Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ХОДЖКІНКСЬКІ ТА НЕХОДЖКІНСЬКІ ЛІМФОМИ

АНЕМИИ

1. Анемія вважається гіпохромною, коли кольоровий показник дорівнює:

А. 0,75

В. 0,85

С. 0,9

D. 1,0

Е. 1,1

 

2. Який показник периферичної крові дозволяє оцінити реге­нераторну здатність кісткового мозку?

А. Еритрокаріоцити

В. Мегакаріоцити

С. Ретикулоцити

D. Еритроцити

Е. Лейкоцити

 

3. При якій із вказаних анемій має місце мікросфероцитоз?

А. Фанконі

В. Маркіафави-Мікелі

C. Аддисона-Бірмера

D. Мінковського-Шоффара

Е. Хвороба Кулі

 

4. Для якої анемії є характерним підвищення вмісту ретикулоцитів у периферичній крові?

А. Залізодефіцитної

В. Мегалобластної

С. Гіпопластичної

D. Гемолітичної

Е. Метапластичної

 

5. Причиною В12-дефіцитної анемії може бути:

А. Крововтрата

В. Порушення синтезу гемоглобіну

С. Підвищений гемоліз

D. Порушення секреції гастромукопротеїна

 

6. Яка з вказаних змін лабораторних показників є характер­ною для В12-дефіцитної анемії?

А. Зниження кольорового показника

В. Підвищення вмісту заліза в сироватці крові

С. Мегалобластний тип кровотворення

D. Позитивна цукрова проба

Е. Зниження осмотичної резистентності еритроцитів

 

7. Патогенетичною терапією мегалобластних анемій є:

А. Глюкокортикоїди

В. Препарати заліза

С. Вітамін В12

D. Спленектомія

Е. Вітамін В1

 

8. Яка з вказаних змін периферичної крові є характерною для В12-(фолієво)-дефіцитних анемій?

А. Ретикулоцитоз

В. Високий кольоровий показник

С. Лейкоцитоз

D. Тромбоцитоз

Е. Дрепаноцитоз

 

9. До регенераторних форм еритроцитів відносяться:

А. Пойкілоцити

В. Поліхроматофіли

С. Анізоцити

D. Ретикулоцити

 

10. При В12-дефіцитній анемії з клінічними проявами фунікулярного мієлозу добова доза ціанокобаламіну дорівнює:

А. 100 мкг

В. 200 мкг

С. 400 мкг

D. 1000 мкг

 

11. Яке дослідження (з наведених) є найбільш інформативним для діагностики гіпопластичної анемії?

А. Дослідження периферичної крові

В. Стернальна пункція

С. Визначення осмотичної стійкості еритроцитів

D. Проба Кумбса

Е. Десфералова проба

 

12. Яка з наведених анемій відноситься до набутих гемолітичних анемій?

А. Анемія Мінковського-Шоффара

В. Пароксизмальна нічна гемоглобінурія

С. Таласемія

D. Серповидноклітинна анемія

Е. Фавізм

 

13. Яка з наведених анемій відноситься до спадкових гемолітичних анемій?

А. Гемолітична хвороба новонароджених

В. Хвороба Маркіафави-Мікелі

С. Аутоімунна гемолітична анемія

D. Таласемія

Е. "Маршова" гемоглобінурія

 

14. Основним методом лікування спадкового мікросфероцитозу є:

А. Гемотрансфузії

В. Спленектомія

С. Глюкокортикоїди

D. Трансплантація кісткового мозку

Е. Плазмаферез

 

15. Для якої з наведених анемій є характерною спленомегалія?

А. Постгеморагічної

В. Апластичної

С. Мінковського-Шоффара

D. Маркіафави-Мікелі

Е. Залізодефіцитної

 

16. Яка з наведених змін периферичної крові є характерною для гемолітичної анемії?

А. Тромбоцитоз

В. Ретикулоцитоз

С. Лейкоцитоз

D. Лімфоцитоз

Е. Пойкілоцитоз

 

17. Яка з наведених змін периферичної крові є найбільш характерною для В12-дефіцитної анемії?

