Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Уникнення зміщення переламаних костей та зменшення рухової активності потерпілого 

 

Відкриті тести

 

1.Небезпеки класифікуть наступним чином:

2.Середовище життєдіяльності включає наступні складові:

3.Діяльність це ...

4.Основні чинники, що впливають на тривалість життя і здоров”я людини:

5.Глобальні проблеми життєдіяльності суспільства:

6.Найбільш актуальні екологічнні проблеми сучасності:

7.Види антропогенного забруднення навколишнього середовища:

8.Основні екологічні проблеми Закарпаття:

9.Можливі шляхи виходу із сучасної екологічної кризи:

10.Матриця оцінки ризику включає:

11.Шляхи зменшення ризику:

12.Аналізатор складається (за І.П. Павловим)……

13.Екстерорецептори …..

14.Інтерорецептори ……

15.Рецептори за видом енергії подразника поділяться на:…..

16.У людини є такі види аналізаторів: зоровий, ….

17.Вісцеральний аналізатор…..

18.Порогова чутливість ….

19.Диференціальний поріг чутливості …

20.Закон Вебера-Фехнера у математичному вигляді записується….

21.Закон Вебера-Фехнера звучить так….

22.Інтенсивність відчуттів пропорційна…….

23.Інерція відчуття (післядія) це….

24.Адаптаційна властивість аналізаторів служить для …

25.Через зоровий аналізатор людина сприймає до …..% інформації.

26.Людина за допомогою зору сприймає (магнітні, електричні, електромагнітні, іонізуючі, торсійні потрібне вибрати) поля чи випромінювання.

27.Акомодація це…

28.Інерційна властивість зору це….

29.Інерційна властивість зору складає …. і може збільшуватися до…..

30.Кліпання у людини має частоту..., при цьому втрачається …..% інформації.

31.До зорових відчуттів, що не зовсім відповідають дійсності належать:…..

32.Гало це…..

33.Міраж це…..

34.Ентоптичні явища……

35.Інфрачервоне випромінювання це…..

36.Ультрафіолетове випромінювання це……

37.Око людини найбільш чутливе до ……. кольору.

38.З видимих кольорів найменшу довжину хвилі має….. колір.

39.З видимих кольорів найбільшу довжину хвилі має….. колір.

40.З видимих кольорів найменшу частоту має….. колір.

41.З видимих кольорів найбільшу частоту має….. колір.

42.Мінімальна інтенсивність звуку, яку відчуває людина, називається...

43.Вухо людини сприймає спектр звуків у діапазоні від …..до……

44.Найвища частота звуку, що сприймається вухом людини становить …..

45.Найменша частота звуку, що сприймається вухом людини становить …..

46.Одиниця вимірювання інтенсивності звуку називається —

47.Одиниця вимірювання рівня інтенсивності звуку –

48.Рівень інтенсивності звуку визначають за формулою:

49.Рівень звукового тиску визначають за формулою:

50.Поріг больових відчуттів людини становить ….дБ.

51.Доплер-ефект це…..

52.Зміна висоти тону при наближенні чи віддаленні джерела звуку називається …..

53.Аудіологія — наука про…

54.Температурна чутливість забезпечується ……рецепторами.

55.Здоров”я людини це...

56.Розрізняють наступні чотири підвиди віку людини:

57.Здоровий спосіб життя це...

58.Необхідні умови реалізації здорового способу життя:

59.Найбільш загальні рекомендації для збереження здоров”я:

60.Класифікація біологічних ритмів:

61.Необхідні складові щоденного харчового раціону:

62.Обмін речовин і енергії в організмі включає...

63.Пестициди це ……

64.Різні хімічні речовини, що використовуються в сільському господарстві для боротьби з шкідниками, хворобами, бур’янами називаються ……

65.Гербіциди призначені для боротьби з ………

66.Фунгіциди призначені для боротьби з ………

67.Інсектициди призначені для боротьби з ………

68.Зооциди призначені для боротьби з ………

69.Препарати, що використовуються для боротьби з бур’янами називаються ….

70.Препарати, що використовуються для боротьби з хворобами сільскогосподарських культур називаються ….

71.Препарати, що використовуються для боротьби з шкідливими комахами називаються ….

72.Препарати, що використовуються для боротьби з гризунами називаються ….

73.Властивість накопичуватися в організмі людини, зокрема хімічних речовин, називається …….

74.Матеріальна кумуляція характеризується накопиченням ……

75.Функційна кумуляція характеризується накопиченням ……

76.Нітрати це ……..

77.Нітрити це …….

78.Певна кількість нітр_тів завжди є у продуктах …… походження.

79.До м’ясних продуктів нітрати чи нітрити потрапляють внаслідок …..

80.Нітр_ти більш токсичні ніж нітр_ти.

81.Нітрозаміни утворюються в результаті взаємодії …….

