Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ до підсумкового модуля №1ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ до підсумкового модуля №1

(деякі питання можуть мати декілька правильних відповідей)

Варіант – 1


Назвіть правильну відповідь. До основних скарг при захворюваннях органів дихання відносять: 1) кашель; 2) наявність харкотиння; 3) підвищена температура тіла; 4) задишка; 5) напад ядухи; 6) кровохаркання; 7) біль в грудній клітці; 8) слабкість, 9) нездужання; 10) всі перераховані; 11) жодна з перерахованих.

2.Діагноз хронічний бронхіт можна встановити при: 1) наявності кашлю з харкотинням упродовж не менше 2 років; 2) наявності кашлю з харкотинням упродовж не менше 2 місяців на рік упродовж 3 чи більше років; 3) наявності кашлю з харкотинням упродовж не менше 3 місяців на рік упродовж 2 чи більше років; 4) наявності кашлю з харкотинням упродовж не менше 3 місяців на рік.

3.За допомогою якої проби можна виявити скритий бронхоспазм? 1) проба Штанге; 2) проба з фізичним навантаженням; 3) холодова проба; 4) проба з форсованим видихом (в положенні стоячи), проби Вотчала (в лежачому положенні).

4. У хворого 66 років, ІМ в анамнезі, рівень загального холестерину 12,2 ммоль/л, β-ліпопротеїдів – 12,0 ммоль/л, триацилгліцеринів – 1,37 ммоль/л. Який ліпідознижуючий засіб найбільш показаний хворому:

1. Уфібрат

2. Аторвастатин

3. Пробукол

4. Холестирамін

5. Есенціале

5. Який цільовий рівень загального холестерину у хворого на ІХС?

1. 3,9 ммоль/л

2. 4,2 ммоль/л

3. 4,8 ммоль/л

4. 5,2 ммоль/л

5. 6,5 ммоль/л

6. Раптова коронарна смерть – це ненасильницька смерть, яка наступила на фоні повного благополуччя раптово або на протязі... ?

1. 10 хвилин

2. Півгодини

3. 1 години

4. 1,5 години

5. 2 годин

7. Для яких набутих вад серця найбільш характерне підвищення систолічного артеріального тиску.

1. Стенозу устя аорти

2. Стенозу устя легеневої артерії

3. Недостатності аортального клапану

4. Недостатності клапана легеневої артерії

5. Недостатності тристулкового клапана

 

8.Причина гострої ревматичної лихоманки це:

1. стрептококи серологічної групи А;

2. частими стресами та невірним харчуванням;

3. чутливість макроорганізму до стрептококу, що пов’язано з генетичними змінами в гуморальній та клітинній ланках імунітету;

4. використанням НПЗП, дігоксина.

9.Перечисліть основні клінічні критерії ревматичної гарячки

1. кардит;

2. гарячка;

3. артралгія;

4. артрит;

5. ревматичні вузлики;

6. хорея.

7. кільцеподібна еритема

10.Який з наведених нижче лікарських засобів є інгібітором протонової помпи?

1. Омепразол

2. Домперідон

3. Сукральфат

4. Кларитроміцин

5. Альмагель

11.Пацієнт хворіє на хронічний гастрит. Останні 6 місяців турбує тупий біль в епігастральній ділянці, нудота, відсутність апетиту, схуднення. Об’єктивно: зниженого живлення. Ендоскопічно: запалення в ділянці дна і тіла шлунка, атрофія слизової оболонки шлунка, негативний уреазний тест на хелікобактерну інфекцію. Про яке захворювання необхідно думати в першу чергу?

1. Хронічний гастрит типу В

2. Виразкова хвороба

3. Хронічний гастрит типу А

4. Гострий гастрит

5. Рак шлунка

12.Що є найчастішою причиною виникнення хронічного гастриту типу В?

1. Вироблення аутоантитіл до парієнтальних клітин шлунка

2. Часті стреси та порушення режиму харчування

3. Контакт слизової оболонки шлунка з агресивними хімічними речовинами

4. Інфекція H.Pylori

5. Використання нестероїдних протизапальних середників

 


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ до підсумкового модуля №1

(деякі питання можуть мати декілька правильних відповідей)

Варіант – 2


1. Який перкуторний звук на легенями виявляється при БА?

