Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Практична робота № 8 “Зафарбування об’єктів”

 1. Запустіть CorelDRAW і створіть новий документ. Ви маєте на­малювати такий годинник, як на рис.. Роботу розпочи­найте з побудови основи малюнка. Щоб створити зображені на рис.а примітиви, скористайтесь інструментами Эллипс (Еліпс), Эллипс через 3 точки (Еліпс через 3 точки) та Безье (Безьє).
 2. Оскільки вам до корпуса годинника потрібно приєднати його ніжки, відкрийте вікно настройки Формирование (Формуван­ня) — для цього, нагадаємо, слід виконати команду Окно ► Ок-на настройки ► Формирование (Вікно ► Вікна настройки ► Форму­вання). Пересвідчіться у тому, що прапорці Исходньїе обьектьі (Початкові об'єкти) та Конечньїе обьектьі (Цільові обчьекти) не встановлено. Виділіть зображення ніжки, у вікні настройки виберіть із списку пункт Обьединить (Поєднати), клацніть кноп­ку Обьединить (Поєднати), після чого перемістіть вказівник миші (він має набути вигляду жирної стрілки) до контуру го­динника та клацніть. У такий самий спосіб приєднайте другу ніжку і створіть об'єднане зображення кнопки (рис. б). Вікно Формирование (Формування) не закривайте.
 3. Тепер малюнок можна зафарбувати. Виберіть інструмент Указатель (Вибір), виділіть за його допомогою зображення кнопки годинника, клацніть інструмент Заливка (Заливка) та виберіть пункт Заливка текстурой (Заливка текстурою). В однойменному вікні, що відкриється, виберіть зі списку бібліотек текстур пункт Примерьі (Приклади), а зі списку текстур —Слоистьій мрамор (Шаруватий мармур). Клацніть кнопку ОК. Зафарбуй­те з використанням мармурової текстури також і внутрішнє коло годинника (рис. в).

 1. Активізуйте інструмент Указатель (Вибір), виділіть за його допомогою зовнішнє коло і ніжки годинника. Клацніть інст­румент Заливка (Заливка) та на панелі властивостей виберіть пунктФонтанная заливка (Фонтанна заливка). У вікні, що від­криється, зі списку типів виберіть Прямьіе (Прямі), встановіть перемикач Двухцветньїй (Двохкольоровий) і задайте кольори переходу — чорний та білий; значення центра переходу за­лиште рівним 50.

 1. Виберіть інструмент Указатель (Вибір) і виділіть за допомогою рамки весь малюнок. Виконайте команду Упорядочить ► Сгруп-пировать (Впорядкувати ► Згрупувати), щоб отримати єдиний об'єкт. Перетворіть цей об'єкт на тло за допомогою команди Упорядочить ► Порядок ► На задний план страницьі (Впорядкува­ти ► Порядок ► На задній план сторінки).
 2. Використовуючи інструменти Прямоугольник (Прямокутник) і Многоу гольник (Багатокутник), намалюйте у вільному місці ро­бочої області хвилинну стрілку (для створення трикутника на панелі властивостей введіть у поле кількості кутів значення 3). Об'єднайте складові стрілки в єдине зображення (рис. а) за допомогою вікна Формирование (Формування).
 3. Годинну стрілку можна створити на основі хвилинної. Для цього виберіть інструмент Указатель (Вибір) і, виділивши зоб­раження хвилинної стрілки, виконайте команди копіювання і вставки. Перемістіть отримане зображення в інше місце та зменшіть його розміри.
 4. Підведіть вказівник до годинної стрілки й двічі клацніть її зображення, щоб отримати навколо нього маркери обертання. Розташуйте вказівник миші на кутовому маркері обертання й, утримуючи ліву кнопку миші, перемістіть його (тобто вка­зівник) так, щоб зображення стрілки було повернуто на пев­ний кут (рис. б).
 5. Виберіть інструмент Эллипс (Еліпс) і, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, намалюйте коло, після чого перемістіть його до годинної стрілки, як показано на рис. б. Об'єднайте ці зображення в один об'єкт за допомогою вікна Формирование (Формування).
 6. Перемістіть зображення годинної стрілки до зображення стрілки, що показує на хвилини (рис. в). Виділіть зображення годинної стрілки та у вікні Формирование (Фор мування) виберіть пункт Исключить (Виключити) і встано­віть прапорець Исходньїе обьектьі (Вихідні об'єкти). Переміс­тіть вказівник (він набув іншого вигляду) до зображення хвилинної стрілки й клацніть лівою кнопкою миші.

 1. Розфарбуйте стрілки. Щоб згадати, як це робиться, пере­читайте пункт 4 вправи.
 2. Виділіть зображення стрілок та перемістіть його в центр годинника. За бажанням ви можете, обертаючи стрілки, встановити на годиннику інший час
 3. Скориставшись інструментом Текст (Текст), нанесіть на ство­рений малюнок цифри, що позначатимуть години.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.