82.Значно знизити синтез нітрозамінів можна додаючи до харчових продуктів, або вживаючи ……

83.Метали за необхідністю організму людини поділяються на …. та ……

84.Одиниці активності та основні дозиметричні одиниці:

85.В результаті спонтанного радіоактивного розпаду кількість радіонуклідів з часом зменшується і визначається за наступною формулою:

86.Шкала електромагнітних хвиль включає наступні діапазони:

87.Основні небезпеки урбанізованого середовища:

88.Сучасні системи водопостачання включають:

89.Способи очистки води:

90.Способи знезараження води:

91.Екологічний моніторинг це...

92.Види екологічного моніторингу:

93.Рівні та класи надзвичайних ситуацій:

94.Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій це...

95.Єдина державна система запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природнього характеру і реагування на них (ЄДСЗР) включає...

96.Чотири рівні ЄДСЗР:

97.Режими функціонування ЄДСЗР:

98.Надзвичайний стан це...

99.Надзвичайний стан може бути введено за умов:

100.Контроль за дотриманням законодавства щодо безпеки життєдіяльності здійснюють...

101.Гомеостаз – це ...

102.Дія електричного струму на організм людини:

103.Довжина хвилі електромагнітного випромінюванння частотою 1 гігагерц складає ...

104.Частота електромагнітного випромінювання з довжиною хвилі 10 см складає...

105.Надзвичайна ситуація – це ...


Перелік питань з курсу “Безпека життєдіяльності”

1. Предмет БЖД. Зміст і завдання курсу.

2. Джерела небезпеки життєдіяльності людини: класифікація, глобальні проблеми життєдіяльності суспільства, найбільш актуальні екологічні проблеми сучасності.

3. Середовище життєдіяльності.

4. Основні чинники, що впливають на тривалість життя і здоров’я людини.

5. Основні проблеми забезпечення життєдіяльності сучасної людини.

6. Види антропогенного забруднення навколишнього середовища.

7. Екологічне нормування антропогенних навантажень.

8. Вплив забруднення навколишнього середовища (атмо-, гідро- і літосфери ) на здоров’я людини, заходи покращення ситуації.

9. Способи зменшення вмісту нітратів у продуктах харчування.

10. Основні екологічні проблеми Закарпаття.

11. Шляхи виходу із сучасної екологічної кризи .

12. Ризик як оцінка небезпеки. Управління ризиком.

13. Взаємодія людини з навколишнім середовищем: фізіологічні особливості організму людини , характеристика основних аналізаторів, що визначають БЖД.Гомеостаз.

14. Психіка людини і безпека життєдіяльності. Вплив стресових ситуацій на життєдіяльність.

15. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров’я: визначення здоров”я, показники здоров”я населення.

16. Здоровий спосіб життя (ЗСЖ) та його реалізація. Характеристика найбільш популярних систем ЗСЖ.

17. Загальні уявлення про раціональне харчування. .

18. Корисні і шкідливі звички та їх вплив на життєдіяльність

19. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини.

20. Негативний вплив на життєдіяльність факторів виробничого і побутового середовища: шум, вібрація, хімічні і біологічні фактори небезпеки.

21. Дія електричного струму на організм людини.

22. Електробезпека на виробництві і в побуті.

23. Вплив електромагнітних полів на організм людини.

24. Негативні наслідки комп’ютеризації. Техніка безпеки при роботі з комп’ютерами.

25. Пожежі та вибухи . Причини виникнення пожеж, їх види, порядок дій при пожежі.

26. .Види та характеристики іонізуючих випромінювань.

27. Біологічна дія іонізуючого випромінювання.

28. Джерела іонізуючого випромінювання. Зовнішнє і внутрішнє опромінення.

29. Одиниці вимірювання іонізуючих випромінювань.

30. Заходи радіаційної безпеки. Порядок дій при радіаційному ураженні.

31. Особливості харчування в умовах р/а забруднення.

32. Джерела небезпеки сучасного міста, порядок дій в екстремальних ситуаціях.

33. Сучасні системи водопостачання. Способи очистки та знезараження питної води.

34. Екстремальні ситуації криміногенного характеру та способи їх уникнення.

35. Надзвичайні ситуації природного і техногенного походження.

36. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. ЄДСЗР.

37. Сили та засоби для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

38. Основні заходи щодо захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

39. .Евакуація населення з небезпечних районів.

40. Система спостереження за станом навколишнього середовища України.

41. Екологічний моніторинг навколишнього середовища.

42. Контроль ураженості середовища, продуктів харчування та води.

43. Надання першої мед. допомоги у разі ураження, травм та інших надзвичайних ситуаціях.

44. Склад аптечки першої допомоги та порядок застосування її вмісту.

45. Правові основи безпеки життєдіяльності.

46. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.