Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Хронологія (передумови і хід ПР)

ХРОНОЛОГІЯ

Китай

25-220 Східна (Молодша) Хань
184-185 Повстання "Жовтих пов’язок", війни з гунами
265-420 Імперія Цзинь: реформи Сима Яна система рівних полів
304-439 Шістнадцять варварських держав, Східна цзинь
386-581 Період „Трьох царств” (У, Шу, Вей)
Реформа „рівних полів” (півн. Вей)
589-617 Відновлення єдності, династія Суй.Засновник Ян Цьзян (ВеньДі)
618-907 Імперія Тан (п’ять династій, десять царств)
960-1279 Династія Сун (розпалася на південну і північну)
1280-1368 Династія Юань (татаро-монголи)
1368-1644 Династія Мін (після селянских війн: „білий лотос”,червоні пов’язки”)
1644-1911 Маньчжурська династія Цин

Індія

рр. н.е. Події
І ст.н.е. Поширення нової форми буддизму – махаяни, що стала світовою релігією
з І ст.н.е. Колонізація індійськими купцями острівної Південно-східної Азії й Індонезії
50-250 Імперія кушан
Початок “ери шакья” в Кушанській державі
320-335 Заснування імперіїГуптів. Чандрагуптою І
350-414 Розквіт імперії Гуптів за Самудрагупти і Чандрагупти ІІ
450-475 Війни з гунами-ефталітами. Занепад імперії Гуптів
1 ст.н.е. Поширення нової форми буддизму – махаяни, що стала світовою релігією
15-45 Кадфіс І – засновник Кушанської імперії
50-100 Завоювання кушанами Індії
Початок “ери шакья” в Кушанській державі
Поразка Канішки від Хань у Східному Туркестані (полководець Бань Чао)
226-651 Держава Сасанідів (Еран-Шахр), наступниця Парфії
320-335 Заснування імперії Гуптів. Індуїзм – державна релігія індуського суспільства.
390-415 Розквіт імперії Гуптів за Чандрагупти ІІ
450-550 Війни з гунами-ефталітами. Занепад імперії Гуптів
кін.VІ ст. Боротьба в Північній Індії: Гауди (дин. Шешенка), Маукхаріїв, і Пушпабхуті
606-646 Правління Харши. Буддиський університет в Наяіді,
VI-VIІ ст. Останній злет буддизму (махаяни) в Південній Індії (в Північній - до ХІІ ст.)
VІІ ст. Боротьба за гегемонію га півдні Індії династій Чулукьїв, Паллавів і Пандьїв.
VІІ-VІІІ ст. Гегемонія Раштракутів (з Махараштри)в Західній і Центральній Індії
З VI ст. Поширення культу Шакті, тантризму і бхакті серед нижчих і неарійських каст
VI—VIII ст. Печерні храми в Еллорі, Елефанті, Аджанті, Конараці (храм-колісниця)
VIII-ІХ ст. Гаудапада (нар. 780 р.) і Шанкара (788-820 рр.), систематизували веданти, одну з «шести індійських шкіл», яка набула значного поширення
954-1050 Зведення храму в Кхаджурахо з барельєфами-ілюстраціями до Камасутри
ІХ-ХІ ст. Гегемонія тамільської династії Чолів. Завоювання Індії і част. Індонезії
З ХІІ ст. Початок феодалізації і розпаду імперії Чолів.
ХІІІ ст Гегемонія Ядавів (правління Сінгхани 1200-1247 рр)
VII в – ІХ Насильницьке поширення ісламу в Синді, потім в Північній Індії .
З 1001 Набіги тюрків з Хорасану під началом Махмуда Ґазневі і його наступників
973-1048 Діяльність Абу РейханБіруні з Хорезма (його твір Індія)
1126-1196 ЧандБардаі, автор епічного твору про опір мусульманам Прітхві-раджі
1173-1200 Завоювання князівством ГурГазні, Лахору, Делі і Бенгалії (султ. Мухаммед)
1206-1211 Султанат Кутбуд-динАйбака, поч. періоду«правління гулямів» (1206-1287)
1211-1236 Правління Ільтутмиша, Рада Сорока, перший набіг монголів в Індію (1221 р.)
1265-1287 Тиранія радника останнього з гулямів султана Балбана
1290-1320 Султанат тюрків хілджи (засновник - Джелалад-дінФіруз)
1320-1398 Султанат Туглакідів. Поширення рабства за ФірузаТуглака (1351-1388)
Нашестя на Індію Тимура. Захоплення і знищення Делі. Геноцид індусів
1414-1451 Сайїди (хани - намісники Тимура в Делі, з 1434 року – незалежні шахи)
ХІV-ХІV ст. «Проіндуські» ордени суфіїв (Чиштіе, Фірдоусі) і шейхи (Нізамуд-дінАулія, Шарафуд-дінАхмад Манері, Фаридуд-динГанж-и-Шакар ).
ХІV-ХVІ ст. Народні рухи проти кастової й релігійної дискримінації
1380-1414 Діяльність ткаля Кабіра, проповіді кравця Намдева, прибічників бхакті,
1451-1525 Правління (султанів-шахів) з афганського племені лоді столиця Агра
поч. ХVІ ст. Рух сатпантх (правильний шлях) в Гуджраті, Пенджабі і Синді
1469-1539 Купець Нанак заснував в Пенджабі секту сикхів
1525-1530 Заснування нащадком Тимура Бабуром держави Великих Моголів
1545-1556 Міжусобиці (син БабураГамаюн проти інших претендентів)
1556-1605 Правління Акбара (столиця Агра). Вершина могутності Великих моголів
XVII ст... Міжусобиці на півдні Індії. Європейці витісняють індусів з торгівлі на узбережжях Індійського океану
1707-1712 Правління Бахадур-шаха, початок розпаду імперії Моголів.
1713-1740 Відділення від імперії підлеглих князівств (Хайдарабад, Ауд, Бенгалія)
Розгром останньої цитаделі сикхів Гурдаспур, страта Банди і його соратників
1713-1720 Засновник династії пешв (міністрів) БаладжиВисванах. Піднесення маратхів.

