Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

НАЙВИДАТНІШІ УКРАЇНСЬКІ ПРОЗАЇКИ 20-х рр. ХХ ст1. М.Семенко, Гео Шкурупій, М.Ірчан

2. П.Тичина, М.Рильський, М.Бажан

3. М.Хвильовий, Ю.Яновський, О.Вишня, П.Панч, М. Йогансен

 

110. Оберіть правильну відповідь:

ОФІЦІЙНО ПРОВЕДЕННЯ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІЗАЦІЇ КЕРІВНИЦТВОМ КП(б)У ВІДБУЛОСЬ

1. у 1920-1932 рр.

2. 1917-1941 рр.

3. у 1921-1241 рр.

111. Оберіть правильну відповідь:

НАЙБІЛЬШЕ УСКЛАДНЮВАЛО РОЗВИТОК ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (БЕРЕЗЕНЬ 1917 р.)

1. зневага місцевого чиновництва до учительства

2. багатотиповість навчальних закладів

3. неможливість охопити дітей шкільного віку і неписьменних дорослих у зв ’ язку з

невеликою кількістю наявних закладів освіти

112. Оберіть правильну відповідь:

Р. В ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАЙБІЛЬШУ РОЛЬ ВІДІГРАВАВ

1. вчений В.Каразін

2. Козацька старшина

3. цар Олександр ІІ

4. харківський губернатор

113. Оберіть правильну відповідь:

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ОСВІЧЕНОСТІ ЧАСТИНИ ТРУДЯЩИХ МАС УКРАЇНЦІВ У КІНЦІ XVIII – НА ПОЧАТКУ XIX ст. ВИЗНАЧАВСЯ

1. незацікавленістю населення

2. політикою царського уряду

3. становищем гімназій

ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ХУДОЖНІМИ ТВОРАМИ ТА ЇХНІМИ АВТОРАМИ

„Вир” Г.Тютюнник

„Людина і зброя” О.Гончар

„Гомоніла Україна” П.Панч

„Поема про море” М.Стельмах

„Правда і кривда” О.Довженко

 

ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ЛІТЕРАТУРНИМИ НАПРЯМКАМИ ТА ЇХНІМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ

Символізм Я.Савченко, Д.Загул, В.Кобилянський

Романтизм М.Зеров, П.Филипович, М.Рильський

Неокласицизм В.Сосюра, В.Чумак, В.Елланський

 

116. Оберіть правильну відповідь:

ПЕРШИМ РЕКТОРОМ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ БУВ

1. О.Мурашко

2. М.Бойчук

3. Г.Нарбут

117. Оберіть правильну відповідь:

СВІТОВОГО ВИЗНАННЯ ЗДОБУВ РОМАН О.ГОНЧАРА, НАПИСАНИЙ У 1968 р.

1. „Твоя зоря”

2. „Собор”

3. „Тронка”

4. „Прапороносці”

118. Оберіть правильну відповідь:

АВТОР МУЗИКИ І ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ „Я ПІДУ В ДАЛЕКІ ГОРИ” (1968), „ВОДОГРАЙ” (1969), „ЧЕРВОНА РУТА” (1969)

1. П.Майборода

2. М.Івасюк

3. В.Івасюк

4. А.Малишко

ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ПИСЬМЕННИКАМИ-РЕАЛІСТАМИ ТА ЇХНІМИ ТВОРАМИ

Марко Вовчок «Інститутка»

Панас Мирний «Хіба ревуть воли як ясла повні»

Тарас Шевченко «Гайдамаки»

Іван Франко «Захар Беркут»

120. Оберіть правильні відповіді:

У ХІХ ст. В УКРАЇНІ БУЛИ ВІДКРИТІ ТАКІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

1. Київський університет

2. Ніжинський ліцей

3. Києво-Могилянська академія

4. Харківський університет

 

121. Оберіть правильну відповідь:

СПРИЯВ ПОШИРЕННЮ СТИЛЮ БАРОКО В АРХІТЕКТУРІ XVIII ст. УКРАЇНСЬКИЙ ГЕТЬМАН

1. Д.Апостол

2. І.Скоропадський

3. І.Самойлович

4. І.Мазепа

122. Оберіть правильну відповідь:

НАЙВИЗНАЧНІШИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII -XVIII ст.

1. Львівська братська школа

2. Києво-Могилянська академія

3. Холмський уніатський колегіум

4. Острозька академія

123. Оберіть правильну відповідь:

УКРАЇНСЬКИЙ ПРОСВІТИТЕЛЬ, ЯКИЙ ЗАПРОВАДИВ ІДЕЮ « СРОДНОЇ ПРАЦІ»

1. С.Яворський

2. Ф.Прокопович

3. Г.Сковорода

4. С.Полоцький

124. Оберіть правильну відповідь:

ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ БЕРЕСТЕЙСЬКОЇ УНІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ВИНИКАЄ ЖАНР

1. козацькі літописи

2. агіографія

3. полеміка

4. героїчний епос

 

125. Оберіть правильну відповідь:

ДРУГОЮ „ЗОЛОТОЮ ДОБОЮ” УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА ВВАЖАЮТЬ ПЕРІОД

1. Гетьманування І.Мазепи

2. гетьманування Б.Хмельницького

3. кінець XVIII – початок XIХ

126. Оберіть правильну відповідь:

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В XIV - XVIII ст. МАЛИ НАЙКРАЩІ УМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ СВОЄЇ КУЛЬТУРИ У СКЛАДІ

1. Московії

2. Кримського ханства

3. Литви

4. Польщі

ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ КУЛЬТУРНИМИ НАДБАННЯМИ ТА РОКАМИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ

запровадження на Русі християнства 988

зруйнування Десятинної церкви 1113

побудова Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1108

написання „Повісті минулих літ” 1240

ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ІСТОРИЧНИМИ ОСОБАМИ ТА ПОДІЯМИ, ЯКІ ВІДБУВАЛИСЯ В ЇХНІ ЧАСИ

князь Олег автор першої літературної автобіографії

князь Ярослав Мудрий будівництво Софіївського собору

князь Володимир Святославович Хрещення Русі

князь Володимир Мономах заснування давньоруської держави

 

РОЗТАШУЙТЕ В ХРОНОЛОГІЧНІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ ВИХІД В СВІТ ТАКИХ КНИГ

„Апостол” у Львові 1581

„Пересопницьке Євангеліє” 1556-1561

„Острозька Біблія” 1574

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.