Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Заповніть у зошиті нижченаведену таблицю

Тема 4. Поняття та сутність сучасних держав

Теоретичні питання

1. Основні сучасні концепції держави.

2. Становлення та розвиток концепції правової держави. Поняття та ознаки правової держави.

3. Громадянське суспільство як необхідна умова функціонування правової держави, його поняття та основні ознаки.

4. Поняття, ознаки та принципи соціальної держави.

Термінологічне завдання

Засвойте визначення таких понять: правова держава, громадянське суспільство, соціальна держава, демократична держава, недемократична держава

Творчі завдання

Проаналізуйте запропоновану допоміжну літературу

(Козюбра М. І. Принципи верховенства права та правової держави: єдність основних вимог)

Режим доступу: http://elib.ukma.edu.ua/NZ/NZV64_2007_law/01_kozyubra_mi.pdf

Висловіть свою позицію щодо співвідношення понять правової держави та принципу верховенства права.

Занотуйте у зошиті та поясніть зміст основних вимог принципу верховенства права.

2. Ознайомтесь із Висновками та рекомендаціями (С. 150-151) актуальної теми номера«Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан і стратегія розвитку» журналу «Право України». – 2014. – № 4.

Режим доступу: http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/pravoukr-2014-4-pravo_ukr_4_14.pdf?id=3e76f268-7c8f-4f3f-a804-aadcfda73152

Висловіть свою позиції щодо значення розбудови громадянського суспільства в Україні. Занотуйте основні положення в зошиті.

Опрацюйте запропоновану допоміжну літературу

(Головащенко О. С. Розвиток соціальної держави на сучасному етапі)

Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_4_12.pdf

Поясніть, у чому полягають особливості соціальної держави в сучасних умовах?

Занотуйте ключові положення в зошиті.

Практичні завдання

1. Проаналізуйте положення таких приписів:

статті 3 Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР

п. 1 статті 10 конституції Іспанії;

(режим доступу: http://worldconstitutions.ru/?p=149)

статті 2 Декларації прав людини та громадянина 1789 (Конституція Франції)

(режим доступу: http://worldconstitutions.ru/?p=138&page=3)

статті 2 конституції Італії

(режим доступу: http://worldconstitutions.ru/?p=148)

статті 1 конституції Німеччини

(режим доступу: http://worldconstitutions.ru/?p=155)

статті 30 конституції Польщі

(режим доступу: http://worldconstitutions.ru/?p=112)

Поясніть, у чому полягає призначення правової держави?

Заповніть у зошиті нижченаведену таблицю

  Визнання, закріплення та забезпечення (………………………………………..)
Конституція України 1996  
Конституція Іспанії 1978  
Конституція Італії 1947  
Конституція Німеччини 1949  
Конституція Польщі 1997  
Декларація прав людини та громадянина 1789 (Конституція Франції)  

2. Проаналізуйте положення таких приписів:

статті 126 Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР

п. 1.1. резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України у справі про незалежність суддів як складову їхнього статусу від 01.12.2004 № 19-рп/2004

(Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-04)

статті 6 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI

(http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2453-17)

п. 1-2 статті 87 конституції Греції 1975

(Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/?p=153&page=4)

п. 1 статті 97 конституції Німеччини 1949

(Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/?p=155&page=4)

статті 178 конституції Польщі 1997

(Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/?p=112&page=3)

Поясніть, у чому полягає принцип незалежності суддів та яке значення він має для функціонування правової держави?

Заповніть у зошиті нижченаведену таблицю.

  Принцип незалежності суддів
Конституція України 1996  
Рішення Конституційного Суду України у справі про незалежність суддів як складову їхнього статусу від 01.12.2004 № 19-рп/2004  
Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI  
конституція Греції 1975  
конституція Німеччини 1949  
конституція Польщі 1997  

3. Проаналізуйте положення таких приписів:

ч. 2 статті 8 Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР

п. 1 статті 5 конституції Болгарії 1991

(Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/?p=120)

п. 1 статті 6 конституції Грузії 1995

(Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/?p=130)

ч. 1 статті 7 конституції Литви 1992

(Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/?p=115)

статті 6 конституції Мальти 1964

(Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/?p=145)

ч. 1 статті 8 конституції Польщі 1997

(Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/?p=112)

ч. 2 статті 51 конституції Румунії 1991

(Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/?p=111)

статті 5 конституції Хорватії 1990

(Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/?p=107)

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.