Візантія

час (н.е.) Події
Закінчення терміну правління августівДіоклетіана й Максиміана
Едикт „Про віротерпимістьГалерія
Перемога Костянтина над Максенцієм під християнським „Лабарумом
ІІІ. 313 Міланський лист за підписом Костянтина до Ліцинія до префектів імперії щодо християн, названий Міланським едиктом
Костянтин стає єдиним імператором Римської імперії
Перший Нікейський собор. Засудження вчення Арія.
Столицею Імперії стає Візантій, перейменований на Костянтинополь
Прийняття Костянтином християнства перед смертю
361-363 Правління Юліана «Відступника» спроба повернути античні цінності
Перша поразка Візантії від готів під Адріанополем ?
379-395 Правління Феодосія І Великого, замирення готів, зміцнення віри
Заборона жертвоприношень, отже всіх релігій, крім християнства
Заборона Олімпійський ігор
З 395 Роздільне правління Гонорія у Східній і Аркадія у Західній імперіях
398-407 діяльність Іоанна Златоуста (проповіді проти готів і аріан)
408-450 Правління Феодосія ІІ: вища юридична школа, прихід гунів і відкуп від них
Захоплення Риму готами на чолі з Аларіхом
Кодекс Феодосія ІІ – перша офіц. кодиф. права (варіант – Бревіарій Аларіха)
491-518 Розквіт Візантії за Анастасія І, грош. реформа (фоли і хризогіри), перша експансія болгар, антів і склавінів
527-565 Правління Юстиніана I Великого
Повстання у Костянтинополі через корумпованість Теофіла
534-555 Завоювання держав вандалів і готів військами Юстиніана
З 542 Поширення у Візантійській імперії бубонної чуми
Вторгення в Італію Лонгобардів
кін. 6 ст. Уведення Равенського й Карфагенського екзархатів, (прообраз фем)
610-641 Правління імператора Іраклія. Початок «Візантійського середньовіччя»
Облога і пограбування аваро-словянським військом Костянтинополя.
611-619 Напад Персії. Завоювання Антіохії (611), Ієрусалима (614), Олександрії (618)
Початок антиперької кампанії в союзі з Хазарами і Лазами (Півн Кавказ)
Відпадіння остготів від Візантії
Нова невдала облога аваро-словянським військом Костянтинополя.
622-628 Три перемоги Іраклія над персами. Повернення Сирії і Єгипту
629-630 Посольства Індії і Франків. Вперше проголсив офіційний титул Базилевс
З 633 Араби захоплюють території, звільнені Іраклієм (Сирія, Єгипет, М. Азія)
Бл.640 Болгари під началом х. Аспаруха утворюють першу держ. (Мезія, М.Скіфія)
Перша невдала кампанія проти болгар (Костянтин ІV).
705-711 Друге правління і терор Юстиніана ІІ, занепад династії Іраклія, смута
717-741 За Лева-ІІІ (Ісаврійця) відбито навалу арабів, впроваджено фемний устрій
741-775 Розпочате Левом ІІІ іконоборство, стає особливо нещадним за Костянтина V
775-787 Правління Лева IV Хазара
780-802 Регентство і правління його дружини імператриці Ірини (афінянки)
Засудження іконоборства VII Вселенським собором у Нікеї
820-725 Селянська війна на чолі з Фомою Словянином (страчено у 722 р.)
867-1081 Правління македонської династії друге піднесення Візантійської імперії
867-886 Правління засновника Македонської династіїВасиля І
Василь І знищив фортецю павлікіанТефрік на Єфраті
913-959 Правління Костянтина Багрянородного
963-969 Правління Никифора ІІ Фоки.
969-976 Переворот і правління Іоанна Цимісхія. Перемога над Святославом
976-1025 Правління Василя ІІ „Болгаробійці”
  Печеніги і сельджуки

