Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Коротких замикань і великих тривалих перевантажень4) зниження напруги

Л-4, с. 134, Л-1, с. 123

 

58) Пристрої вмонтованого температурного захисту призначені для захисту електродвигунів від:

1) коротких замикань і великих тривалих перевантажень

2) появи потенціалу напруги на корпусі двигуна

Перегрівання, за будь-якої причини

4) мінімальної напруги

Л-1, с. 133,134, Л-4, с. 151..154

 

59) Захисно-вимикальні пристрої призначені для захисту:

1) електродвигунів від перевантажень

2) електродвигунів від перегрівання

3) електропроводок від струмів короткого замикання

Людей і тварин від ураження електричним струмом

Л-1, с. 156..160, Л-1, с. 136, 136

 

60) Керування електроприводом у функції швидкості можна здійснювати за допомогою:

Реле швидкості

2) реле струму

3) реле часу

4) проміжного реле

Л-1, с. 140

 

61) Автоматичне керування електродвигуном у функції часу можна здійснювати за допомогою:

1) реле струму

Реле часу

3) реле контролю швидкості

4) проміжного реле

Л-4, с. 184; Л-1, с. 138

 

62) Керування електродвигуном у функції струму можна здійснювати за допомогою:

1) перемикача

2) електромагнітного пускача

Реле струму

4) проміжного реле

Л-4, с.185; Л-1, с.139

 

63) У схемах автоматичного керування електроприводами для забез­пе­чення заданої послідовності вмикання або одночасність вмикання і вимикання кількох двигунів, запобігання мимовільному пуску двигунів застосовують:

1) звукову сигналізацію

2) світову сигналізацію

Блокування

4) кнопки керування

Л-4, с. 190; Л-1, с. 141

 

64) Маркування провідників у колах керування на принципіальних схемах здійснюється:

1)арабськими цифрами – справа наліво і зверху вниз

Арабськими цифрами – зліва направо і зверху вниз

3) латинськими літерами і цифрами – зліва направо і зверху вниз

4) латинськими літерами і цифрами –справа наліво і зверху вниз

Л-4, с. 181

 

65) Принципіальні електричні схеми виконуються способами:

Рознесеним і суміщеним

2) адресним і табличним

3) ручним і автоматичним

4) графічним і табличним

Л-4, с. 180

 


Який є найпростіший пуск асинхронного електродвигуна?

1) з використанням резисторів

2) з перемиканням обмоток статора з "зірки" на "трикутник"

3) ступінчастий запуск

Прямий пуск

Л-1, с. 39

 

67) До безконтактних елементів автоматичного керування електроприводами відносяться:

1) магнітні пускачі, реле

Магнітні підсилювачі, тиристорні і транзисторні перетворювачі

3) рубильники, перемикачі

4) автоматичні вимикачі

Л-4, с. 105

 

68) Система взаємопов’язаних машин, які безперервно і в заданій послідовності виконують усі технологічні операції і допоміжні операції одного виробничого процесу – це:

1) транспортер

Потокова лінія

3) електроустановка

4) вентилятор

Л-4, с. 193; Л-1, с. 153

 

69) Навантажувальною діаграмою робочої машини називається:

1) залежність кутової швидкості від моменту

2) залежність температури від часу

Залежність моменту статичних опорів і статичної потужності від часу

4) залежність питомих втрат енергії від часу

Л-4, с. 69, 70

 

70) Двигуни типу ПЭДВ призначені для режиму роботи:

1) короткочасного

2) повторно-короткочасного

Тривалого

4) змішаного

Л-4, с. 220

 

71) Насосний агрегат, який складається з вертикального багато­ступін­частого відцентрового насоса і заглибленого електродвигуна, називається:

1) вихровим насосом

2) відцентровим насосом

Глибнним електронасосним агрегатом

4) ротаційним насосом

Л-1, с. 156

 

72) Допустима кількість вмикань на годину інтервалом 5 хв для двигунів типу ПЭДВ складає:

1) 3

2) 4

3) 5

4) 6

Л-4, с. 220

 

73) Допустима температура нагрівання ізоляції ПВДП-1 двигунів серії ПЭДВ становить:

1) 105 °С

2) 60 °С

3) 135 °С

4) 120 °С

Л-4, с. 220

 

74) Змащення підшипників в електродвигуні типу ПЭДВ здійснюється:

1) оливою

Водою

3) повітрям

4) правильної відповіді немає

Л-4, с. 222

 

Яка максимальна висота всмоктування насоса, м?

1) 981

2) 98,1

3) 9,81

4) 0,981

Л-4, с. 221

 

76) Для приводу насосів типу ЭЦВ використовуються електродвигуни серії:

1) 4АПА

ПЭДВ

3) АИР

4) 4АМ

Л-1, с. 156

 

77) Рівняння механічної характеристики має вигляд:

1) Мнас = Мс + (Мн – Мс)

2) Мнас = Мн + (Мн – Мо)

3) Мнас = Мо + (Мн – Мо)

4) Мнас = Мо + (Мо– Мн)

Л-4, с. 216

 


78) Природна вентиляційна установка працює за рахунок:

1) припливної електровентиляційної установки

2) витяжної електровентиляційної установки

3) електрокалорифера

Перепадів тисків

Л-4, с. 216

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.