Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Технологічна підготовка виробництваТехнологічна підготовка виробництва (ТПВ) ‑ сукупність заходів, що забезпечують технологічну готовність виробництва.

Технологічна готовність виробництва ‑ наявність на підприємстві повних комплектів конструкторської і технологічної документації та засобів технологічного оснащення, необхідних для здійснення заданого обсягу випуску продукції з установленими техніко-економічними показниками.

До вхідної інформації системи ТПВ належать конструкторська і планово-економічна документація, плани з трудомісткості і собівартості, виробнича програма, директивні терміни освоєння продукції. Вихідна інформація містить відомості про якість і технічні характеристики виробу, потреби у виробничому устаткуванні і технологічному оснащенні та ін.

Основними видами виробництва є: ливарне, штампувально-заготівельне, механічне, зварювальне, термічне, виробництво деталей із пластмас, хімікогальванічне, складально-монтажне.

Основними функціями ТПВ є:

1) забезпечення технологічності конструкції виробу;

2) проектування технологічних процесів виготовлення виробів;

3) вибір і розміщення устаткування;

4) вибір засобів технологічного оснащення;

5) розробка методів технічного контролю;

6) нормування матеріально-технічних витрат;

7) проектування і виготовлення засобів технологічного оснащення;

8) керування технологічною підготовкою виробництва.

Задача ТПВ полягає у виконанні закінченої частини робіт у складі певної функції технологічної підготовки виробництва.

Задачі із забезпечення технологічності конструкції виробу:

> проведення технологічного контролю конструкторської документації;

> оцінення рівня технологічності конструкції виробу;

> відпрацьовування конструкції виробу на технологічність;

> внесення необхідних змін у конструкцію виробу та документацію.

Задачі з розробки технологічних процесів:

> розробка, стандартизація і використання типових технологічних процесів, технологічних процесів із застосуванням методів групової обробки;

> розробка і застосування робочих технологічних процесів на деталі і складальні одиниці;

> організація заводських фондів документації на типові технологічні процеси, технологічні процеси із застосуванням методів групової обробки і технологічні операції.

Задачі з проектування і виготовлення засобів технологічного оснащення:

> проведення уніфікації і стандартизації засобів технологічного оснащення;

> організація застосування засобів технологічного оснащення (у тому числі уніфікованих і стандартних), використання загальнодержавних і галузевих баз прокату цих засобів (якщо вони є);

> проектування і виготовлення спеціальних засобів технологічного оснащення.

Задачі з організації і керування процесом ТПВ:

> перспективне, річне і поточне планування розвитку й удосконалення ТПВ на підприємстві;

> використання сучасних методів вирішення задач ТПВ із застосуванням засобів механізації й автоматизації інженерно-технічних і управлінських робіт;

> організація й удосконалення структури служб ТПВ.

Основними стадіями проектування і виготовлення виробу є: технічна пропозиція; технічне завдання; ескізний проект; технічний проект; робочий проект; виготовлення виробу. Зміст роботи з ТПВ приведено в табл. 2.1

Таблиця 2.1

Зміст роботи з ТПВ

Стадії проектування та виготовлення виробу Основний зміст робіт з ТПВ Тип виробництва
оди­ничне се­рійне   ма­сове
Технічне завдання Установлені вимоги до виробу, що розробляється, за показниками технологічності Установлення підприємства-виробника   + +   + +   + +
Технічна пропозиція Проведення на підприємстві-виробнику аналізу організаційно-технічного рівня виробництва   +   +   +
Ескізний проект Розробка плану заходів з підвищення організаційно-технічного рівня виробництва   +   +   +
Технічний проект Визначення потреб у додаткових засобах технологічного оснащення Визначення номенклатури технологічних процесів за видами виробництва, які підлягають розробленню Проведення експериментально-дослідних робіт з удосконалення технології виготовлення Визначення і розміщення замовлень на виробництво з кооперації заготовок, деталей, складальних одиниць, технологічного оснащення   +   +   +   +   +   +     +   +   +   +     +
Робоча документація Класифікація деталей, складальних одиниць виробу за діючими технологічними процесами і стандартними засобами технологічного оснащення Розробка прогресивних технологічних процесів виготовлення, контролю, випробування виробу Розробка відомості потреби в засобах технологічного оснащення Розробка технічних завдань на дослідно-конструкторські роботи зі створення спеціальних засобів технологічного оснащення Розробка відомостей потреби в сировині, матеріалах та комплектуючих виробах Розрахунок планової трудомісткості виготовлення виробу     +   +     +     +   +   +     +   + +     +   +   +     +   + +
Виготовлення виробу Виготовлення засобів технологічного оснащення Переналагодження технологічного оснащення і перекомпонування обладнання Впровадження розроблених технологічних процесів Перевіряльний розрахунок техніко-економічних показників виготовлення виробу Оцінка та атестація технологічного процесу і технологічного рівня виробництва +   + +   + +   + +   +   + +   + +   +   +