Ісламська

рр. до н.е. Події
І тис. до н.е. Осередки цивілізації у Йемені, торгівля з Єгиптом, Месопотамією й Індією.
115 до н.е. Хам’яритське царство
рр. н.е.  
ІІ ст. н.е. Набатейська держава на півночі Аравійського п-ву
66–140 Масова імміграція іудеїв на Аравійський п-ів
250-ті Рух єменців на північ, держави кланів Гассан (Сірія) і Лахм(м. Хіра, Вавилон), поширення християнства
260-266 Перемога над персами царя Пальміри Узейна (Одената), вбивство його римлянами
273 рр. н.е. Тріумф Авреліана (полон Зенобії) після розгрому Пальміри
Бл. 300-х Звільнення Хамяритів від Римської влади
Бл. 500-х Боротьба провізантійських і проіранських партій
505-554 Розквіт держави Лахмідів за правління Мунзіра-ІІІібнНумана
516-523 Прийняття юдаїзму в Хам’ярі, гоніння на християн.
Спроба аксумітів захопити Мекку, розгром їх племенем курейш
Народження Муххамада
570-628 Панування персів над державою Хамяритів (Ємен)
Перемога бедуїнів на чолі з кланом бекр персів (Зу-Кара)
Вбивство у Візантії останнього гасанідського царя МунзіраібнХаріса
Вбивство персами останнього царя лахмідівТісфона
Сасанідське військо розгроми
Початок „прозрінь” Муххамада
Рік Хіджри
Капітуляція Мекки
Смерть Муххамада
632-634 Перший халіфат Абу Бекра. Відновлення єдності арабів
634-644 Другий халіфат УмараібнХаттаба
Захоплення Палестини й Сирії
640-642 Захоплення Єгипту (знищення бібліотеки в Олександрії Амромаль-Асром)
Заснування Фустату („Старого” Каїру)
Кінець імперії Сасанідів
Вбивство останнього правителя Еран–шахрЇздігерта.
644-656 Правління третього халіфа Оскара (омейяда)
656-661 Четвертий халіфат Алі (з 661 - початок Халіфату Омейядів)
Падіння Омейядів початок халіфату Аббасидів

Хронологія (передумови і хід ПР)

