Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Фразеологічні МН – правила вживання фразеологізмів

МОМНІ НОРМИ У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ

ЗМ – сукупність усіх слів, г/ф, особливостей вимови, будови словосполучень і речень, характерні для людей, котрі спілкуються українською.

ЛМ – унормована, удосконалена в процесі історичного розвитку частина загальнонародної мови, яку вживають у держустановах, освітніх закладах, ЗМІ, худ. л-рі.

Основною ознакою ЛМ є її нормативність, підпорядкованість МН – правилам, унаслідок порушення яких виникають типові помилки.

Орфоепічні МН – правила вживання, вимови звуків.

Порушення виникають:

а) через вживання неправильне вживання звуків, їх неправильну вимову (прінтер, тєліфон);

б) вимову сполучення букв дз, дж як два звуки (поход-ження, ґуд-зик) або замінювати його звуками ж, з (ствержують, позвони, хожу, брожу);

в) пом’якшення шиплячих приголосних (чясом, чьобіт);

г) оглушення приголосних в кінці слова (дуп, зуп, любоф, зробиф);

ґ) мʼяка вимова губних приголосних перед я, ю (мьасо, мьач);

д) акати на зразок російської мови там, де в українській має бути чітке о (кааліція, камітет, алімпіада, прапанувати) тощо.

Акцентуаційні МН – првила наголошування слів.

Порушення виникають під впливом рос. та польськ. мов, інколи діалектів укр. мови:оди´надцять замість одина´дцять, но´вий замість нови´й, ненави´діти замість нена´видіти – вплив наголосів російської мови; мо´є замість моє´, тво´є замість твоє´ – вплив наголосів польської мови.

Словотвірні МН – правила вживання морфем, утворення нових слів.

Порушення:

а)неправильне вживання префіксів, суфіксів, невластивих укр. мові (охоронник замість охоронець, перехресток замість перехрестя, обезболювати замість знеболювати, привичка замість звичка, прохожий замість перехожий;

б) вживання кальок (переклад кожної частини слова окремо), які копіюють російські словотвірні структури: залізнодорожний (рос. железнодорожный) замість залізничний, співпадати (рос. совпадать) замість збігатися, міроприємство (рос. мероприятие) замість захід.

4. Морфологічні МН – правила вживання г/к роду, числа, відмінка, ступенівзамість гострий біль, більш темніший замість темніший, саме головне замість найголовніше, давайте подумаємо замість подумаймо, хтів замість хотів (полонізм).

5. Орфографічні МН – правила написання слів(нажаль замість на жаль, агентство замість агентство, присвʼячений замість присвячений).

Лексичні МН – правила вживання слів.

Помилки виникають під впливом рос., рідше польської мови: карман (кишеня), полка (полиця), одіяло (ковдра), забор (паркан), коляска (візочок), повезло (пощастило, поталанило), прораб (виконроб), люби´й (будь-який).

Синтаксичні МН – правила утворення словосполучень, речень.

Помилки полягають у:

а) неправильних дієслівних керуваннях (поступити в інститут замість вступити до інституту, розмовляти на українській мові замість розмовляти українською, по-українськи);

б) калькування рос. словосполучень (битком набитий – ущерть наповнений, переповнений; приймати участь – брати участь; приймати міри – уживати заходи; в першу чергу – перш за все, передусім, насамперед; нанести ущерб – завдати втрат);

в) нелогічній сполучуваності слів, двозначності, неправильному порядку слів (більша половина замість більша частина, більшість, більш як половина. Двозначним є речення Прошу відпустити мене з другої пари з математичного аналізу).

г) неправильному вживанні дієприслівникових зворотів (Закінчивши школу, моя сімʼя переїхала замість Коли я закінчив школу, моя сімʼя переїхала).

Пунктуаційні МН – правила вживання розділових знаків.

9. Стилістичні МН – правила вживання слів, гр. форм. і синтакс. конструкції у текстах різних стилів (використання розмовних форм мама, сестричка, завітати замість стилістично-нейтральних мати, сестра, прийти/прибути о оф.-ділов. док.).

Фразеологічні МН – правила вживання фразеологізмів.

Порушення – дослівний переклад стійких словосполучень рос. мови: від нічого робити – знічевʼя, музей під відкритим небом – музей просто неба, кидатися в очі – впадати у вічі, іти куди очі дивляться – іти навмання, світ за очі, вішати лапшу – замилювати очі, пускати пил в очі – напускати туману.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.