А. Ретикулоцитоз

В. Високий кольоровий показник

С. Лейкоцитоз

D. Тромбоцитоз

Е. Мікроцитоз

 

18. Назвіть основну морфологічну ознаку хвороби Мінковського-Шоффара:

А. Ретикулоцитоз

В. Дрепаноцитоз

С. Мікросфероцитоз

D. Мікроцитоз

Е. Макроцитоз

 

19. При якій анемії є підвищеним вміст у крові фетального гемоглобіну?

А. Спадковому мікросфероцитозі

В. Серповидноклітинній анемії

С. Апластичній анемії

D. Таласемії

Е. Аутоімунній гемолітичній анемії

 

20. Основним у лікуванні імунного агранулоцитозу є:

А. Спленектомія

В. Глюкокортикоіди

С. Трансфузії лейкоцитарної маси

D. Антибіотики

Е. Вітаміни групи В

 

21. При вмісті в крові заліза 3-7 мкмоль/л - про яке захворювання можна думати?

А. Таласемія

В. Залізодефіцитна анемія

С. Хронічний гемоліз

D. Анемія, що викликана хронічним запальним процесом

 

22. Клінічна картина дефіциту заліза характеризується розвитком:

А. Анемічного синдрому

В. Суглобового синдрому

С. Геморагічного синдрому

D. Набрякового синдрому

Е. Синдрому артеріальної гіпертензії

 

23. Який вміст ретикулоцитів при норморегенераторній анемії?

А. 5-10%

В. Менший за 2%

С. 2-4%

D. 20-30%

Е. Більший за 30%

 

24. Який вміст ретикулоцитів при норморегенераторній анемії?

А. 5-10%

В. Менший за 2%

С. 2-4%

D. 20-30%

Е. Більший за 30%

 

25. Причиною В12-(фолієво-) дефіцитної анемії може бути:

А. Виразкова хвороба шлунка

В. Хронічний гастрит зі збереженою секреторною функцією

С. Гастректомія

D. Хронічний холецистит

Е. Хронічний коліт

 

26. Основним у лікуванні В12-(фолієво-) дефіцитної анемії є:

А. Ціанокобаламін

В. Спленектомія

С. Препарати заліза

D. Глюкокортикоїди

Е. Стимулятори лейкопоезу

27. Які з наведених змін периферичної крові найбільш характерні для В12-дефіцитної анемії?

А. Анемія нормохромна, норморегенераторна

В. Анемія нормохромна, гіперрегенераторна

С. Анемія гіперхромна, гипорегенераторна, мегалобластна

D. Анемія гіпохромна, норморегенераторна

 

28. Яка з наведених анемій відноситься до набутих гемолітичних?

А. Хвороба Мінковського-Шоффара

В. Аутоімунна гемолітична

С. Серповидноклітинна

D. Мегалобластна

Е. Таласемія

 

29. Назвіть основну причину мікросфероцитозу (хвороби Мінковського-Шоффара)?

А. Зниження активності ферментів еритроцитів

В. Порушення структури ланцюжків глобіну

С. Порушення синтезу ланцюжків глобіну

D. Порушення структури мембран еритроцитів

Е. Дефіцит вітаміну Е

 

30. Які з наведених клінічних синдромів найбільш характерні для гемолітичних анемій з внутрішньоклітинним гемолізом?

А. Гастроентерологічний синдром

В. Неврологічний синдром

С. Геморагічний синдром

D. Сидеропенічний синдром

Е. Жовтяниця без спленомегалії

F. Жовтяниця, спленомегалія, анемія

 

31. Яка з наведених змін лабораторних показників має найбільше діагностичне значення при гемолітичній анемії?