рр. події
бл. 410 Єпископа Риму починають називати «папою»
741-451 Пепін ІІІ (Короткий): кінець Меровінгів. Патримоній св. Петра
7-9 ст. Експансія арабів в Європі й Середземномор’ї
8-12 ст. Експансія норманів в Європі й Середземномор’ї
9-10 ст. Експансія норманів в Ісландію, Гренландію і Півн. Америку
800-843 Імперія Карла Великого. Розбив маврів, авар, слов’ян, саксів
871-900 Королівство Альфреда Великого. Початок об’єднання Англії
962- 1806 Священна Римська імперія Німецької нації Оттона І
1017-1027 Імперія Кнута Великого (Данія, Британія, Гренландія включно)
16.04. 1071 Захоплення норманнами візантійських земель в Південній Італії
1065 - 1106 Правління Генріха IV
1073-1075 Масові повстання проти Генріха IV у Саксонії. (Саксонці проти франконців)
1073-1085 Григорій VII (Гільдебранд) - папа Римський. Загострення боротьби за інвеституру між папою імператором Генріхом IV.
Прощення папою Генріха IV.
1077-1095 Угорський король Ладислав (Ласло) І завойовує Хорватію і Далмацію.
Перемога Генріха IV над князями. Війна з папою.
Війна Візантії з норманами, відбито їх напад на Єпір і Далмацію
Вступ німецького імператора Генріха IV в Рим і коронування його в Римі, як імператора (антипапою Клементом ІІІ)
Смерть Григорія VII

(після ПР)

Війна Візантії з норманами, відбито їх напад на Єпір і Далмацію
Вступ німецького імператора Генріха IV в Рим і коронування його в Римі, як імператора (антипапою Клементом ІІІ)
Шлюб Євпраксії Всеволодовни з Генріхом IV.
Похід Генріха IV в Італію.
Конрад - син Генріха перейшов на бік папи. Ломбардська ліга
  Втеча Євпраксії. Викриття Генріха IV.
Собори в Констанці і Пьяченце: анафема Генріху IV
Осінь 1095 Проголошення на соборі в Клермоні початку Хрестового походу на Схід (Урбан ІІ).
1077-1095 Угорський король Ладислав (Ласло) І завойовує Хорватію і Далмацію.
1095-1116 Правління угорського короля Коломана. Остаточне підкорення уграми Хорватії і Далмації.
1096-1099 Перший Хрестовий похід
Повстання Генріха V - сина проти батька Генріха IV
Примирення Німеччини з Генріхом IV.
1110-1111 Перемога Болеслава ІІІ Кривоустого над поморськими вождями. (Залишив їх при владі)
1118-1120 Хрестоносці в Палестині. Заснування Орденів храмовників (тамплієрів) та госпітальєрів (іонитів)
1122р. 23 вересня Вормський конкордат між Генріхом V і папою Калікстом ІІ. Закінчення боротьби за інвеституру.
9-й (1-й Латеранський) Вселенський собор. Питання про інвеституру
Остаточне підкорення Померанії Польщею.
1129-1130 Норманське Королівство обох Сицилій
Невдала війна в Палестині.
Статут Болеслава ІІІ Кривоустого. Поділ Польщі між його синами (Владислав ІІ, Мєшко ІІІ, Болеслав Кучерявий, Генріх. Юридичне оформлення роздріблення Польщі.
1138-1152 Правління Конрада ІІІ - засновника династії Штауффенів (до 1254р.)
10-й (2-й Латеранський) Вселенський собор римсько-католицької церкви. Засудження на вигнання з Італії Пьера Абеляра.
Засудження папою Абеляра на Соборі в Сансі (Франція)
Полеміка Св. Бернара з Абеляром.
1142 - 45 Заколоти в Римі проти папи (Правління "сенату і народу римського"). Вбивство римлянами папи Луція ІІ.
1141-1162 Правління угорського короля Гейзи ІІ. Угорсько-німецька колонізація Карпат і Трансільванії. Втрата Угорщиною Далмації у війні з Візантією. Перша згадка про Москву 1147р.
1147-1149 Хрестовий похід проти полабських слов'ян саксонських князів Генріха Лева і Альбрехта Ведмедя.
Захоплення Альбрехтом Ведмедем Бранібора - головного міста (гавелян). Підкорення лютичів. Утворення марки Бранденбург.
1147-1149 Другий Хрестовий похід в Передню Азію під керівництвом франц. короля Людовіка VII і німецького короля Конрада ІІІ.

 

1176р. 29 травня – “Ломбардська ліга” розбила (під Леньяно) війська Барбароси.

1176р. (вересень) – Втрата Візантією більшої частини М.Аз. Килич–Арслансельджунський султан.

1177р. –Дани і саксонці придушили повстання поморян.

