Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 6. ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

Тема 2. ОБ’ЄКТИ І СУБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1. Система прав інтелектуальної власності.

2. Поняття і види суб’єктів права інтелектуальної власності.

3. Об’єкти авторського та суміжного права: загальна характеристика.

4. Об’єкти патентного права. Поняття патентоздатності.

5. Особливості об’єктів, які індивідуалізують учасників господарського обігу.

6. Захист від недобросовісної конкуренції.

Реферати або презентації на теми:

1. Значення інтелектуальної діяльності в соціально-економічному розвитку суспільства.

2. Виникнення та розвиток права інтелектуальної власності (історія).

3. Права на об'єкти інтелектуальної власності як товар.

4. Комерціалізація прав на об'єкти інтелектуальної власності.

5. Еволюція інтелектуальної власності.

 

Тема 3. МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1. Міжнародні аспекти охорони та захисту інтелектуальних прав.

2. Поняття, основні завдання і напрями діяльності міжнародної системи охорони інтелектуальної власності.

3. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальних прав.

4. Міжнародні угоди у сфері правової охорони і використання інтелектуальної власності.

 

Реферати або презентації на теми:

1. Еволюція договірних відносин в Україні в галузі авторського права.

2. Використання об’єктів інтелектуальної власності на ліцензійній основі.

3. Ліцензування торговельної марки: поняття та особливості реалізації.

4. Ліцензійне використання ноу-хау.

5. Програма інтеграції України до Європейського Союзу у галузі авторського права і суміжних прав: проблеми реалізації.

 

Тема 4. СИСТЕМА ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

1. Управління інтелектуальною власністю в Україні: загальні положення.

2. Правовий статус та завдання Міністерства освіти і науки України.

3. Правовий статус Державної служби інтелектуальної власності України.

4. Правові основи охорони інтелектуальної власності структурними підрозділами інших органів державної виконавчої влади в Україні.

Реферати або презентації на теми:

1. Державна підтримка інтелектуальних досягнень нації – шлях до економічного і соціального розвитку України.

2. Адаптація законодавства України у сфері промислової власності до законодавства Європейського Союзу.

3. Управління правами інтелектуальної власності.

4. Інтелектуальна власність – джерело поповнення казни України

5. Плагіат в українському інформаційному просторі: шляхи подолання.

 

 

Тема 5. ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО

ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

1. Етапи розвитку авторського права.

2. Історія виникнення та розвитку суміжних прав.

3. Авторське право та охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах.

5. Піратство та його види.

6. Види порушення авторського права і суміжних прав за законодавством України.

 

Реферати або презентації на теми:

1. Комп’ютерні програми і бази даних як об’єкти авторського права.

2. Використання доменних імен в мережі Інтернет: поняття, ознаки, особливості правового регулювання.

3. Шляхи формування і розвитку законодавства України у сфері інформаційних відносин.

4. Організації України, які захищають авторські і суміжні права: поняття, порядок створення та компетенція.

5. Концепція розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав: загальна характеристика.

 

Тема 6. ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА.

1. Співвідношення понять патентного права та права промислової власності.

2. Патент як форма охорони об’єктів промислової власності.

3. Зміст прав, що випливають з патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

4. Правова охорона нетрадиційних результатів інтелектуальної власності.

Реферати або презентації на теми:

1. Історія розвитку патентного права.

2. Недобросовісна конкуренція як об’єкт патентного права.

3. Об’єкти наукового відкриття: поняття, ознаки, особливості.

4. Захист прав володільців комерційної таємниці.

5. Охорона комерційної таємниці суб’єктом підприємницької діяльності.

 

Тема 7. ПРАВОВА ОХОРОНА ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ТОВАРНОГО ОБІГУ, ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

1. Поняття засобів індивідуалізації та їх різновиди.

2. Поняття, ознаки, види торговельних марок (товарних знаків). Реєстрація торговельної марки.

3. Правова охорона найменування місця походження товарів.

4. Поняття й ознаки комерційних (фірмових) найменувань. Зміст права на комерційне (фірмове) найменування.

5. Зміст прав на засоби індивідуалізації та їх припинення: загальна характеристика.

Реферати або презентації на теми:

1. Історія розвитку законодавства про регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг: становлення права на товарні знаки.

2. Захист знаків і інших позначень в мережі Інтернет.

3. Комерційне найменування: поняття та особливості реалізації.

4. Захист прав на наукові відкриття: поняття та еволюція розвитку в Україні.

5. Судова практика України про захист прав на торговельні марки.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.