А. Підвищення рівню непрямого білірубіну в плазмі

В. Підвищення рівню трансферрину в сироватці

С. Зниження вмісту еритропоетину

D. Гіпертромбоцитоз

Е. Гіперурикемія

 

32. При якій з зазначаних нижче анемій може бути такий аналіз крові: ер. - 2,0x1012/л, Нb-86 г/л, КП-1,3; ретикулоцити - 6%, тромбоцити - 140х109/л, лейк. - 3,7х109/л, е-1%, п-4%, с-63%, л-26%, м-6%. анізоцитоз +++, макроцитоз, еритроцити з тільцями Жоллі, пойкілоцитоз ++, ШЗЕ - 28 мм/год.?

А. Залізодефіцитна

В. Гіпопластична

С. В12-(фолієво-) дефіцитна

D. Мікросфероцитарна Мінковського-Шоффара

Е. Таласемія

 

33. Для якої анемії є характерним наведений аналіз крові: ер. - 1,2х10І2/л, Нb-53 г/л, КП-1,3; ретикулоцити - 7%, тромбоцити - 126х109/л, лейк. - 3,9х109/л, е-1%, п-4%, с-66%, л-24%, м-5%, анізоцитоз ++++, макроцитоз, поодинокі мегалоцити, ШЗЕ - 54 мм/год.?

А. Гіпопластична

В. В12-(фолієво)-дефіцитна

С. Залізодефіцитна

D. Анемія Мінковського-Шоффара

Е. Таласемія

 

34. Для якої анемії є характерним наведений аналіз крові: ер. - 1,4х1012/л, Нb-60 г/л, КП-1,2; ретикулоцити - 6%, тромбоцити - 96х109/л, лейк. - 3,8х109/л, е-1%, п-2%, с-63%, л-27%, м-7%, анізоцитоз +++, макроцитоз, поліхроматофілія еритроцитів, гіперсегментація ядер ней­трофілів. ШЗЕ - 48 мм/год.

А. Гіпопластична

В. В12-(фолієво) -дефіцитна

С. Залізодефіцитна

D. Серповидноклітинна

Е. Таласемія

35. Для якої анемії є характерним наведений аналіз крові: ер. - 2,5х1012/л, Нb-86 г/л, КП-1,0; ретикулоцити - 3%, тромбоцити - 42х109/л, лейк. - 1,3x109/л, є-1%, п-3%, с-30%, л-60%, м-1%, виражений анізо- та пойкілоцитоз. ШЗЕ - 46 мм/год.?

А. Гіпопластична

В. В12-(фолієво-) дефіцитна

С. Залізодефіцитна

D. Гостра постгеморагічна

Е. Таласемія

 

36. Для якої анемії є характерним наведений аналіз крові: ер. - 3,0х1012/л, Нb - 94 г/л, КП-0,9; ретикулоцити - 52%, тромбоцити - 194х109/л, лейк. - 4,8х109/л, е-2%, п-4%, с-66%, л-22%, м-6%, анізоцитоз ++++, пойкілоцитоз ++, нормобласти - 4:200, ШЗЕ-23 мм/год.?

А. Гіпопластична

В. В12-дефіцитна

С. Залізодефіцитна

D. Гемолітична

Е. Фолієводефіцитна

 

37. Для якої анемії є характерним наведений аналіз крові: ер. - 3,2х1012/л, Нb-90 г/л, КП-0,8; ретикулоцити - 7%, тромбоцити - 160х109/л, лейк. - 5,2х109/л, е-2%, п-3%, с-63%, л-28%, м-4%, анізоцитоз ++, помірний мікроцитоз, ШЗЕ - 12 мм/год.?

А. Гіпопластична

В. В12-(фолієво-) дефіцитна

С. Залізодефіцитна

D. Анемія Мінковського-Шоффара

Е. Аутоімунна гемолітична

 

38. Для якої анемії є характерним наведений аналіз крові: ер. - 2,5х1012/л, Нb-80 г/л, КП-0,9; ретикулоцити - 58%, тромбоцити - 240x109/л, лейк. - 5,6х109/л, е-3%, п-3%, с-61%, л-29%, м-4%, анізоцитоз +++, пойкілоцитоз +, нормобласти - 8:200, ШЗЕ-36 мм/год.?

