Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

A. Кнідоська і КоськаB. Троянська

C. Римська

D. Греко-римська

E. Еллінська

47. Хто був найвидатнішим лікарем у Греції :

А. Гален

В. Авіценна

С. Архімед

D. Гіппократ.

Е. Демокріт

48. Яке місто було засновано братами Ромулом і Ремом?:

А. Грецію

В. Індію

С. Китай

D. Рим.

Е. Єгипет

Яку назву носили спортивні і музичні ігри на честь Аполлона (бога поезії)?

А. Олімпійські

В. Тіфійські.

С. Грецькі

D. Римські

Е. Полонезькі

51. Центрами грецької культури стали:

A. Афіни і Спарта.

B. Корінф і Сикіон

C. Кліофен і Крит

D. Фест і Тіліс

E. Кос і Кносс

52. Хто заклав підвалини для розвитку еллінізму?:

A. Софокл

B. Гомер

C. Сковорода

D. Македонський.

E. Могила

53. Яка книга до нас дійшла з часів Гіппократа?:

A. “Збірник пісень”

B. “Фармакопея”

C. “Махабхарата”

D. “Гіппократів збірник”.

E. “Рамяна”

54. На якій території виникла Римська держава ?:

A. Грецького острова

B. Егейського острова

C. Апеннінського півострова.

D. Македонії

E. Острові Кос

В якому році в Римі був збудований знаменитий Колізей?

А. 50 – 60 рр. н. е.

В. 75 – 80 рр. н. е..

С. 70 – 80 рр. н. е.

D. 40 – 50 рр. н. е.

Е. 30 – 40 рр. н. е.

56. В якій праці висвітлено Кодекс лікарської етики?:

A. “Прогностиці”

B. “Клятві Гіппократа”.

C. Фармакології

D. Медичному збірнику

E. Переказах

57. Хто розвинув Ораторське мистецтво у Римі:

A. Геродот

B. Арістофан

C. Софокл

D. Сократ

E. Цицерон.

У яких літературних пам'ятках описані приклади надання медичної допомоги пораненим під час Троянської війни?

А. “Енеїда”

В. “Книга пісень”

С. “Рамаяна”

D. “Ізборник Святослава”

Е. “Іліада” й “Одіссея”.

59. Назва “Італія” походить від латинського слова “вітеллюс”, що означає:

А. Великий

В. Пишний

С. Визначний

D. Бичок, телятко.

Е. Войовничий

Кого у Греції називали “батьком історії”?

А. Сократа

В. Платона

С. Демокріта

D. Геродота.

Е. Евкліда

61. Найвидатніший витвір античного будівництва:

A. Храм Ерехтейон

B. Акрополь.

C. Статуя Афіни

D. Храм Парфенон

E. Колізей

На чию честь окремі препарати отримали назву галенових?

A. Асклепіада

B. Цельса

C. Ібн Сіни

D. Орибазія

E. Галена.

63. Яке місто загинуло у 79 р. н. е. внаслідок виверження вулкану Везувію?:

A. Лабдакідія

B. Евріпіда

C. Помпея

D. Спарта

E. Олімпія.

64. Антична культура – це культура:

А. Стародавньої Індії та Китаю

В. Стародавнього Риму та Греції.

С. Стародавньої України

D. Стародавньої Англії і Франції

Е.Стародавньої Еллади

65. Хто був основоположником грецької драматургії?:

A. Цицерон

B. Арістотель

C. Есхіл.

D. Геродот

E. Гердер

66. Кому належать слова “полонена Греція перемогла некультурного переможця”:

A. Галену

B. Горацію.

C. Гіппократу

D. Асклепіаду

E. Сократу

67. Назвіть знаменитий пам'ятник римської культури:

A. Амфітеатр.

B. Пантеон

C. Храм

D. Скульптура

E. Арка

68. Яка мова була державною мовою у Візантії до VIIст.?:

А. Грецька

В. Англійська

С. Македонська

Д. Латинська.

Е. Старослов’янська

Скільки університетів налічувалося в Західній Європі в кінці XV ст.?

А. 50

В. 100

С. 200

Д. 65.

Е. 80

70. Хто був лікарем візантійського імператора Юліана Відступника?:

А. Амідський

В. Гален

С. Гіппократ

Д. Егінський

Е. Орибазій.