1. Тимпанічний перкуторний звук.

2. Коробковий перкуторний звук.

3. Тупий перкуторний звук.

4. Притуплений пекуторний звук.

5. Амфоричний перкуторний звук.

2. Де виникає крепітація:

1. В дрібних бронхах

2. В крупних бронхах

3. В порожнині каверни

4. В плевральній порожнині

5. В альвеолах

3. При мікроскопічному дослідженні харкотиння у хворих на БА виявляється?

1. Лейкоцити, еритроцити.

2. Бактерії Коха.

3. Кристали Шарко-Лейдена та спіралі Куршмана.

4. Слиз, гриби, еластичні волокна, кристали жирних кислот, пневмококи.

5. Гриби, пневмококи, кишкова паличка.

4.До причин раптової коронарної смерті належить:

1. Фібриляція шлуночків

2. Асистолія

3. Електромеханічна дисоціація

4. Всі відповіді вірні

5. Все перераховане + інфаркт міокарда

5. До стабільної стенокардії ФК І належить:

1. Легке обмеження фізичної активності, напади при звичайній ходьбі на відстань не менше 500 м, при підйомі більше ніж на 1 поверх

2. Біль виникає при надмірному фізичному навантаженні

3. Значне обмеження фізичної активності, напад при ходьбі по рівній місцевості на відстань 250-500 м, при підйомі по сходах на 1 поверх

4. Стенокардія малих напружень

5. Стенокардії спокою

6. ЕКГ ознаки фібриляції передсердь:

1. Подовження інтервалу PQ, наявність f-хвиль, різні R-R

2. Різні R-R, наявність F-хвиль, поширення комплексу QRS

3. Відсутність зубця P, наявність f-хвиль, різні R-R

4. Різні R-R, наявність F-хвиль, від’ємний зубець P

5. Відсутність зубця P, наявність F-хвиль.

7.Перечисліть додаткові клінічні критерії ревматичної гарячки

1. кардит;

2. гарячка;

3. артралгія;

4. артрит;

5. абдомінальний синдром;

6. хорея.

7. кільцеподібна еритема

8. Дані пальпації передсердної ділянки при аортальному стенозі:

1. Систолічне тремтіння грудної клітки в другому міжребір’ї справа.

2. Виражена пульсація в другому міжребір’ї справа.

3. Систолічне тремтіння грудної клітки в ділянці верхівки серця.

4. Діастолічне тремтіння грудної клітки в ділянці верхівки серця.

5. Систолічне тремтіння грудної клітки в другому міжребер’ї зліва.

9.Укажіть місця вислуховування мітрального клапана:

1. II міжребровий проміжок, праворуч від грудини;

2. II міжребровий проміжок, зліва від грудини;

3. На основі мечоподібного відростка;

4. У V міжреберному про­міжку зліва по серединно-ключичній лінії;

5. У місці прикріплення III і IV ре­бер зліва.

10. Який метод є найбільш інформативним для виключення патології шлунка та 12-палої кишки?

1. Рентгенографія шлунка

2. УЗД органів черевної порожнини

3. Фіброезофагогастродуоденоскопія

4. Внутрішньошлункова рН-метрія

5. Дуоденальне зондування

11. У хворої О., 43 років, хронічний гастрит більше 5 років, під час дослідження біоптату слизової оболонки шлунка виявлено інфекцію Н.pylori. Який тип хронічного гастриту у хворої?

1. Аутоімунний гастрит типу А

2.Хронічний гастрит типу В

3. Хронічний гастрит змішаного типу

4. Хіміко-токсично зумовлений гастрит типу С

5. Лімфоцитарний гастрит

12. У хворий на хронічний панкреатит після вживання жирної їжі, алкоголю з’являється «масний» кал. Причиною стеатореї?

1. амілаза;

2. трипсиноген;

3. кислотность шлункового вмісту;

4. ліпази; 5. лужна фосфатаза.


