Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Укажіть як археологи називають перший період в історії людства?Вкажіть, які з перелічених історичних форм родини, що змінювали одна одну, визначена Морганом, зайва:

Визначте як характеризувала людину епоха Відродження.

Назвіть що мала на увазі соціалістична ідея.

Укажіть що робили самиці у колективі?

Дайте характеристику неоантропів:

Установіть, що може статися з мавпою якщо їі ізолювати?

Визначте, чому у новій формі суспільної організації, що прийшла на зміну первісного людського стада, головну роль відігравала жінка:

Укажіть що можуть людські мовні знаки.

Дайте визначення. Мовлення - це:

Укажіть хто є засновником феталізаційної гіпотези.

Пригадайте, яка з трьох, приведених вище, гіпотез буда ближче всього до вчення Ч. Дарвіна?

Визначте, що означає термін «сорорат»

Укажіть з ким загалом за будовою всіх відділів скелета людина більш схожа.

Укажіть, що лежить в основі капіталістичної «піраміди».

Назвіть, що передбачає демократія.

Пригадайте в чому полягала участь самців у суспільному житті

Визначте, що таке антропоморфний.

Назвіть скільки відомо родів Північно-Американських викопних довгоп’ят:

Назвіть до якого сімейства відноситься аспідіум і ореопітек:

Назвіть найпоширеніший з морфологічних варіантів неоантропів:

Яку форму вважають першою формою суспільного регулювання відносин між чоловіками та жінками. Свою відповідь обґрунтуйте.

Укажіть, дві характеристики які не відносяться до Homo sapiens:

До собакоподібних відносяться:

Синопсис з’явився _____________ млн. р. тому.

Назвіть що вивчає кінетика.

Назвіть, що вивчає паралінгвістика.

Чи правильне твердження, що першими істотами на Землі які застосували прямоходіння були – неоантропи? Свою відповідь обґрунтуйте.

Назвіть найбільшого сучасного примата. Та обґрунтуйте свою відповідь.

Назвіть та поясніть які з перших людей ховали своїх померлих?

Назвіть хто є засновником симіальної гіпотези

Пригадайте, коли, на думку вчених, виникли перші племена.

Укажіть хто такі гомініди.

Назвіть звідкіля відомі викопні мавпи.

Назвіть сходні форми розвитку для американських мавп.

Назвіть у кого хвіст на кінчику позбавлений волосся з добре вираженим шкірним малюнком, як на пальці.

Укажіть хто відноситься до нічних приматів.

Виберіть наймасивніший з морфологічних варіантів неоантропів.

Укажіть які зуби були у гомінідів.

Виберіть правильне твердження.

Визначте чи змінюються способи передачі інформації у тварин.

Укажіть у якому році вперше знайшов рештки рамапітека англійський дослідник Д. Льюїс.

Визначте, які перші істоти засвоїли прямоходіння.

Визначте, в чому полягає суть тотемізму.

Дайте визначення, анімізм – це:

Укажіть, хто дав роду Homo видову назву Homo Habilis:

Назвіть хто є засновником тарзіальної гіпотези.

Як ви вважаєте, у яких приматів кращі стосунки між собою у горил чи шимпанзе?

Укажіть, що призводило до статевовікового поділу родової общини.

Укажіть, хто були попередники людей доби верхнього палеоліту.

Укажіть як називається гіпотеза, що ґрунтується на тому, що по ряду особливостей людина виявляє риси відомої подібності з аналогічними особливостями деяких домашніх ссавців.

Укажіть як називається гіпотеза, за якою людина веде своє походження не від людиноподібних мавп, а від древньотретичних довгоп’ятів.

Укажіть як жили грацильні австралопітеки:

Назвіть з яким підвидом австралопітека пов’язана подальша еволюція предків?

Визначте, що таке архантропи?

Назвіть, хто такий псевдолор?

Назвіть чого досягли довгоносі мавпи шляхом природного відбору :

Укажіть чия кров більш подібна до людської?

Укажіть хто за будовою є «перехідною формою» між лемурами та нижчими п’ятами:

Визначте, що таке предмет або явище, що служить заступником іншого предмета, явища або процесу.

Назвіть що таке система знаків, що служить засобом спілкування й мислення, а також передачею з покоління в покоління інформації.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.