у процесі патентування між державою, винахідником, установою (досвід України, Росії та країн ЄС).
 18. Порядок та особливості оформлення міжнародної заявки, вартість набуття прав та отримання патенту за кордоном.
 19. Захист та встановлення патентних прав на методи ведення бізнесу та електронної торгівлі в Інтернеті.
 20. Захист та встановлення патентних прав на товарні знаки та назви доменів, копірайт в Інтернеті.
 21. Винахід та корисна модель: характеристики, спільні та відмінні риси.
 22. Системи експертизи при патентуванні винаходів.
 23. Міжнародна охорона інтелектуальної власності, розв’язання патентних судових спорів (зарубіжний та вітчизняний досвід).
 24. Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності: історія створення, мета діяльності, здобутки, співпраця з Україною.
 25. Участь України в міжнародних угодах з охорони інтелектуальної власності.
 26. Міжнародна патентна класифікація, її переваги та застосування в Україні.
 27. Промислові зразки та їх охорона в економічно розвинутих країнах.
 28. Ноу-хау: трактування, сутність, методи захисту.
 29. Конфіденційна інформація та ноу-хау: критерії визнання, спільні та відмінні риси.
 30. Процедура реєстрації товарних знаків в Україні.
 31. Найбільш відомі товарні знаки в Україні, їх історія та роль в економічному розвитку держави.
 32. Особливості, відмінності та схожість категорій: фірмове найменування, географічне зазначення походження товарів. Правова охорона комерційних позначень в Україні.
 33. Фірмові найменування, знаки для товарів і послуг, товарні знаки, бренди: спільне та відмінне даних категорій.
 34. Правова охорона селекційних досягнень у рослинництві (вітчизняний та закордонний досвід).
 35. Поняття гудвіла, особливості операцій з гудвілом та його роль в діяльності підприємства.
 36. Законодавча база щодо бухгалтерського обліку нематеріальних активів в Україні. Проблеми обліку нематеріальних активів вітчизняними підприємствами.
 37. Проблема поширення контрафактної продукції в Україні: визначення збитків та встановлення відповідальності за них.
 38. Історія та еволюція авторського права і суміжних прав.
 39. Види авторських договорів, умови їх укладання. Відповідальність за порушення авторського права та суміжних прав
 40. Особливості авторського права на фотографічні твори.
 41. Особливості авторського права на музичні твори, комп’ютерні програми і бази даних.
 42. Управління інтелектуальною власністю на підприємстві: функції, методи.
 43. Способи комерціалізації ОІВ.
 44. Ліцензування як інструмент комерційної реалізації технологій.
 45. Міжнародний трансфер технологій як спосіб інноваційного розвитку країн.©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.