Як називалися заклади для лікування хворих на проказу?

А. Шпиталі

В. Лікарні

С. Лазарети.

Д. Богадільні

Е. Госпіталі

81. Видатною пам’яткою німецького героїчного епосу є:

А. „ Енеїда”

В. „Пісна про Нібелунгів”.

С. „Іліада” й „Одіссея”

Д. „ Ромео і Джульєтта”

Е. „Пісня про Роланда”

Найвідоміший хірург XVI ст., що був військовим цирульником?

А. Гален

В. Орибазій

С. Амідський

Д. Амбруаз Паре.

Е. Егінський

84. Де виникла поезія вагантів ?:

А. Шумері і Вавилоні

В. Німеччині і Франції .

С. Греції і Римі

Д. Єгипті і Македонії

Е. Індії і Китаї

85. Хто у IX ст. заклав основи алгебри:

А. А. Великий

В. С. Боецій

С. Лев Математик.

Д. П. Кесарійський

Е. А. Амідський

86. Хто був відомим лікарем, хірургом, алхіміком, задиракою і дуелянт ом у XVI ст.?:

A. Гален

B. Егінський.

C. Амідський

D. Орибазій

E. Парацельс

87. Хто є автор трактату “Про будову людського тіла”?:

A. Парацельс

B. Везалій.

C. Гален

D. Гіппократ

E. Орибазій

88. Назвіть шедевр ранньовізантійської архітектури:

A. Храм Федори в Афінах

B. Собор св.Софії в Константинополі.

C. Церква св.Петра

D. Монастир у Нікеї

E. Базиліка Сан Віталя

Який художній стиль характерний для II половини XVII ст.?

A. Бароко

B. Готика.

C. Романтизм

D. Класицизм

E. Сюрреалізм

F. 90. Який чинник завдав нищівного удару Візантійській імперії на початку XVIII ст. ?:

A. Занепад економіки

B. Напади варварів

C. Хрестові походи.

D. Римські війни

E. Перські війни

91. Який стиль виробився за часів Карла Великого?:

A. Монастирський стиль

B. Романський стиль.

C. Церковний стиль

D. Європейський стиль

E. Духовний стиль

92. Який вчений докладно описав техніку виривання зубів:

A. Гіппократ

B. Гарвей

C. Везалій

D. Парацельс

E. Амбруаз Паре.

93. У духовному житті візантійського суспільства панував:

A. Єговізм

B. Мусульманство

C. Іслам

D. Буддизм

E. Християнство.

94. Хто є автор роману “Дон Кіхот”?:

A. Макіавеллі

B. Рабле

C. Петрарка

D. Сервантес.

E. Шекспір

95. Хто є автор фрески “Таємна вечеря”?:

A. Леонардо да Вінчі.

B. Оноре де Бальзак

C. Лопе де Вега

D. Ван де Пульпа

E. Васко да Гама

96. Назвіть автора драматичного твору “Антоній і Клеопатра”?:

A. Кеплер

B. Рабле

C. Бокаччо

D. Сервантес

E. Шекспір .

97. Хто є автором картини “Сікстинська мадонна”?:

A. Пікассо

B. Петрарка

C. Тінторетто

D. Тиціан

E. Рафаель.

98. Що у перекладі означає слово “гуманізм”?:

A. Своєрідний

B. Близький

C. Божественний

D. Природний

E. Людський

99. Хто є автором твору “Собака на сіні”?:

A. Оноре де Бальзак

B. Лопе де Вега.

C. Ван де Пульпа

D. Васко да Гама

E. Леонардо да Вінчі

100. Назвіть автора статуї “Давид”?:

A. Лопе де Вега

B. Леонардо да Вінчі

C. Мікеланджело.

D. Рафаель

E. Тиціан

101. Хто є автор ліричних творів, присвячених жінці Лаурі в яку був закоханий сам поет?:

A. Сервантес

B. Сервет

C. Петрарка.

D. Шекспір

E. Рабле

102. Хто є автор картини “Введення Марії у храм”?:

A. Рафаель

B. Тиціан .

C. Леонардо да Вінчі

D. Пікассо

E. Тінторетто
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.