1178р. – Коронація в Арле (Фрідріх І – король Бургундії).

1179–1180рр. – Захоплення Помор’я і перетворення його на німецьке князівство саксонським герцгом Генріхом Левом. Суд німецьких князів на Генріхом Левом за відмову в допомозі при Леньяно. Позбавлення його всіх володінь і вигнання з Німеччини.

Поразка ВельдівШтауденами.

1183р. – Мир в Констанці між імператором і “Ломбардською лігою”.

1185р. – Напад сіцілійських норманів на Єпір і Македонію (вбивство Андроніка Комніна).

1186р. – Заснування Влахо–Блгарського царства.

1187р. – Союз Капетингів з Гогенштауденами.

1189–1192рр. – ІІІ Хрестовий похід. 1190р. загибель Барбароса. Держава хрестоносців Антіохіт і Триполітанії. Визнання 1190р. незалежності Сербії греками.

1193р. – Річарда Лев’яче Серце схоплено в Германії (повернення з хрестового походу).

1194р. – Захват Сіцилії Генріхом VІ.

1196р. – Панування в Лангедоку каталонців. Розповсюдження єресі катарів. (шах. в 1175р. ? Тум).

1190–1197рр. – Правління німецького імператора Генріха VІ з 1194р. на Сицилії.

1198р. – Заснування Тевтонського (німецького Штаудена) ордену.

1198–1216рр. –Іннокентій ІІІ. Посилення панства в Європі.

1198р. – Пшемисл І – монархія в Чехії.

1200–1201рр. – Хрестовий похід в Східну Прибалтику (Альберт – бременський канонік) заснування Риги (хліви).

1202р. – Орден меченосців для підкорення (христианізації) Східної Прибалтики ІV Хр. похід.

1203р. – Хрестоносці. Венеція і Олексій ІV.

1204р. 13 квітня – Розгром Константинополя. Утворення Латинської імперії (1204–1261рр.). Виникнення незалежних держав: Епірськийдепостат, Нікейської і Трапезундської імперій.

1204р. – Взяли і пограбували Константинополь.

1202–1204рр. – ІV Хрестовий похід під керівництвом БолдуінаФландрського і Боніфація Монтератського.

1205р. – Повсталі греки і болгари з печенігами розбили хрестоносців під Андріанополем (Кальян–цар).

1205р. – Болгари з союзниками (на чолі з Цирикалояном) розбили латинського імператора БондуткаФландрського.

1207р. – Теократія на чолі з Іннокентієм ІІІ.

1205–1235рр. – Правління Угорського короля Андрія (Андрона). ІІ “Золота булла” про порядок управління державою (1222р.).

1208р. – Боротьба Оттона ІV з Фрідріхом ІІ.

1209р. – Хрестовий похід на катарів Лангедона.

1210р. – Завоювання Ливонії.

1211р. – Війна Нікейської і Латинської імперій. Визнання Німеччиною незалежності Чехії.

1213р. – Битва при Мюре. Кінець панування в Лангедоку каталонців–катарів.

1214р. – Перемога франц.баронів при Безвіне. Монфор взяв Тулузу.

1214р. – Договір в Спіши. Розділ між Польщею і Угорщиною Галицько–Волинського кн–ва.

1215р. – Заснування Ордену Домінікан.

1217–1218рр. – Раймонд відняв Тулузу у Манфора. Загибель Манфора. Німани в Сербії. Коронація Стефана. Мстислав з половцями вигнав угрів.

1220–1221рр. – Коронація Фрідріха ІІ. Об’єднання Сіцилії з Німеччиною і остаточне підкорення сіцилійських мусульман Фрідріху ІІ.

1224р. – Університет в Неаполі.

1226р. – Привілеї Фрідріха ІІ тевтонцям для підкорення прусів. (Запрошені мазовецьким князем Конрадом).

1227р. – Григорій ІX відлучив Фрідріха ІІ.

22 липня 1227р. – Перемога Північнонімецьких князів над Датським королем Вальдемаром ІІ (під Борнхьоведом в Гольштейні). Гольштейн повернено Німеччині.

1228–1229рр. – VІ Хрестовий (на чолі з Фрідріхом ІІ) похід. (1228р. – Організація партії гвельдів).