Показники рівня технологічної підготовки виробництва для підприємств електронної галузі наведено в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Показники рівня технологічної підготовки виробництва

Показники Норма­тивний рівень Формула розрахунку Прийняті позначення
1. Коефіцієнт застосування типових технологічних процесів   0,8   ‑ кількість застосовуваних типових технологічних процесів виготовлення, контролю, випробування; ‑ загальна кількість застосовуваних технологічних процесів
2. Коефіцієнт автоматизації проектування технологічних процесів   0,6   ‑ кількість технологічних процесів, спроектованих автоматизовано за допомогою ЕОМ за рік; ‑ загальна кількість спроектованих за рік технологічних процесів; п ‑ кількість років
3. Коефіцієнт уніфікації технологічної документації   0,9   кількість найменувань форм документів, які відповідають стандартам; ‑ загальна кількість найменувань форм документів, які застосовуються в ТПВ
4. Коефіцієнт забезпеченості нормативами для проектування   0,85   ‑ загальна кількість нормативів, які е на підприємст­ві, для вирішення задач ТПВ; ‑ потрібна кількість нормативів для вирішення задач ТПВ
5. Коефіцієнт автоматизації підготовки програм для верстатів ЧПК   0,7   ‑ кількість програм, які підготовлені за допомогою ЕОМ (автоматизованих) за рік; ‑ загальна кількість розроблених за рік програм; п ‑ кількість років
6. Коефіцієнт уніфікації класифікаторів техніко-економічної інформації (ТЕІ)   0,71   ‑ загальна кількість класифікаторів ТЕІ, які використовуються в ТПВ і відповідають загальнодержавним та галузевим системам класифікації; ‑ загальна кількість класифікаторів ТЕІ, які використовуються в ТПВ
7. Коефіцієнт автоматизації проектування засобів технологічного оснащення   0,58    
8. Коефіцієнт автоматизації проектування інструмента   0,72   ‑ кількість типорозмірів інструмента, спроектованого автоматизовано на ЕОМ за рік; ‑ загальна кількість типорозмірів спроектованого за рік інструмента; п ‑ кількість років
9. Коефіцієнт автоматизації проектування оснащення     0,55   ‑ кількість типорозмірів оснащення, спроектованого автоматизовано на ЕОМ за рік; ‑ загальна кількість типорозмірів спроектованого за рік оснащення; п ‑ кількість років
10. Коефіцієнт автоматизації проектування технологічного обладнання   0,5   ‑ кількість типорозмірів технологічного обладнання, спроектованого автоматизовано на ЕОМ за рік; ‑ загальна кількість типорозмірів спроектованого за рік технологічного обладнання; n ‑ кількість років
11. Коефіцієнт застосування стандартних засобів технологічного оснащення   0,69    
12 Коефіцієнт стандартизації технічного оснащення   0,75   ‑ загальна кількість типорозмірів стандартних систем оснащення, які використовуються на підприємстві при виготовленні виробів; ‑ загальна кількість типорозмірів оснащення, яке використовується на підприємстві під час виготовлення виробів  
13. Коефіцієнт спеціалізації проектування технологічного оснащення   0,66   ‑ загальна кількість типорозмірів оснащення, спроектованого при освоєнні виробів спеціалізованою проектною організацією  
14. Коефіцієнт спеціалізованого виробництва технологічного оснащення   0,6   ‑ загальна кількість типорозмірів оснащення, виготовленого на спеціальних підприємствах з виготовлення технологічного оснащення, на виріб
15. Коефіцієнт спеціалізованого виробництва інструмента   0,9   ‑ загальна кількість типорозмірів інструмента, виготовленого на спеціалізованих інструментальних заводах, на виріб; ‑ загальна кількість типорозмірів використовуваного інструмента на виріб
16. Коефіцієнт і спадковості засобів технологічного оснащення   0,44  
17. Коефіцієнт застосування агрегатного обладнання   0,38 ‑ кількість агрегатного обладнання, яке використовується на підприємстві при виготовленні виробу; ‑ загальна кількість обладнання на виріб
