Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Формування та розвиток культури західноукраїнських земель під владою Австрійської імперії

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТА ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І

«Витоки української культури та її розвиток у період княжої та литовсько-польської доби »

Тема 1. Сутність та витоки української культури

Семінарське заняття2 год.

План

1. Поняття, сутність української культури та її періодизація.

2. Трипільська культура.

3. Культура індо-іранського та еллінського населення (кіммерійці, скіфи, сармати, давньогрецькі міста-поліси).

4. Формування української культури в дохристиянський період.

Теми рефератів:

 

1. Світогляд і вірування давніх трипільців.

2. Скіфо-еллінські культурні взаємини в VІ-ІІІ століттях до нашої ери.

3. Культурно-просвітницька діяльність Кирила та Мефодія.

4. Язичницькі вірування стародавніх слов’ян.

 

 

Тема 2. Культура періоду княжої доби

Семінарське заняття2 год.

План

 

1. Значення прийняття християнської віри для подальшого розвитку української культури.

2. Мислителі Київської Русі. Книжна справа.

3. Образотворче, музичне та театральне мистецтво періоду Київської Русі.

4. загальна характеристика розвитку української культури періоду Галицько-Волинського князівства.

 

Теми рефератів:

 

1. Подвижницька діяльність Антонія та Феодосія Печерського.

2. Ярослав Мудрий і українська культура.

3. Формування давньоукраїнського архітектурного стилю.

4. Нестор літописець – перший український історик.

5. Монах Агапіт, як засновник лікарської і цілительної справи в Київській Русі.

6. Культурно – просвітницька діяльність книжника Тимофія в Галицько – Волинському князівстві.

 

 

Тема 3. Культура періоду литовсько-польської доби

 

Семінарське заняття2 год.

План

 

1. Суспільно-політичні умови розвитку української культури.

2. Розвиток освіти і наукових знань. Книгодрукування.

3. Діяльність братських шкіл.

4. Полемічна література.

5. Західноєвропейський вплив на розвиток української культури.

 

Теми рефератів:

 

1. Костянтин Островський та українська культура.

2. Культурно-просвітницька діяльність Львівської братської школи.

3. Іван Вишенський та релігійна полеміка в Україні кінця ХVІ початку ХVІІ століття.

4. Євангелистський рух в Україні кінця ХVІ століття та роль в розвитку української культури.

 

Завдання на самостійну роботу та питання для самоконтролю

Час – 2 год.

 

1. В чому полягає основний зміст „Плачу” М. Смотрицького?

2. Розкрити основний зміст поглядів З. Копистенського.

3. Охарактеризуйте культурницьку діяльність гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного.

4. В чому полягає основна сутність раннього українського бароко та назвіть кілька основних його пам’яток, які збереглися до наших днів.

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ

«Розвиток української культури з середини XVII ст. по початок ХХІ ст.»

Тема 4: Розвиток української культури у часи Гетьманщини

Семінарське заняття2 год.

План

 

1. Козацтво, як соціокультурне явище в історії українського народу.

2. Культуротворча діяльність І. Мазепи.

3. Культурно-просвітницька діяльність Києво-Могилянської академії.

4. Українське бароко та його вплив на розвиток літератури, театру, музики.

5. Барокова архітектура.

Теми рефератів:

 

1. Феномен запорозького козацтва та його вплив на подальший розвиток української культури.

2. Теоретична спадщина Юрія Немирича.

3. Культурно-освітня діяльність останнього гетьмана України К. Розумовського.

 

 

Тема 5: Українська культура наприкінці XVIII – ХІХ ст.

 

Семінарське заняття4 год.

Заняття 1 – 2- год.

Культура українських земель під владою Російської імперії.

План

1. Початок українського культурного відродження. Формування української національної свідомості.

2. Діяльність українських культурно-просвітницьких організацій.

3. Романтизм та реалізм в українській літературі, театрі, музиці.

4. Репресії російського царизму проти української культури.

 

Теми рефератів:

 

1. Культурницька діяльність членів Кирило-Мефодіївського братства.

2. Значення творчості І. Котляревського у формуванні української літературної мови.

3. Світочі українського романтизму. Творча спадщина Г. Квітки – Основ’яненка та М. Гулака.

 

Завдання.

1. Як у період XVIII – початку ХХ ст. здійснювалася імперська політика поневолення українського народу, культури, мови?

2. Як розвивалася освіта в Україні в складі Російської імперії в середині XVIII – ХІХ ст.?

3. Хто очолив рух за збереження української культури? Яка роль культурно-просвітницьких об’єднань у розвитку української культури?

4. Як розвивалася наука в Україні (природничі та математичні науки, історія, етнографія) в другій половині XVIII – на початку ХХ ст.?

5. Які особливості розвитку української літератури, театрального мистецтва та музики другої половині XVIII – початку ХХ ст.?

6. Який вклад Тараса Шевченка в розвиток української культури?

 

Заняття 2 – 2- год.

Формування та розвиток культури західноукраїнських земель під владою Австрійської імперії.

План

 

1. Перші українські культурно-просвітницькі організації. Діяльність „Руської трійці”.

2. Москвофіли і народовці. Культурно-просвітницька діяльність товариства „Просвіта”.

3. Діяльність Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка.

4. Українська література і театр на західноукраїнських землях.

 

Теми рефератів:

 

1. Діяльність українських греко-католицьких культурно-просвітницьких організацій у формуванні української національної свідомості серед українців західноукраїнських земель.

2. Науково-літературна діяльність І. Франка.

3. „Руська бесіда” та український театр.

4. Літературно – науковий вісник та український національно – культурний рух.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.