А. Гіпопластична

В. В12-(фолієво-) дефіцитна

С. Залізодефіцитна

D. Анемія Мінковського-Шоффара

Е. Набута гемолітична

 

39. Для якої анемії є характерним наведений аналіз крові: ер. - 1,8х1012/л, Нb-60 г/л, КП-1,0, ретикулоцити - 124%, анізоцитоз +++, еритроцити, що подібні "мішені" - 10-12 в п/з, ШЗЕ-48 мм/год.?

А. Гіпопластична

В. В12-(фолієво-) дефіцитна

С. Залізодефіцитна

D. Таласемія

Е. Набута гемолітична

 

40. Для якої анемії є характерним наведений аналіз крові: ер. - 1,3х1012/л, Нb-40 г/л, КП-0,9; ретикулоцити - 2%, тромбоцити - 18х109/л, лейк. - 1,4х109/л, п-2%, с-54%, л-38%, е-2%, м-4%. ШЗЕ-56 мм/год.?

А. Гіпопластична

В. Гостра постгеморагічна

С. Залізодефіцитна

D. Таласемія

Е. Серповидноклітинна

 

41. Для якого захворювання є характерним наведений аналіз крові: ер. - 8,2х1012/л, Нb-224 г/л, КП-0,8, тромбоцити - 430х109/л, лейк. - 13х109/л, ШЗЕ - 1 мм/год.?

А. Гострий лейкоз

В. Хронічний лімфолейкоз

С. Панцитопенія

D. Хронічний мієлолейкоз

Е. Агранулоцитоз

 

ЛЕЙКЕМІЇ

 

42. Одним з клінічних проявів синдрому пухлинної інтоксикації при гострому лейкозі є:

А. Збільшення печінки

В. Лихоманка

С. Свербіння шкіри

D. Кровоточивість

Е. Збільшення лімфатичних вузлів

 

43. Який вміст бластних клітин в пунктаті кісткового мозку є припустимим в період клініко-гематологічної ремісії?

А. 4%

В. 5%

С. 8%

D. 10%

Е. 15%

 

44. Яке дослідження є необхідним для підтвердження діагнозу нейролейкемії?

А. Стернальна пункція

В. Трепанобіопсія

С. Дослідження ліквору

D. Комп'ютерна томографія

Е. Аналіз крові

 

45. Який варіант гострого лейкозу частіше зустрічається у дорослих?

А. Лімфобластний

В. Мієлобластний

С. Монобластний

D. Недиференційований

Е. Промієлоцитарний

 

46. Ремісія гострого лейкозу досягається за допомогою використання:

А. Монотерапії глюкокортикоїдами

В. Променевої терапії

С. Програмної цитостатичної терапії

D. Трансфузій препаратів крові

 

47. Яка лабораторна ознака є вирішальною в діагностиці гострого лейкозу:

А. Лейкопенія

В. Лейкоцитоз

С. Анемія

D. Тромбоцитопенія

Е. Бластемія

 

48. При якому захворюванні в аналізі периферичної крові є бластні клітини і "лейкемічний провал"?

А. Хронічний мієлолейкоз

В. Хронічний лімфолейкоз

С. Лімфогранулематоз

D. Мієломна хвороба

Е. Гострий лейкоз

 

 

49. Вкажіть найбільш характерні зміни периферичної крові на початку розгорнутої стадії хронічного мієлолейкозу?

А. Анемія

В. Лімфоцитоз

С. Ретикулоцитоз

D. Лейкоцитоз з гранулоцитарним зсувом

Е. Тромбоцитопенія

 

50. Системне збільшення лімфовузлів є характерним для:

А. Гіпопластичної анемії

В. Міеломної хвороби

С. Хвороби Рандю-Вебера-Ослера

D. Анемії Аддисона-Бірмера

Е. Хронічного лімфолейкозу

 

51. При якому з наведених захворювань має місце виражений абсолютний лімфоцитоз?