18. Коефіцієнт застосування верстатів з ЧПК   0,28   ‑ кількість обладнання з ЧПК на виріб  
19. Коефіцієнт застосування переналагоджу­ваного оснащення   0,6   ‑ кількість типорозмірів переналагоджуваних систем оснащення на виріб
20. Коефіцієнт технологічності конструкцій виробів   0,61   К ‑ показник, досягнутий у процесі проектування або після його завершення; КВ ‑ показник базовий, відносно якого здійснюється порівняння; К і КВ визначаються відповідно до нормативно-технічних документів
21. Коефіцієнт уніфікації виробів   0,65   ‑ кількість типорозмірів уніфікованих деталей у виробі (включаючи стандартні); ‑ кількість типорозмірів оригінальних деталей у виробі; ‑ загальна кількість типорозмірів деталей у виробі
22. Коефіцієнт використання матеріалів   0,64 ММ ‑ маса матеріалу, витраченого на виготовлення складової частини виробу; М ‑ маса складової частини виробу
23. Коефіцієнт завантаженості обладнання   0,8   ‑ дійсний річний фонд часу одиниці технологічного обладнання в годинах; ‑ номінальний річний фонд часу в годинах
24. Питома вага застосування прогресивних високоефективних методів обробки   0,45   ‑ кількість ефективних методів обробки, застосовуваних під час виготовлення виробу; ‑ загальна кількість методів, застосовуваних під час виготовлення виробу  
25. Коефіцієнт оснащення технологічних протесів   0,8   ‑ загальна кількість типорозмірів оснащення, яке використовується на підприємстві при виготовленні виробів; ‑ кількість деталей виробу, виготовлених на підприємстві
26. Коефіцієнт стійкості та терміну служби інструментів   1,0   ‑ фактичний ресурс роботи інструмента в годинах; ‑ розрахунковий ресурс роботи інструмента в годинах  
27. Питома вага автоматичних обробляючих систем   0,41 ‑ кількість шифрів автоматичних обробляючих систем, працюючих у комплексі з ЕОМ, під час виготовлення виробу  
28. Коефіцієнт застосування автоматичного і на­півавтоматичного обладнання   0,62 ‑ кількість шифрів автоматичного та напівавтоматичного обладнання на виріб
29. Питома вага технологічного обладнання в автоматичних системах   0,51   ‑ кількість обладнання, працюючого у складі автоматичних систем, які керуються від ЕОМ  
30. Коефіцієнт комплексної механізації транспортно-складських операція   0,78   ‑ кількість механізованих транспортно-складських операцій; ‑ загальна кількість транспортно-складських операцій у виробничому процесі виробу  
31. Коефіцієнт застосування засобів ОТ у виробничому процесі   0,45   ‑ кількість операцій у виробничому процесі виробу, виконаних за допомогою ОТ; ‑ кількість операцій у виробничому процесі виробу
32. Коефіцієнт застосування роботів   0,23 ‑ кількість операцій у виробничому процесі виробу, виконуваних роботами
33. Коефіцієнт кооперованих постачань комплектуючих виробів   0,66   ‑ кількість комплектуючих виробів, одержуваних за кооперацією; ‑ загальна кількість комплектуючих виробів
34. Коефіцієнт спеціалізації виробництва деталей та вузлів загального застосування   0,72   ‑ кількість деталей та вузлів загального застосування, виготовлених на спеціалізованих підприємствах і одержуваних за кооперацією; ‑ загальна кількість деталей та вузлів загального застосування у виробі
35. Коефіцієнт застосування автоматизованих систем керування виробничими процесами   0,67   ‑ кількість технологічних операцій виробничого процесу, що мають АСК
36. Коефіцієнт застосування групових методів обробки   0,55   ‑ річна програма і-ї операції групових ділянок; k ‑ кількість технологічних операцій групових ділянок обробки; ‑ загальна річна програма виробу
37. Коефіцієнт застосування потокових ліній   0,62 ‑ річна програма і-ї потокової лінії; т — кількість потокових ліній

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.