Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Учасники товариства з повною відповідальністю відповідають за боргитовариства:

4) усім належним їм майном;

 

17. Учасники командитного товариства відповідають за борги товариства:

3) частина учасників — усім майном, інші — у межах належних їм внесків;

 

Вкажіть види об’єднань підприємств, які діють в Україні згідно чинного

законодавства:

2) корпорації; 3) асоціації; 4) холдинг; 5) консорціум; 8) концерн; 9) інші форми об’єднань (союзи, асоціації підприємців).

 

Вкажіть вид об’єднання підприємств згідно чинного українського

Законодавства, в якому ступінь залежності підприємств від об’єднання є

найменшим:

3) асоціації;

 

20. Вкажіть основні етапи життєвого циклу підприємства:

2) створення, функціонування, припинення діяльності (реорганізація, ліквідація);

 

Тема 2. Суспільні форми організації виробництва

1. Організація виробництва -це:

3) система заходів, які спрямовані на раціональне поєднання засобів виробництва і

праці в єдиному виробничому процесі при певних соціально-економічних умовах;

 

2. Концентрація виробництва- це:

4) форма громадської організації виробництва, яка виражається у формуванні

підприємств великого розміру, що проявляється у збільшенні обсягів виробництва

продукції, основних виробничих фондів, прибутку та чисельності працівників;

 

3. Назвіть види концентрації виробництва:

2) абсолютна; 3) відносна;

 

4. До переваг крупних підприємств відносять:

1) відносно високий рівень продуктивності праці;

2) відносно низький рівень собівартості одиниці продукції;

3) є можливість для наукових досліджень та введення нової техніки;

 

5. До переваг малих та середніх підприємств відносять:

2) краще використання трудових ресурсів та підвищення рівня зайнятості населення;

4) мають можливість краще використовувати сировинну базу;

5) швидко будуються, що дозволяє швидко забезпечити народне господарство

потрібною продукцією;

6) необхідні невеликі капітали для їх відкриття.

 

6. Спеціалізація виробництва -це:

1) форма громадської організації виробництва, яка заснована на розподіленні праці та

виражається у зосередженні виробництва одного виду продукції або декількох видів

однорідної продукції;

 

7. Існують такі форми спеціалізації відповідно об’єктам спеціалізації:

1) спеціалізація галузі; 2) спеціалізація підприємства; 3) спеціалізація усередині

підприємства; 4) всі відповіді правильні.

 

8. Спеціалізація існує у таких видах:

2) предметна, подетальна, технологічна;

 

9. Комбінування виробництваце форма суспільної організації виробництва,

при якій…

3) на одному підприємстві об’єднуються виробництва різних галузей;

 

10. Комбінування має такі форми:

1) сумісне виробництво різних видів сировини, напівфабрикатів, технологічного палива

задля виготовлення одного виду продукції;

2) поєднання на одному підприємстві послідовних етапів переробки сировини;

3) комплексне використання сировини, відходів виробництва та побічних продуктів;

4) поєднання всіх попередніх форм;

 

11. Кооперування- це форма суспільної організації виробництва, при якій…

4) між підприємствами встановлюються довгострокові виробничі зв’язки;

 

12. Існують такі види кооперування:

2) предметне, подетальне, технологічне;

Надайте найбільш повне і точне визначення диверсифікації виробництва як

форми суспільної організації виробництва, при якій здійснюється…

Одночасний розвиток декількох або чисельних видів виробництва та обслуговування,

Не пов’язаних технологічно одне з другим, розширення асортименту виробів, які

виготовляються, та послуг;

 

14. Конверсія виробництва - це форма суспільної організації виробництва, при

якій здійснюється…

Перепрофілювання підприємства на виробництво більш необхідної або більш

рентабельної, конкурентоспроможної продукції;

Тема 3. Структура підприємства

1. Виробнича структура підприємства включає:

1) основні цехи;3) допоміжні та обслуговуючі цехи; 4) підсобні цехи та господарства;

 

Назвіть види виробничих структур в залежності від підрозділу, на основі якого

вони будуються:

3) цехова, безцехова, корпусна, комбінатська;
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.