Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Укладання волосся гарячим способомДля надання волоссю форми та створення зачіски гарячим способом застосовуються спеціальні електроінструменти — елек­трощітці різної конструкції.

На сухе волосся, що знаходиться в природному стані, діють підвищеною температурою. При нагріванні змінюється структура во­лосся, його роговий шар розм'якшується. Волосся стає еластичнішим, легко піддається деформації, розтягуванню, завиванню в локони, накручуванню, формуванню хвиль. Після охолодження волосся зберігає надану форму.

Укладання волосся за допомогою електрощипців.

Перед тим, як розпочати роботу електрощипцями, обов'язково треба вимити волосся та висушити його. Небажано наносити на во­лосся пінку, лак або гель, щоб волосся не прилипало до металевих стержнів.

Електрощипці не рекомендується використовувати на блондованому волоссі та волоссі після хімічної завивки, тому що висока темпе­ратура може завдати волоссю великої шкоди. Жорстке й сиве волосся можна обробляти щипцями, нагрітими до вищої температури.

На якість завивання впливають:

— кут натягування волосся при накручуванні на щипці; опти­мальним вважають кут 90° відносно осі обертання інструмента;

— товщина затиснутого щипцями пасма; вона залежить від довжини волосся і визначається:

для невеликої довжини

— за правилами накручування бігуді; для середньої

— на третину менше;

для значної

— удвічі менше.

Для рівномірного прогрівання волосся товщина основи пасма не повинна перевищувати 4 см.

При укладанні волосся електрощипцями застосовують гре­бінець із «хвостиком», яким зручно відокремлювати пасма для накручування, шпильки або затискачі для фіксації пасом.

Завивання локонів

За формою та розміщенням локони бувають:

прямі — розміщені горизонтально;

косі — під кутом 45° до вертикалі або горизонталі;

вертикальні — у вигляді спіралі з волосся завдовжки 20-25 см.

Розрізняють горизонтальний і вертикальний способи завиван­ня локонів.

Горизонтальний спосіб включає техніки «вниз», «догори», «вісімкою».

Вертикальним способом виконують спіральні та спускні локони.

Горизонтальний спосіб завивання локонів.Спосіб «униз» за­стосовується в різних зачісках. Потрібно враховувати, що круглі локони, виконані цим способом, обтяжують зачіску, тому їх слід робити дрібнішими, легкими.

Спосіб «догори» надає зачісці легкості, локони утворюють більшу хвилю. Цей спосіб рекомендується у комбінації з іншими способами.

Спосіб «вісімки» дає можливість накручувати волосся спіралеподібно, завивати комбіновані (м'яті) локони. Під час роботи кінці волосся постійно знаходяться в середній частині робочих повер­хонь щипців, що забезпечує найбільш сприятливі умови для їх на­кручування, міцності зачіски. Завивання короткого волосся цим способом неможливе.

Слід зауважити, що:

— оформлення зачіски можливе тільки після повного охолод­ження волосся;

— для того, щоб локон був пружнішим і тривкішим, необхідно утримувати щипці довше з того боку пасма, який у локоні буде внутрішнім.

Послідовність завивання волосся способом «униз» (рис. 7.46):

— пасмо відділяють за правилами накручування на бігуді, ретель­но розчісують, відтягують перпендикулярно до поверхні голови;

— щипці беруть у праву руку, пасмо — в ліву;

— щипці у відкритому положенні підносять до пасма, затиска­ють його між жолобком та валиком і повільно проводять від основи до кінця пасма, прогріваючи волосся;

— затиснутий кінець пасма накручують на щипці до основи пасма;

— для запобігання опіку шкіри голови біля основи пасма під щипці підкладають гребінець;

— щипці 5-7 секунд тримають до повного прогрівання пасма;

— щипці відкривають, виймають їх із локона;

— локон фіксують шпилькою або затискачем, залишають ости­гати природним шляхом.

Спосіб «догори». Локони виконуються так само, як і способом «униз», але при накручуванні волосся щипці заводять у пасмо жо­лобком униз, а валиком догори.

Послідовність виконання способу «вісімкою»:

— пасмо волосся розчісують доти, поки гребінець не почне вільно проходити від коренів до кінців волосся;

— визначають кількість локонів та їх розміщення;

— відокремлюють частину волосся для одного локона;

— волосся беруть у ліву руку, підводять до пасма щипці;

— пасмо захоплюють робочою частиною щипців і повертають їх упівоберта до себе; роблять повний оберт щипцями, залишивши валик повернутим у бік основи пасма, а жолобок до себе (ліва рука в цей час натягує пасмо);

— після нагрівання всього пасма волосся відтягують щипці від місця захвату пасма на достатню відстань і якомога швидше вико­нують ними наступний оберт;

Рис 746 Способи накручування волосся елекгрощипцями

 

— під час обертання щипців у правій руці лівою рукою шюдять кінці волосся вниз із другого боку пасма, виконуючи «вісімку» (та­ке положення кінці волосся повинні займані через кожен повний оберт щипців) якщо при першому обери кінці були ліворуч, то при другому оберті вони будуть праворуч,

— кінці локона проробляють так, як І при Інших способах завив­ки локонів,

— при накручуванні наступного локона пасмо волосся захоплюють на тій же висоті, що й попереднє.

Вертикальний спосіб завивання локонів.Для формування ло­конів Із довгого волосся електрощипці тримають вертикально, а па­сма накручуються на них по спіралі (рис 7 47). Після того, як усе волосся буде накручене, необхідно дати час, щоб воно охолонуло, а потім оформляти зачіску.