А. Лімфогранулематоз

В. Хронічний лімфолейкоз

С. Лімфосаркома

D. Туберкульоз лімфатичних вузлів

Е. Мієломна хвороба

 

52. Клінічна картина еритремії характеризусться:

А. Лімфопроліферативним синдромом

В. Плеторичним синдромом

С. Інтоксикацією

D. Болем у кістках

Е. Виразково-некротичним синдромом

 

 

53. Назвіть найбільш часте ускладнення еритремії:

А. Кровотеча

В. Тромбози

С. Інфаркт селезінки

D. Периспленіт

Е. Стенокардія

 

54. Які зміни кісткового мозку є характерними для розгорнутої стадії еритремії:

А. Збільшення жирової тканини

В. Мієлофіброз

С. Трьохросткова гіперплазія

D. Гіперплазія клітин гранулоцитарного ряду

 

55. Лікування еритремії починають з:

А. Використання цитостатичних речовин

В. Кортикостероїдних гормонів

С. Кровопускань

D. Анаболічних гормонів

Е. Серцевих препаратів

 

56. Вкажіть основний метод лікування гострого лейкозу:

А. Курсова поліхіміотерапія

В. Антибіотикотерапія

D. Глюкокортикоїдна терапія

Е. Гемотрансфузії

 

 

57. Вкажіть найбільш частий клінічний симптом хронічного мієлолейкозу:

А. Лихоманка

В. Кровоточивість

С. Збільшення лімфатичних вузлів

D. Збільшення печінки

Е. Збільшення селезінки

 

58. Коли найчастіше спостерігається гіперлейкоцитоз з абсолютним лімфоцитозом?

А. При гострому лейкозі

В. При хронічному лімфолейкозі

С. При туберкульозі

D. При коклюші

Е. При агранулоцитозі

 

59. Що є найбільш показаним хворим на гострий лейкоз у зв'язку з розвитком анемії?

А. Переливання суцільної крові

В. Переливання еритроцитарної маси

С. Препарати заліза

D. Ціанокобаламін

 

60. Які з наведених ускладнень найбільш характерні для гострого лейкозу?

А. Деструкція кісток, спонтанні переломи

В. Бактеріальна пневмонія, стоматит, гін­гівіт, ангіна

С. Гемартрози та внутрішньотканеві гематоми

D. Алергічні реакції

Е. Тромбоемболії

 

61. Від чого залежить вибір схеми терапії гострого лейкозу?

А. Від ступеню вираженості анемії

В. Від ступеню інтоксикації

С. Від загального стану хворого

D. Від наявності ускладнень

Е. Від морфологічного варіанту гострого лейкозу

 

62. Який з наведених методів лікування є основним при гострому лейкозі?

А. Рентгенотерапія

В. Глюкокортикоїдна терапія

С. Вітамінотерапія

D. Поліхіміотерапія

Е. Препарати заліза

 

63. Назвіть ускладнення еритремії, що зустрічаються найчастіше:

А. Тромбози мозкових, коронарних, периферичних судин

В. Виразково-некротична ангіна

С. Спонтанні переломи кісток

D. Гемартрози

Е. Сепсис

 

64. Які зміни кісткового мозку є характерними для розгор­нутої стадії еритремії?

А. Тотальна гіпоплазія кісткового мозку

В. Гіперплазія всіх трьох ростків кісткового мозку

С. Гіперплазія гранулоцитопоезу

D. Гіпоплазія еритропоезу

Е. Гіпоплазія тромбоцитопоезу

 

65. Які зміни в периферичній крові є характерними для хронічного лімфолейкозу?

А. Абсолютний і відносний лімфоцитоз

В. Еритроцитоз

С. Гіперхромна анемія

D. Лейкоцитоз з нейтрофільозом

 

66. Назвіть найбільш часті ускладнення хронічного лімфолейкозу:

А. Спонтанні переломи кісток

В. Бактеріальні інфекції

С. Симптоматична гіпертензія

D. Тромбози судин

 

67. Для якого захворювання є характерним наведений аналіз крові: ер. - 8,2х1012/л, Нb-216 г/л, КП-0,8, тромбоцити -440х109/л, лейк. - 11,2х109/л, ю-2%, п-7%, с-71%, л-20%, ШЗЕ-1 мм/год.?

