Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методи лінгвістичних досліджень. Будь-яка наука поряд з об'єктом вивчення повинна володіти певними дослідницькими

 

Будь-яка наука поряд з об'єктом вивчення повинна володіти певними дослідницькими методами. У філософському сенсі:Метод - шляхпізнанняі тлумачення будь-якого явища дійсності. У вузькому:Метод - це система дослідницькихприйоміві процедур, що сприяють цілеспрямованому вивченню об'єкта з тієї чи іншої точки зору. Базою лінгвістичного методу може бути або одна мова, або сукупність мов.

Інтуїція, якщо зібрати всі висловлювання про неї, виявляється воістину всюдисущою: вона дає напрямки досліджень, формує наочні уявні моделі об'єктів, тлумачить емпіричні дані, конструює фундаментальні поняття, загальні принципи теорії, виробляє гіпотези, стимулює вибір ефективних прийомів і методів дослідження. Важко назвати будь-який пізнавальний процес, що веде до нових наукових результатів, що самі діячі науки не пов'язували б з інтуїцією.

 

Інтуїція – це ірраціональна якість людини, яка дозволяє окреслити проблему, вирішення якої призводить до нових відкриттів та досягнень там і тоді, де і коли раціональні методи безсилі. Інтуїція використовується не для доказу чогось комусь, вона сприяє суб’єктивній пізнавальній діяльності дослідника, приводить в певних випадках до якісного прориву в процесі пізнання дійсності, яка нас оточує, допомагає у виборі вірного шляху вирішення задачі.

 

Вперше риси філософської проблематики в питанні про інтуїцію були відзначені в навчаннях Платона й Аристотеля.

Повноправну філософську концепцію інтуїтивне знання одержало в епоху раціоналізму XVII століття.

Декарт у своїх добутках дав наступне розуміння інтуїції: «Під інтуїцією я розумію віру в хибке свідчення почуттів і оманне міркування оманної уяви, але поняття ясного й уважного розуму настільки просте й виразне, що воно не представляє ніякого сумніву в тім, що ми мислимо, або, що те саме міцне поняття ясного й уважного розуму, породжуваного лише природним світлом розуму й завдяки своїй простоті набагато більше достовірне, чим сама дедукція»

Один з основоположників теорії творчості А. Пуанкаре прямо заявляв, що від рішення проблеми інтуїції залежить успіх у розкритті таємниці наукової творчості й в остаточному підсумку — прогрес науки.

Йдучи по історичних сходах розвитку інтуїції та на основі досліджень був знайдений шлях гносеологічного аналізу інтуїції як специфічної форми взаємодії почуттєвого й логічного пізнання.

Місце інтуїції в науковому пізнанні визначається сферою взаємодії почуттєвого й логічного пізнання. У цій взаємодії проявляється дія інтуїції як процесу — інтуїтивне пізнання.

Інтуїтивне пізнання — сфера людської діяльності стосовна до області як наукової, так і ненаукового пізнання.

До характерних рис наукової інтуїції можна віднести:

принципову неможливість одержання результату який шукався за допомогою почуттєвого пізнання навколишнього світу;

принципову неможливість одержання шуканого результату за допомогою прямого логічного висновку;

беззвітну впевненість в абсолютній істинності результату;

раптовість і несподіванка одержання отриманого результату;

безпосередня очевидність результату;

неусвідомленість механізмів творчого акту, шляхів, методів, які привели вченого від початкової постановки проблеми до готового результату;

надзвичайна легкість, неймовірна простота й швидкість пройденого шляху від вихідних посилок до відкриття;

яскраво виражене почуття самозадоволення від здійснення процесу інтуїції й глибокого задоволення від отриманого результату.

Крім того, механізм інтуїції має досить загальний характер, тобто присутній практично у всіх сферах людської діяльності. Інтуїтивні компоненти виявляються у багатьох професіях і різноманітних життєвих ситуаціях. У юриспруденції від судді потрібно знати не тільки "букву" а й "дух" закону. В філології інтуїція важлива для розвитку "мовного почуття". Дуже часто інтуїція виявляється в медицині, коли лікар може точно поставити діагноз "з першого погляду", ускладнюючи пояснити своє рішення.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.