Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Якому утвору найповніше відповідає за будовою качан капусти?А) кореневищу;

Б)бульбі;

В) бруньці;

Г) коренеплоду;

За яку з перерахованих нижче функцій відповідає такий структурний компонент листка, як ксилема?

А) транспорт поживних речовин з листка в інші частини рослини.

Б) надходження повітря з атмосфери в листок;

В) транспорт води зі стебла в листок;

Г) ізоляцію листка від навколишнього повітря у разі значної втрати води.

З чого утворюються плоди?

А) з квітки;

Б) з маточки;

В) з квітколожа;

Г) з зав’язі.

Ендосперм у насінні характерний для... (знайдіть правильне продовження)

А) лише для дводольних;

Б) лише для однодольних;

В) лише для деяких голонасінних;

Г) лише для злаків.

Спермії пилкового зерна покритонасінних утворюються...(знайдіть правильне продовження)

А) із сперматогенної клітини;

Б) із вегетативної клітини;

В) із генеративної клітини;

Г) із сперматоцита.

Органічні речовини пересуваються по рослині... (знайдіть правильне продовження)

А) винятково у висхідному напрямі по лубу;

Б) у висхідному і низхідному напрямах по лубу і деревині;

В) виключно у низхідному напрямі по деревині;

Г) винятково у низхідному напрямі по лубу.

Що є функцією яйцеклітини зародкового мішка у покритонасінних рослин?

А) утворення зиготи;

Б) утворення ендосперму;

В) живлення зародку;

Г) постачання зародкового мішка поживними речовинами.

Подвійне запліднення покритонасінних полягає в... (знайдіть правильне продовження)

А) участі двох сперміїв в утворенні зиготи;

Б) участі двох сперміїв в утворенні ендосперму;

В) злитті двох сперміїв з яйцеклітиною, так і з синергідою;

Г)злитті сперміїв як з яйцеклітиною, так і з центральною клітиною зародкового мішка.

 

32. Рослини вбирають вуглекислий газ під час:

А) фотосинтезу;

Б) дихання;

В) листопаду;

Г) цвітіння.

33. Твірна тканина може розміщуватися у зоні кореня:

А) поділу;

Б) розтягування;

В) всисній;

Г) провідній.

34. Корінь, який утворився із зародкового корінця, називають:

А) бічним;

Б) додатковим;

В) головним;

Г) несправжнім.

35. Сформовані судини з'являються у зоні кореня:

А) кореневому чохлику;

Б) поділу;

В) всисній;

Г) провідній.

36. Серцевина стебла утворена тканинами:
А) твірного;

Б) механічною;

В) основною;

Г) корком.

37. На поперечному зрізі через стовбурі 5-річної липи можна нарахувати річних кілець:

А)5;

Б) 10;

В) 15;

Г) 20.

38. Головний корінь утворюється з:

А) зародкового корінця;

Б) зародкової брунечки;

В) зародкового стебельця;

Г) сім'ядолі.

 

39. Подвійна оцвітина складається з:

А) лише чашолистків;

Б) лише пелюсток;

В) як чашолистків, так і пелюсток;

Г) чашолистків, пелюсток, тичинок.

 

40. Процес подвійного запліднення відкрив:

А) К.Тімірязєв;

Б) С.Виноградський;

В) Р.Гук;

Г) С.Навашин.

 

Завдання другого рівня

1 . До запасних поживних речовин рослинної клітини відносяться:

А) білки;

Б) рафіди;

В) друзи;

Г) жири;

Д) пластиди;

Є) вуглеводи.

 

2 . Для взаємодії з навколишнім середовищем рослина має:

А) камбій;

Б) продихи;

В) склереїди;

Г) пластиди;

Д) сочевички;

Є) рафіди.

 

3 . До твірної тканини відноситься:

А) камбій;

Б) корок;

В) перицикл;

Г) прокамбій;

Д) коленхіма;

Є) фелоген.

 

4. До механічних тканин відносяться:

А) корок;

Б) коленхіма;

В) склереїди;

Г) рафіди;

Д) мітохондрії;

Є) склеренхіма.

 

5 . Сухими плодами є :

А) багатокістянка;

Б) зернівка;

В) крилатка;

Г) гарбузина;

Д) коробочка;

Є) стручок.

 

 

6. Підземні стебла це:

А) кореневище;

Б) кореневі шишки;

В) коренеплід;

Г) бульба;

Д) додаткові корені;

Є) цибулина.

 

7 . Виберіть ознаки, які характерні для класу дводольних рослин:

А) стрижнева коренева система;

Б) лінійне або дугове жилкування;

В) поживні речовини відкладаються в сім’ядолях;

Г) поживні речовини відкладаються в ендоспермі;

Д) жилкування перисте або пальчасте;

Є) наявність камбію в стеблі.

Пластиди — це... (знайдіть правильне продовження).

А) мембранні органели клітин рослин;

Б) одномембранні органели клітин рослин;

В) різноманітні за формою, розділами, функціями органели;

Г) різні за забарвленням, але однакові за внутрішньою організацією;

Д) двомембранні органели, які виникають із протопластид, крім того пластиди одного виду можуть перетворюватись на пластиди іншого;

Є) запасні поживні речовини клітини.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.