Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 8. Капітал підприємства

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ (Економіка підприємств)

Тема 1. Теорії підприємств та основи підприємництва

1. Підприємство як суб'єкт і первинна ланка національної економічної системи

2. Підприємство та економіка: основні напрямки взаємодії. Теорії та моделі підприємства

3. Підприємництво як сучасна форма господарювання. Принципи та форми підприємницької
діяльності.

4. Соціально-економічна роль і значення підприємництва в структурі ринкової економіки.

5. Типи професійної підприємницької діяльності та їх особливості. Мале підприємництво в ринковій
економіці

Тема 2. Орі аппаційно-яравові форми і надоями діяльності підприємств

1. Нормативно-правова база функціонування підприємств

2. Основні законодавчі акти, що регулюють діяльність підприємств: Господарський Кодекс, статут
підприємства, колективний договір, Генеральна тарифна угода

3. Напрямки регламентації та регулювання діяльності підприємств, закріплені основними
законодавчими актами

4. Організаційно-правові ознаки підприємств

5. Види та напрямки діяльності підприємств

Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємства

1. Складові елементи зовнішнього середовища та їх вплив на діяльність підприємства

2. Інтегровані та диференційовані чинники макросередовища і підприємство

3. Основні суб'єкти мікросередовшца підприємства

4. Сутнісна характеристика сучасного ринку та його інфраструктура

Тема 4. Структура та управління підприємством

1.Загальна, виробнича і соціальна структура підприємства

2. Класифікація виробничих структур

3. Значення і складові виробничої інфраструктури підприємства. Основні фактори, які впливають на
формування виробничої структури

4. Сутність системи управління підприємством

5. Функції управління підприємствами

6. Класифікація методів управління підприємствами

Тема 5. Ринок і продукція (послуги)

1. Функції ринку та їх прояви

2. Характеристика та параметри різних форм і типів ринків

3. Форми і методи ринкової конкуренції

4. Економічне визначення та класифікація продукції

5. Методологія визначення різних видів продукції

 

6. Якість як економічна категорія та показники якості продукції. Взаємозв'язок якості та
конкурентоспроможності продукції та шляхи підвищення їх

7. Зміст та необхідність стандартизації та сертифікації продукції

8. Функції та складові елементи щни, Класифікаційні ознаки та характеристики окремих цін

Тема 6. Планування діяльності підприємства та розробка виробничої програми

1. Характеристика планування як функції управління. Принципи планування

2. Система планів та методи планування діяльності підприємства

3. Етапи стратегічного планування та види стратегій підприємства

4. Бізнес-планування зміст і методика складання окремих розділів бізнес-планів

5. Еволюція концепцій маркетингу. Принципи і функції маркетингу

7. Виробнича програма підприємства: обгрунтування і ресурсне забезпечення

Тема 7. Персояал підприємства, продуктивність та оплата праці

1. Персонал підприємства: категорії, поділ за ознаками, структура

2. Визначення чисельності окремих категорій персоналу

3. Продуктивність праці : показники та методи розрахунку. Чинники зростання продуктивності праці

4. Мотивація праці: моделі та системи

5. Форми і системи оплати праці. Державна політика оплати праці


Тема 8. Капітал підприємства

1.Основний капітал підприємства: види та класифікація. Джерела формування капіталу

2. Вартісні оцінки основного капіталу підприємства

3. Процеси спрацювання основного капіталу та фактори , що на них впливають. Методи нарахування
амортизація основного капіталу

4. Показники ефективності використання та відтворення основного капіталу підприємства

5. Оборотний капітал підприємства : сутність та класифікація

6. Визначення нормативів та методи нормування оборотних активів за окремими елементами

7. Показники ефективності використання оборотного капіталу підприємства

8. Інтелектуальна власність: походження, визначення, особливості

9. Види нематеріальних ресурсів підприємства. Характеристика об'єктів промислової власності

10. Елементний склад нематеріальних активів підприємства

Тема 9. Інвестиції

1. Поняття, склад і структура інвестицій

2. Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування виробничих інвестицій

3. Залучення іноземних інвестицій для розвитку і підвищення ефективності діяльності суб'єктів
господарювання

4. Оцінка ефективності виробничих інвестицій

5. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладів і фінансових інвестицій

6. Інвестиційні проекти підприємств та організацій і їх економічна оцінка
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.