1229р. – Завершення Альбігойських воїн.

1230р. – Завоювання тевтонцями прусів (початок).

1231р.– Фрідріх видав Померанію Бранденбургу.

1232р. – Поширення Фрідріхом ІІ закону про жорстокі покарання єретиків. Домініканці на Русі. Ярослав Всеволодович розбив ливонців.

1234р. – Булла про закріплення пруських земель за Тевтонським Орденом.

1236р. – Розгром меченосців під Шауляєм (Литва,земгола).

1235–1236рр. – Війни за Галич (і Галичину). Больховські бояри і князі з поляками і мад’ярами– Михайло Чернігівський проти Данили Галицького (в союзі з Литвою, Суздалем і Австрією).

1237–1561рр. – Об’єднання Тевтонського Ордену і меченосців. Утворення Лівонського Ордену.

1237–1238рр. – Перемога Фрідріха ІІ над союзом ломбардійських міст. Конфлікт з Григорієм ІX.

1241–1242рр. – Вторгнення монголо–татар в Польщу, Силезію, Словаччину, Моравію, Чехію, Угорщину, Молдову, Волощину, Трансільванію (Золота Орда).

5 квітня 1242р. – Льодове (Чудське) побоїще німецьких лицерів Олександром Невським (Дмитровичем). (У 1240р. шведів на Ниві).

1245р. – Відлучення (тимчасове) Фрідріха ІІ (1241р. підійшов з військом до Риму. 1243р. – Вибраний папою Іннокентій ІV втік з Риму в Ліон і відлучений на соборі в Ліоні).

1246р. – Король Німеччини Генріх Распе.

1247р. – Обрання імператором Вільгельма Голандського– покровителя німецьких міст.

1249–1250рр. – В Німеччині розвал, “кулачне право”. Смерть Фрідріха ІІ.

1254–1273рр. – Кінець правління Штауфенів. Період міжвладдя у Німеччині. Заснування Кенігсберга. Манфред в Сіцилії.

1258р. – Манфред Швабський – король Сіцилії. Папа в черговий раз виголосив хрестовий похід проти татар.

1259р. – Перемога Нікеї над епірцями, ахейськими лицарями і латниками Манфреда (Пелагонія).

1260р. – Перемога тосканських гібеллінів над флорентійськими гвельдами.

1262р. –Урбан ІV проголосив війну проти монголів, литовців і руських “схизматиків”.

1266р. – Папа Урбан “подарував” Карлу АнжуйськомуСіцилію. Манфреда Швабського розбито і вбито при Беневенте.

1267–1269рр. –Ливонці підкорили кур... (корсь). Р..... перемога новгородців над німцями. Мир з Орденом.

1268–1442рр. – Правління Анжуйської династії в Південній Італії.

1272р. – Карл Анжуйський підкорив Албанію і Епір. Війна його з Генуєю. Посилення Сербії.

1274р. – 14 (2–й Ліонський) Вселенський собор. Ліонська унія. Підвладність грецької церкви папі.

1276р. – Мир Генуї з Карлом Анжуйським.

1278р. – Нім. X Чеськ. (Австрійців).

1283р. – Завоювання прусів німцями.

3 липня 1281р. – Коаліція в Орвієнто. Спроби відновлення Латинської імперії на чолі з Карлом Анжуйським.

1282р. – “Сицилійська вечерня” – повстання проти французького (Анжуйського) панування в Сицилійському королівстві. Перехід Сицилії під владу Арагону (1282–1284рр.). Обмеження володінь Карла Анжуйського до меж Неаполітанського королівства. Перехід Австрії і Штриї під владу Габсбургів.

1283р. – Підкорення прусів. Організація Ганзейського союзу (на чолі з Любеком). Підкорення Пізи Генуєю.

1284р. – Війна Анжуйців і Арагонців за Сицилію.

1285р. – Селянське повстання на чолі з Фрідріхом “Дерев’яний черевик” у Північній Німеччині.

1286–1287рр. – Відновлення порядку в Німеччині під владою Габсбургів. Зруйновано 136 розбійницьких замків в Швабії на Рейні і в Тюрінгії.

1289р. – Боротьба флорентійців і анжуйців і перемога їх над гібеллінами при Компальдіно.

1291р. – Рудольф Габсбург помер.