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ до підсумкового модуля №1

(деякі питання можуть мати декілька правильних відповідей)

Варіант – 3


1. Кардинальною ознакою бронхіальної астми є напад:

1. Інспіраторна задуха; 2. Задишка змішаного типу; 3. Кашель з виділенням в’язкого мокротиння.4. Експіраторна задуха; 5. Везикулярне дихання.

2. Які ознаки кровотечі вказують на її легеневе походження? 1. кров темна, виділяється при блюванні; 2. кров темна «кавова гуща»; 3. кров яскраво- червона, піниста, виділяється при кашлі; 4. кров, яка виділяється, має кислу реакцію; 5. кров червона, виділяється при блюванні.

3. Клінічна картина інфаркту легень – це всі вказані нижче ознаки, за винятком:

1. Сильний біль у грудній клітці, пов'язаний з диханням

2. Сухий кашель, лихоманка

3. Кровохаркання

4. Задишка, ціаноз

5. Підвищення пульсового тиску.

4.Дані аускультації при недостатності аортального клапана:

1. Посилення ІІ тону на верхівці серця.

2. Акцент II тону на легеневій артерії.

3. Пресистолічний ритм галопу.

4. М'який, дуючий, падаючий діастолічний шум на аорті.

5. Грубий наростаючи-спадаючий шум систоли на аорті.

5.Яка послідовність проведення СЛР: А – відновлення прохідності дихальних шляхів, В – штучна вентиляція легень “з рота до рота”, С – зовнішній масаж серця?

1. А-В-С

2. А-С-В

3. С-А-В

4. В-С-А

5. В-А-С

6.ЕКГ ознаки нестабільної стенокардії:

1. Нове або ймовірно нове підняття (елевація) сегмента ST більше 1 мм;

2. Нова або ймовірно нова депресія сегмента ST більше 1 мм;

3. Інверсія зубця Т більше 2 мм;

4. Відсутність змін на ЕКГ.

5. Правильної відповіді немає.

7.Які відділи серця найчастіше уражаються при ревмокардиті?

1. ендокард; 2. міокард; 3. перикард;

4. ендокард і міокард;

8. Яким чином визначається симптом «котячого муркотіння» :

1. під час огляду; 2. перкуторно; 3. пальпаторно;

4. аускультативно; 5. електрокардіографічно.

9. Хвора М., 48 років, скаржиться на почервоніння шкіри обличчя, шиї. Відмічається біль, ранкова скутість в ліктьових та гомілково-ступневих суглобах. У ділянці верхівки серця вислуховується систолічний шум, над легенями - ослаблене везикулярне дихання, живіт м'який, безболісний при пальпації, печінка збільшена на 2 см. В крові: ер - 3,1 х 1012/л, КП - 0,8, лейк. - 3,4х109/л, ШОЕ - 25 мм/год, позитивний LE - клітинний тест. Який діагноз є найбільш ймовірний?

1. Системний червоний вовчак.

2. Системна склеродермія.

3. Дерматоміозит.

4. Ревматоїдний артрит.

5. Деформуючий остеоартроз.

10. Хворий П., 38 років, госпіталізований в стаціонар в непритомному стані. Зі слів родичів, протягом 13 років хворіє на виразкову хворобу 12-палої кишки. При пальпації живота відмічається дошкоподібне напруження м’язів передньої черевної стінки. Виражений метеоризм, відсутня печінкова тупість. Яке ускладнення найбільш ймовірно розвинулось у хворого?

1. Перфорація

2. Пенетрація

3. Гострий холецистит

4. Гострий панкреатит

5. Кровотеча

11.У хворого М., 50 років, виразкова хвороба шлунка. За останній рік з’явились скарги на відрижку "тухлим яйцем", блювання їжею, яку з’їв напередодні. Яке ускладнення найбільш ймовірно розвинулось у хворого?

1. Стеноз пілоричного відділу шлунка

2. Пенетрація

3. Перфорація

4. Кровотеча

5. Малігнізація

12. Де знаходиться точка проекції жовчного міхура (точка Кера)?

1. точка перетину прямого м’яза живота зліва з лівою реберною дугою;

2. в епігастральній ділянці;

3. точка перетину зовнішнього краю прямого м’яза живота з правою реберною дугою;

4. в навколо пупковій ділянці справа;

5. в лівому підребер’ї

©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.