 

Рис 7. 47 Вертикальне накручування щипцями

 

Виконання спіральних локонів. Спіральні локони прикраша­ють зачіску і спрямовуються до обличчя з одного чи з обох боків (рис. 7.48)

Методика виконання - тонке пасмо волосся від­діляють, прочісують гребінцем, прогладжують щипцями, щоб па­смо прогрілось по всій довжині.

— щипці заводять з кінців па­сма, формують завиток,

— щипці повертають у верти­кальне положення, накручують пасмо спіралеподібно до кореня, витримують декілька секунд:

— роблять оберт у протилеж­ний бік і, послаблюючи зажим, обережно виймають щипці

При завиванні локонів право­го боку зачіски щипці тримають ручкою вниз Пасмо починають накручувати від замка щипців до кінця 3 лівого боку щипці три­мають ручкою вгору та накручу­ють пасмо від кінця до щипців

Локони не розчісують, викладають у зачіску й фіксують лаком.

 

Рис 7.48 Спіральні локони

 

Виконання спускних локонів. Локони цього виду як оформлення зачіски виконуються на середньому і довгому волоссі будь-якої час­тини волосяного покриву голови. Для цього пасмо волосся відділяють, прочісують гребінцем. Щипцями, які знаходяться в горизонтальному положенні, прогладжують пасмо по всій довжині. Щипці повертають у вертикальне положення, оформлюють кінець пасма до його повного розташування між валиком і жолобком. Пасмо щільно накручують знизу вгору, щоб кожний наступний виток пасма заходив на третину ширини попереднього витка. Спускні локони, як і спіральні, мають бути спрямовані до обличчя. Цей вид локонів потребує додаткового оформлення. Усередині локона виконують тупірування, пасмо вичі­сують і повертають у попереднє положення, фіксують лаком.

Використання щипців-гофре.За допомогою щипців-гофре можна отримати різноманітні ефекти на прямому волоссі, на всій його масі або на окремих пасмах. Щипці-гофре мають набір плас­тин для різного ефекту гофрування та пласкі пластини для вирів­нювання хвилястого волосся, так звані щипці-праски (рис. 7.49 я).

Ί

 

Рис 74.9 Використання щипців-гофре для вирівнювання

(а) та гофрування (б) волосся.

 

Послідовність гофрування волосся:

— на чисте сухе волосся наносять лак або лосьйон для укладання, розчісують;

— волосся скроневих і потиличної зон відділяють горизонталь­ним проділом, решту закріплюють зверху затискачами. Пасмо відо­кремлюють уздовж проділу й розміщують його між пластинами гоф­рувального апарата на необхідній висоті. Витримують 5 секунд І відпускають пластини, обережно просуваючи щипці вниз по пасму. Так виконують гофрування по всій довжині пасма, повторюючи дії на кожному наступному пасмі довкруж голови (рис. 7.49 б); горизон­тальним проділом відділяють наступний ярус волосся й аналогічно гофрують його (рис. 7.50). Волосся після гофрування не розчісують.

 

Рис 7 50 Гофроване волосся у зачісці

 

Комбіноване укладання волосся.Перукар, виконуючи зачіску поєднує декілька прийомів укладання волосся та різноманітний Інструмент Наприклад, феном надають форму окремим зонам і створюють загальний об’єм щипцями-праскою вирівнюють волосся або формують локони за допомогою папісток, затискачів, бігуді та шпильок спеціальної конструкції. Вибір техніки — за майстром.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Ветров А. Парикмахер - стилист. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.

2. Вольфрам К. Идеальные ногти: Способы моделирования // Nand & nails. - 2003. - №4. - С. 32-33.

3. Гутиря Л. Г. Сучасна перукарська справа. — Харків: Фоліо, 1997.

4. Дрибноход Ю. Маникюр, педикюр.: Профессиональный курс. (Сер. «cosmetical&professional»). — СПб.: Весь, 2002. — 256 с.

5. Константинов А. В. Парикмахерское дело. — М.: Высшая школа, 1987.

6. Корпев В. Д. Мы причесываем женщин. — М.: Стройиздат, 1991.

7. Кулешкова О. Н. Технология и оборудование парикмахерских работ. — М.: Академия, 2002.

8. Куприянова И. Н. Современные прически: женские, мужские, дет­ские. — М.: Эксмапресс, 2002.

9. Луканова О. В., Федорова Л. В. Технология парикмахерских услуг. — Ростов-на-Дону: Март, 2002.

10. ЛяпичА.Д. Парикмахерское мастерство. — К.: Будівельник, 1982.

11. Маникюр. Ростов-на-Дону: Владне, 2001. — 256 с.

12. Марек Збшнев. Парикмахерское дело. — Минск: Высшая школа, 1996.

13. Моделирование причесок: Иллюстрированное методическое посо­бие. - К.: 1990.

14. Панченко О. А. Прическа. Укладка. Завивка. — СПб.: Папирус, 1999.

15. Панченко О. А. Мелирование и прическа. — СПб.: Корона-принт, 2000.

16. Пономарчук А. Ростковые зоны и рост ногтя // Ногтевая эстетика. — 2004. - №5.- С. 38-39.

17. Смирнова Л. В. Уроки парикмахерского искусства. — СПб.: Парителы, 2002.

18. Сокол Е. Дезинфекция как наука // Ногтевая эстетика. — 2004. — №1.- С. 48-50.

19. Энциклопедия парикмахерского искусства. — М.: Веге, 1999.

20. «Зеркало моды». - К.: - 1999-2004.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.