А. Гіпопластична анемія

В. Еритремія

С. Гострий лейкоз

D. Залізодефіцитна анемія

Е. Хронічний мієлолейкоз

F. Хронічний лімфолейкоз

 

68. Для якого захворювання є характерним наведений аналіз крові: ер. - 4,0х1012/л, Нb-126 г/л, КП-0,9, лейк. - 0,8х109/л, п-2%, с-3%, л-92%, м-3%, ШЗЕ-58 мм/год.?

А. Гострий лейкоз

В. Таласемія

С. Гострий агранулоцитоз

D. Гнійно-септичний процес

Е. Хвороба Мінковського-Шоффара

 

69. Для якого захворювання є характерним наведений аналіз крові: ер. - 2,7х1012/л, Нb-90 г/л, КП-1,0, ретикулоцити - 5%, тромбоцити - 74х109/л, лейк. - 38х109/л, бластні клітини - 68%, п-2%, с-14, л-14%, м-2%, анізоцитоз +++, пой­кілоцитоз ++, ШЗЕ-46 мм/год.?

А. Гострий агранулоцитоз

В. Гострий лейкоз

С. Еритремія

D. Хронічний лімфолейкоз

Е. Хронічний мієлолейкоз

70. При якому з наведених захворювань підвищується ге­матокрит?

А. Гострий лейкоз

В. Еритремія

С. Хронічний мієлолейкоз

D. Мієломна хвороба

Е. Хронічний лімфолейкоз

71. Для якого захворювання є характерним наведений аналіз крові: ер. - 7,2х1012/л, Нb - 206 г/л, КП-0,8, ретикулоцити - 9%, тромбоцити - 520х109/л, лейк. - 9,4х109/л, п-8%, с-74%, е-3%, л-15% ШЗЕ- 1 мм/год.?

А. Гострий лейкоз

В. Хронічний лімфолейкоз

С. Еритремія

D. Хронічний мієлолейкоз

Е. Гострий агранулоцитоз

 

72. Для якого захворювання є характерним наведений аналіз крові: ер. -2,7х1012/л, Нb-9б г/л, КП-1,0, ретикулоцити - 6%, тромбоцити - 130х109/л, лейк. - 260х109/л, п-1%, с-8%, п-91%, тіні Гумпрехта - 18:200, ШЗЕ - 32 мм/год.?

А. Гострий лейкоз

В. Хронічний лімфолейкоз

С. Еритремія

D. Хронічний мієлолейкоз

Е. Гострий агранулоцитоз

 

ХОДЖКІНКСЬКІ ТА НЕХОДЖКІНСЬКІ ЛІМФОМИ

73. Морфологічний діагноз лімфогранулематозу є достовірним при наявності в гістологічному препараті лімфовузла:

А. Клітин Пирогова-Ланганса

В. Пролімфоцитів

С. Лімфобластів

D. Клітин Березовського-Штернберга

 

74. Для встановлення діагнозу лімфогранулематозу є необхідним дослідження:

А. Мієлограми

В. Трепанобіоптату

С. Гістологічне дослідження лімфовузла

D. Аналіз крові

Е. Цитогенетичне дослідження

 

75. Радикальна терапія" при лімфогранулематозі - це:

А. Поліхіміотерапія + променева терапія на всі групи лімфатичних вузлів та шляхи відтоку

В. Променева терапія

С. Поліхіміотерапія

D. Хірургічне видалення збільшених лімфовузлів

Е. Хірургічне видалення + полі хіміотерапія

 

76. Для якого захворювання є характерним наведений аналіз крові: ер. - 3,8х1012/л, Нb-120 г/л, КП-0,9; ретикулоцити - 4%, тромбоцити - 160х109/л, лейк. - 0,6х109/л, п-1%, с-4%, л-90% м-5%. ШЗЕ - 48 мм/год.?

А. Гострий лейкоз

В. Хронічний лімфолейкоз

С. Еритремія

D. Хронічний мієлолейкоз

Е. Гострий агранулоцитоз

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.