Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

З метою раннього виявлення ознак лейкемії серед дитячого населеннявиділяють групи ризику:

Це діти з:

лихоманкою нез'ясованого походження, підвищеною пітливістю;

геморагічними проявами на шкірі та слизових оболонках, ясеннинш,носовими кровотечами;

повторними афтозними стоматитами;

некротизуючою ангіною;

лімфаденопатією;

гепатоспленомегалією;

швидкою втратою маси більше як 6%;

осалгіями, артралгіями, спонтанними переломами;

з відхиленнями в гемограмі (анемія, тромбоцитопенія, лімфоцитоз).

В разі виявлення вищевказаної патології диспансерний нагляд проводиться протягом року з регулярним клінічним обстеженням, обов'язковим підрахунком гемограми та іншими необхідними дослідженнями.

Диспансерний нагляд:

1 .Безпреривний нагляд педіатра і гематолога на весь період лікування (не менше 2 років). Загальний аналіз крові 1 раз на тиждень, мієлограма перед і

після кожного курсу реіндукційної терапії. В разі необхідності інструментальні та біохімічні дослідження; огляд вузьких спеціалістів.

2.Дієта повноцінна, збагачена вітамінами та мінералами.

З.Не показана зміна кліматичних умов.

4.Оберігання від фізичних навантажень, психічних травм,переохолодження.

5.Індивідуальний графік шкільних занять.

6.Протипоказано проведення щеплень.

7.Протипоказані фізіотерапевтичні методи та електролікування.

8.Обмежене застосування лікарських препаратів.

ІІІ. 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1.Медицина дитинства /За ред. П.С.Мощича. -К.: Здоров'я, 1998. -Т.З. -С.644-664.

2.Дитячі хвороби /За ред. В.М.Сідельникова, В.В.Бережного. - К. Здоров'я, 1999. -С 561-570.

З.Майданник В.Г. Педиатрия. Учебник; 2-е изд. - Харьков, Фолио, 2002. -С. 805-835.

Додаткова:

1.Гематологические болезни у детей. / Под ред. М.П.Павловой. - Мн.: Выш.шк., 1996.-С. 237-391.

2.Гематология детского возраста. Руководство для врачей /Под ред. Н.А.Алексеева. -СПб.:Гиппократ, 1998. - С.373-427.

3.Руководство по гематологии / Под ред. А.И.Воробьева.- М.:Медицина, 1985.-С.157-234.

 

 

Ш.З. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ А. Питання для самоконтролю

1.Які сучасні погляди на етіологію та патогенез гострих лейкозів дітей?

2.Назвіть класифікацію гострих лейкозів.

З.Які основні клінічні синдроми гострих лейкозів у дітей ?.

4.Перерахуйте критерії лабораторної діагностики лейкозів.

5.Чим відрізняється перебіг, клінічна та лабораторна діагностика ГЛЛ та ГМЛ?

6.Проведіть диференціальну діагностику різних варіантів лейкозу та хвороб, які мають східні ознаки.

7.Дайте визначення стадій лейкозного процесу та назвіть їх клініко-лабораторні особливості.

8.Які принципи терапії гострих лімфобластних лейкозів?

8.В чому полягають особливості терапії гострих мієлобластних лейкозів?

9.Що нове в сучасному лікуванні гострих лейкозів?

10. Особливості диспансерного спостереження дітей з гострим лейкозом?

11. Які діти входять до групи ризику по розвитку гострого лейкозу?

 

 

Б. Тести для самоконтролю

1- До гематолога звернулася мати дівчинки 2-х років, у якої протягом останніх 3-х тижнів відмічалась анорексія, млявість, неспокійний сон, підвищення температури без причини до 38-38,5°С. Дівчинка схудла, помітно 3 лідла, тиждень тому на кінцівках з'явилась геморагічна висипка, періодичні- Ровотечі з носу. При огляді: стан важкий, знижене харчування, виражена блідість шкіри та слизових оболонок, інтоксикація, геморагічний синдром, лімфаденопатія за змішаним типом, печінка нижче краю реберної дуги на 2, селезінка - на 2,5 см. В аналізі крові: гемоглобін 80 г/л, еритроцити 3,4x10 ~/л, кол.пок. - 0,85, тромбоцити - 100х109/л, лейкоцити 4,0x10%, є - 2%, п - 2%, с - 18%, лф - 70%, мон - 3%, мієлобласти - 5%, ШОЕ - 40 мм/год.

 

Назвіть ваш попередній діагноз:

А. Тромбоцитопенічна пурпура

В. Геморагічний васкуліт

С. Хронічний мієлолейкоз

Б. Гострий лімфобластний лейкоз

Е. Гострий мієлобластний лейкоз

 

2.У хворого 7 років, який знаходиться на лікуванні в інфекційній лікарні з приводу інфекційного мононуклеозу погіршився загальний стан. Наросла блідість шкіри та слизових оболонок, з'явились екстравазати на гомілках. В аналізі крові: гемоглобін 80 г/л, еритроцити 3,Зх1012/л, кол.пок. - 0,86, лейкоцити - 20x10%, є - 2%, п - 2%, с - 18%, лф - 56%, мон - 10%, мононуклеари - 5%, лімфобласти - 7%, ШОЕ - 35 мм/год. Назвіть найбільш вірогідний діагноз:

А. Сепсис

В. Тромбоцитопенічна пурпура

С. Хронічний мієлолейкоз

Б. Гострий лімфобластний лейкоз

Е. Гострий мієлобластний лейкозї

 

З.У дівчинки 3-х років після відпочинку на березі моря протягом 2-х тижнів відмічається кровотеча з носу, періодичні підвищення температури до 38 °С. При огляді - стан середньої тяжкості, шкіра засмагла, слизові оболонки бліді, на ногах подеякі геморагії, відмічається генералізована лімфаденопатія та гепатоспленомегалія. Назвіть найбільш інформативне дослідження для постановки діагнозу:

А. Загальний аналіз крові з визначенням тромбоцитів

В. Коагулограма

С Визначення адгезивної та агрегаційної функції тромбоцитів

Б. Печінкові проби

Е. Стернальна пункція з підрахунком мієлограми

 

4.У дитини 8-ми років з гострим лімфобластним лейкозом після клініко-гематологічної ремісії протягом 2-х років виник рецидив лейкозу. Вкажіть основний метод лікування рецидиву гострого лімфобластного лейкозу.

А. Курсова монохіміотерапія

В. Глюкокортикоїдна терапія

С Курсова реіндукційна поліхіміотерапія

Б. Трансплантація кісткового мозку

Е. Антибіотикотерапія

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.