Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Які характерні риси властиві середньовічній філософії?Хто із стародавніх філософів уперше використовує поняття “філософія”?

Піфагор;

Де вперше зароджується філософія як вищий тип світогляду?

Давня Греція

Які з перерахованих питань є філософськими?

У чому сенс існування людини?

Що є істина?

Що таке свобода?

Які з наведених нижче суджень відносяться до філософських?

Всяке явище причинно обумовлене.

Мета виправдує засоби?

Чи пізнаваний світ?

Свідомість є властивість високоорганізованої матерії.

Які з наведених суджень можуть належати тільки матеріалісту?

Світ існує поза свідомістю людей.

Свідомість є властивість, продукт матерії.

Буття визначає свідомість.

Матерія існує незалежно від якої б то не було свідомості

11. Які з наведених суджень можуть належати тільки ідеалісту:

Закони природи створюються мисленням людини

Основою світу є світовий розум

Світ існує поза свідомістю людини

12. Питання про що Ф.Енгельс назвав “основним питанням філософії”?

про відношення мислення до буття

Хто із філософів вважав, що кожен народ тим більше освічений, чим краще в ньому філософствують, тому немає для держави більшого блага, ніж мати дійсних філософів?

Декарт

Кому з філософів ХХ століття належить метафорична характеристика філософії як “Нічийної Землі”?

Рассел

22. Такі важливі філософські терміни як “філософія”, “космос”, “гармонія” були запроваджені:

Піфагором

23. Який соціальний фактор найбільш сприяв виробленню у давніх греків передумов раціонального філософського мислення:

полісна демократія

Що означало у давніх греків слово “космос”?

порядок

Хто з названих філософів є представниками мілетської школи?

Анаксимен

Фалес;

Анаксимандр

Яким уявлялось Фалесу начало світу?

вода – начало усього існуючого

Що є началом нашого світу, згідно з вченням Анаксимандра

апейрон

Що, на думку Анаксимена, є началом усього?

повітря;

З чим узгоджуються всі речі, на думку Піфагора?

з числом

30. Піфагор вважав, що після смерті душа …

переселяється в інше тіло

Кому належать наступні слова: “Цей космос, один і той же для всіх, не створив ніхто з богів, ніхто з людей, але він завжди був, є і буде вічно живим вогнем, що рівномірно спалахує, рівномірно згасає”?

Геракліту;

Як у Геракліта називається те, що керує усіма речами, є критерієм істини, існує вічно?

логос;

Хто з філософів стверджував, що неможливий поділ речей до безкінечності?

Демокрит

Яке знання Демокрит називав “справжнім” на відміну від “темного”?

раціональне;

Який вислів належить Протагору

“Людина є міра усіх речей”.

Чого шукав Діоген, ходячи містом вдень із запаленим ліхтарем?

людину.

49. Кому з античних філософів належить вислів: “Заговори, щоб я побачив тебе!”

Сократу

50. Хто з античних мислителів поділяв філософію на практичну і теоретичну?\

Аристотель

Хто із названих філософів відноситься до школи софістів?

Горгій, Протагор

Кому належить вислів: “Я знаю, що нічого не знаю”?

Сократу;

Що означає сократівське поняття “майєвтика”?

сповивальне мистецтво

Якому типу філософствування віддавав перевагу Платон

об’єктивному ідеалізму

Яка ідея, згідно з Платоном, є найважливішою

ідея блага

Хто з названих філософів стояв біля витоків “лінії матеріалізму

Демокрит;

Хто з названих філософів стояв біля витоків “лінії ідеалізму”?

Платон

Що являє собою, за Платоном, пізнання?

конституювання світу в свідомості суб’єкта ?????????????

пригадування того, що відомо ще до народження

Хто із названих античних філософів є автором концепції ідеальної держави

Платон

Кого із античних філософів К.Маркс назвав О.Македонським грецької філософії

Аристотель

За визначенням Аристотеля людина є

суспільна істота

Кому з філософів належить думка про те, що боги безсмертні і блаженні, в силу чого зовсім бездіяльні і тому ніяк не впливають на людське життя?

Епікуру

Кому з філософів належить вчення про три види бажань

Епікуру

Кому з філософів належить вислів: “Того, хто бажає, доля приваблює, того, хто не бажає – штовхає”?

Сенеці

Вчення яких філософів Стародавньої Греції виступило підґрунтям середньовічної філософії?

Аристотеля

Платона

Сенеки

Які характерні риси властиві середньовічній філософії?

теоцентризм;

фідеїзм

роздвоєння світу на земний та небесний

84. Хто є автором вислову: «вірогідно, тому що безглуздо» (або “вірую, тому що абсурдно”):

Тертулліан
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.