1292р. – Боротьба знаті з плебсом в Флоренції.

1298р. – Адольфа Нассау переможено Альбертом Габсбургом.

1299р. – Германізація Данії Гольштейнами.

1300р. – Об’єднання Богемії, Польщі і Венгрії. Король (?) Венцеслав ІІ.

1308–1313рр. – Правління Генріха VІІ Люксембургського. Утвердження Люксембургів на чеському престолі. Італійський похід Генріха.

1308–1342рр. – Правління Карла Роберта (Анжуйська династія правляа в Неаполі) королем Угорщини (1382р.).

1309р. березень–1377р. січень –Авіньонськийколон.пап.–перенесення папської курії з Риму в Авіньон.

1311р. – Захоплення каталонцями афінського герцогства (1308р. розкрадання афонських монастирів). Королем Богемії стає ІоанЛюксембургський.

1314р. – Спалення темплієрів.

1315р. – Перемога .....царців.

1316–1321рр. – Владислав Локетек проти чехів і німців:король Польщі, данник папи, ворог тевтонів.

28.09.1322р. – Битва під Мильдорфом. Перемога імператора Людвіга ІV Боварського над Фрідріхом Красивим Австрійським.

1323р. – Германізація і феодалізація Скандинавії.

1324р. – Утворення “Царя Романяска” (воєвода Басараб І).

1325р. – Зближення Литви з Польщею і Угорщиною.

1328р. – Союз Карла Роберта Анжуйського (кор. Угорщини) з Іоаном Люксембургом (кор. Чехії) і Владиславом Польським (Локетеком).

1329р. –ЛюдвигБоварський скинувши папу Іоана... покинув Італію. Антипапа Микола V.

1330р. – Польща уступила Ордену Померанію.

1331р. –Іоан Богемський в союзі з папою захопив частину Північної Італії.

1333р. – Вигнання Іоана з Італії. Смерть Лопетека. Казімір воює з Орденом.

1337р. – Імператор ЛюдвигБоварський пожалував Ордену Литву.

1338р. – Ордену допомагають англійці, французи, німці.

24.06.1340р. – Перемога англійського флоту під Елюзі (Сльойси) у Фландрії.

1342–1382рр. – Король Угорський та Польський (з 1370р.) (Лайош) Людовик І.

1342–1344рр. – Захоплення Польщею Львова (1340р.) і Перемишлянської землі.

1346–1378рр. – Чеський король Карл І (з 1347р. нім. імператор Карл ІV).

1348р. – Заснування Празького університету.

1356р. – “Золота булла” Карла ІV – закріплення державного устрою Німеччини.

1359р. – Утворення Молдавського князівства. Приєднання до нього Шипинської землі (Буковини).

1360–1424рр. – Життя і діяльність Яна Жижки.

1362р. – Взяття Ковно хрестоносцями.

1363р. – Активний наступ Ордена на Литву.

1364р. – Краківський університет.

1366р. – Польща віддала Литві Волинь.

1368р. – Казимир ІІІ відняв у німців землі між Орденом і Бранденбургом.

1370р. – Поразка литовців під Рудавою в Прусії. Луї Анжуйський король Польщі і Угорщини (Польсько–Угорська унія).

1371–1415рр. – Життя і діяльність провідника Чеської реформації Яна Гуса.

1377р. – Поляни з угорцями відняли Галичину у Литви.

1382–1383рр. – Смерть Людовика Угорського. Обрано Ядвігу Анжуйську королевою Польщі.

1384р. –Вітовт перейшов на бік Ордену, прийняв католицтво. Союз з Орденом (1389р.).

1386р. – Кревська унія.

1387р. – Вигнання угорців з Галичини.

1392р. – Союз Вітовта з Ягайлом. Орден підтримує Свидригайла.

1398р. –Вітовт– король Литви йРуси, за що німцям віддано Жмудь.

1401р. – Відновлення Польсько–Литовської унії.

1408р. – Війна ливонців з Псковією.

1410р. –Грюнвальдська битва.

1414р. –Констанцький собор.

1415р. – Утвердження Гогенцоллернів у Бранденбурзі.

1419р. – Повстання гуситів у Празі.

1420р. – Невдалі німецькі походи на Чехію.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.