Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Поняття держави та її природа, причини виникнення

Лекція 6. Держава в політичній системі суспільства

План

1.Поняття держави та її природа, причини виникнення 2.Основні теорії походження, ознаки та функції держави. 3.Місце держави в політичній системі.

Поняття держави та її природа, причини виникнення.

Щоб дати чітке визначення терміну держави, треба вміти розрізняти три різні поняття: «держава», «країна», «суспільство».

ДЕРЖАВА -суверенна, універсальна організація політичної влади, покликана забезпечувати нормальну життєдіяльність людей, яка має свою територію, апарат примусу, створює право, стягує податки, необхідні для здійснення своїх функцій.

КРАЇНА - географічна територія з визначеними кордонами і населенням, що в політико - географічному відношенні може мати державний суверенітет (незалежність) або бути залежною(колонія).

СУСПІЛЬСТВО – сукупність людей, що об’єдналися на певній стадії історичного розвитку з метою задоволення своїх потреб.

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ-

1.Необхіднсть єдиного керівництва суспільством

Протягом історії людства, починаючи з часів первісно-общинного ладу, весь час зростали форми діяльності людини,і відповідно зростали потреби людства. Це призвело до 3-х суспільних поділів праці: 1)скотарство,ремесло,торгівля; 2)поява приватної власності на засоби виробництва; це призвело до поділу суспільства на бідних та заможних; 3)утворення класів(великих груп людей,в чиїх руках приватна власність на засоби виробництва.

2.Необхідність підтримання суспільного порядку

(відносини між рабами та рабовласники; селянин платить податки під страхом фізичної розправи). Виникає необхідність єдиного суспільного порядку, поступово оформлюються товарно-грошові відносини.

3.Необхідність організації захисту та ведення військових дій.

Кочовий спосіб життя змінюється на осілий. Проблеми вирішення суперечок між племенами, постає питання захисту кордонів, збільшення території, і тільки держава зможе все це зорганізувати.

Інші причини:

Психологічна, культурна, духовна, освітня, кліматична, економічна інші.

2.Основні теорії походження, ознаки та функції держави. -ТЕОЛОГІЧНА - Фома Аквінський, ідеологи релігій стародавнього сходу, ідеологи середньовічних монархій,католицької церкви,ісламу пояснюють походження держави Божою волею;( від грецького «Тeos»-Бог). Держава має божественне походження. Ідея вихваляння держави,її вічності,недоторканості й залежності від релігійних організацій. Звідси-вимога покірності перед державною владою.

-ПАТРІАРХАЛЬНА - (Арістотель, Конфуцій, М.Михайлівський) обгрунтовують походження держави як результат історичного розвитку сім’ї, влада монарха є продовженням влади батька в сім’ї (грецьк.PATER-батько). Влада утворилася в результаті еволюції сімейної влади. За римським правом-батько міг розпоряджатися членами сім’ї.Звідси-1)глава роду-один із батьків;2)плем’я-кілька родів,глава племені – батько роду;3)цар-батько народу.

-ДОГОВІРНА - (природно-правова теорія) (Г.Гроцій, Т.Гоббс, Ж.Ж.Руссо) держава виникла внаслідок договору між людьми на певному етапі розвитку у так званий період «військової демократії» точилася боротьба «всіх проти всіх»,тобто кожна людина захищала лише власні права. Ця боротьба виявилася досить тривалою і безрезультатною. Щоб припинити її (Руссо)люди вирішили укласти договір.

-ПСИХОЛОГІЧНА - (Петражицький, Каргунов) - поява держави пояснюється особливими властивостями психіки, психічна потреба людини підпорядкуванню вождям, старійшинам, найсильнішим, найрозумнішим, найбагатшим. Тобто держава - об’єднання, створене яскравими, не такими як всі особистостями -для організації суспільства.

-ЕКОНОМІЧНА - (марксистська, класова) (К.Маркс, Ф.Енгельс, В.Ленін) держава і право виникають завдяки економічному розвитку суспільства. Держава виникає разом з появою класів. Одна група має засоби виробництва (має все,інша група не має нічого. Пануючий клас створює державу для підпорядкування незаможних. Ігнорується соціальне призначення держави.

-ТЕОРІЯ НАСИЛЬСТВА - (Гумплович,Каутський) походження держави обгрунтовується як результат завоювання одних племен іншими. З метою їх утримання створюється поліція, армія, суд, закони.

-РАСОВА - (деГобіно) стверджує: існують «вищі» і «нижчі»раси. «Вищі»повинні керувати «нижчими».

-ОРГАНІЧНА - (Г.Спенсер) держава народжується, розмножується, старіє і гине як біологічний організм. Має голову, тулуб, руки і ноги.

-ТЕХНОКРАТИЧНА - пояснюється як необхідність здійснювати управління технічними засобами та знаряддями праці.

-ДЕМОГРАФІЧНА - поява держави обумовлена збільшенням кількості населення.

Ознаки держави.

Територія і населення.Держава є єдиною специфічною організацією на території країни. Під її впливом перебуває все населення країни.

Держава встановлює адміністративно-територіальний поділ країни.

Публічна влада.Влада не є тотожною з населенням, а виступає від його імені, забезпечує примус у вигляді органів державної влади.

Органи державного примусу- армія, поліція, служба безпеки. Лише

держава має право застосувати примус до всіх без винятку осіб, які перебувають на її території (громадяни,іноземці).

Податки- обов’язкові платежі на користь держави від держави, від громадян, підприємств, організацій, необхідні для функціонування держави (утримання державного апарату,медицини,освіти,культури).

Право. Держава встановлює загально - обов’язкові правила поведінки, доводить їх до людей, забезпечує дотримання, вимагає виконання, а у випадку порушення застосовує примус.

Грошова одиниця

Формальні реквізити. Державні символи. Це є спосіб ідентифікації суверенної держави і влади в системі внутрішніх і міжнародних відносин. В Україні є законодавчо закріплені символи: Державний Герб, Державний Прапор, Державний Гімн,

Суверенітет- (від фр.- найвища влада) здатність держави проводити самостійну внутрішню і зовнішню політику. Влада держави поширюється на всі організації та осіб,що перебувають у країні. На міжнародній арені держава самостійно приймає рішення щодо напрямків зовнішньої політики, вступу до міжнародних організацій. Суверенітет є повний і обмежений.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.