Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Який є найпростіший пуск асинхронного електродвигуна?з використанням резисторів

з перемиканням обмоток статора з "зірки" на "трикутник"

ступінчастий запуск

прямий пуск

Л-1, с. 39

 

67) До безконтактних елементів автоматичного керування електроприводами відносяться:

магнітні пускачі, реле

магнітні підсилювачі, тиристорні і транзисторні перетворювачі

рубильники, перемикачі

автоматичні вимикачі

Л-1, с. 105

 

68) Система взаємопов’язаних машин, які безперервно і в заданій послідовності виконують усі технологічні операції і допоміжні операції одного виробничого процесу – це:

транспортер

потокова лінія

електроустановка

вентилятор

Л-4, с. 193; Л-1, с. 153

 

69) Навантажувальною діаграмою робочої машини називається:

залежність кутової швидкості від моменту

залежність температури від часу

залежність моменту статичних опорів і статичної потужності від часу

залежність питомих втрат енергії від часу

Л-4, с. 69, 70

 

70) Двигуни типу ПЭДВ призначені для режиму роботи:

короткочасного

повторно-короткочасного

тривалого

змішаного

Л-4, с. 220

 

71) Насосний агрегат, який складається з вертикального багато­ступін­частого відцентрового насоса і заглибленого електродвигуна, називається:

вихровим насосом

відцентровим насосом

глибинним електронасосним агрегатом

ротаційним насосом

Л-1, с. 156

 

72) Допустима кількість вмикань на годину з інтервалом між ними 5 хв для двигунів типу ПЭДВ складає:

Л-4, с. 220

 

73) Допустима температура нагрівання ізоляції ПВДП-1 двигунів серії ПЭДВ становить:

105 °С

60 °С

135 °С

120 °С

Л-4, с. 220

 

74) Змащення підшипників в електродвигуні типу ПЭДВ здійснюється:

оливою

водою

повітрям

правильної відповіді немає

Л-4, с. 222

 

Яка максимальна висота всмоктування насосом, м?

98,1

9,81

0,981

Л-4, с. 223

 

76) Для приводу насосів типу ЭЦВ використовуються електродвигуни серії:

4АПА

ПЭДВ

АИР

4АМ

Л-1, с. 156

 

77) Рівняння механічної характеристики відцентрових насосів має вигляд:

Мнас = Мс + (Мн–Мс) (ω/ωн )

Мнас = Мн + (Мн–Мо) (ω/ωн )

Мнас = Мо + (Мн–Мо) (ω/ωн )2

Мнас = Мо + (Мо–Мн) (ω/ωн )

Л-4, с. 216

 

78) Природна вентиляційна установка працює за рахунок:

припливної електровентиляційної установки

витяжної електровентиляційної установки

електрокалорифера

перепадів тиску та вітру

Л-1, с. 216 Л-4, с. 227…228

 

За якої кратності повітрообміну застосовується штучна вентиляція?

> 3

=3

<3

> 5

Л-4, с. 236

 

80) За принципом дії вентиляційні установки поділяються на:

установки безперервної дії та періодичної дії

централізовані і розосереджені

припливні, витяжні та припливно-витяжні

автоматизовані та неавтоматизовані

Л-1, с. 170; Л-4, с.228

 

81) Вентиляційна установка “Климат 45 М” комплектується вентиляторами типу:

Ц4-70

ВЦ4-75

ВО-Ф-5,6А

В-06

Л-1, с. 170, Л-4, с. 238

 

Для приводів осьових вентиляторів установок “Клімат-4М” застосовують двигуни ...

серії ПЭДВ

серій 4АПА, АИРП

серій АИР, 4АМ

серії 5А

Л-4, с. 243

 

Пристрій ТСУ-2-КЛУ3(“Кліматика-1”) передбачає регулювання частоти обертання вентиляторів

ступінчате

комбіноване

плавне

правильної відповіді немає

Л-4, с. 238, Л-1, с. 180, 181

 

Для приводу вентиляторів установок “Клімат-4М” застосовуються ...

асинхронні двигуни з підвищеним ковзанням

асинхронні двигуни з підвищеним пусковим моментом

асинхронні двигуни з фазним ротором

асинхронні двигуни з вбудованим електромагнітним гальмом

Л-4, с. 243

 

Які комплекти шаф керування використовують для підтримання мікроклімату в сільськогосподарських приміщеннях?

"Каскад", САУНА

"Клімат", ПВУ

ОГМ-0,8А, ОЦК-8

ЗАВ, КЗС

Л-1, с. 175

 

Які двигуни застосовують для привода подрібнювачів кормів?

асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором основного виконання або з підвищеним ковзанням

асинхронні двигуни з фазним ротором основного виконання або з підвищеним пусковим моментом

асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором основного виконання або з підвищеним пусковим моментом

синхронні двигуни

Л-4, с. 258

 

87) Для зниження втрат енергії в двигуні кормодробарки під час пуску передбачають:

прямий пуск

зворотній пуск

перемиканням обмоток з "зірки" на "трикутник"

реакторний пуск

Л-4, с. 249

 

В якому режимі працюють подрібнювачі кормів?

короткочасний із змінним навантаженням

тривалий із змінним навантаженням

короткочасний із постійним навантаженням

тривалий із постійним навантаженням

Л-4, с. 253

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.