Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тестові завдання до теми! Виберіть одну правильну відповідь


1. Ріст рослин здійснюється за рахунок тканини:

а) основної;

б) провідної;

в) механічної;

г) твірної .

2. Дайте визначення органа:

а) основна структурна й функціональна одиниця живого;

б) група клітин, які мають подібну будову, спільне походження та виконують спільні функції;

в) частина організму, яка має притаманну їй будову, займає певне положення та виконує певні функції;

г) життєва форма рослин.

4. Вкажіть явище утворення органічних речовин з неорга-нічних з використанням енергії сонячних променів:

а) обмін речовин;

б) виділення;

в) хемосинтез;

г) фотосинтез.

5. Вкажіть основну харак-терну ознаку представників царства Рослини:

а) обмін речовин;

б) подразливість;

в) фотосинтез;

г) розмноження.

6. Вкажіть ознаки рослин, які називаються нижчими:

а) які мають невеликі розміри;

б) які мають тканини і органи;

в) тіло яких не почлено-вано на органи;

г) які живуть у водоймах.

7. Вкажіть, чи є в одноклітин-них та колоніальних рослин тканини:

а) тканини наявні;

б) тканини відсутні:

в) є лише в колоніальних;

г) є лише в одноклітинних.

8. Серед наведених рослин вкажіть представників нижчих:

а) мохи;

б) водорості;

в) плауни;

г) папороті.

9. Вкажіть найпоширеніший запасаючий вуглевод рослин-них клітин:

а) цукри;

б) крохмаль;

в) целюлоза;

г) вуглекислий газ.

10. Вкажіть, як називаються проміжки між оболонками суміжних клітин, які входять до складу тканини:

а) включення;

б) продихи;

в) сочевички;

г) міжклітинники

11. Зазначте, елементи яких тканин відіграють провідну роль в судинно-волокнистих пучках:

а) твірної та механічної;

б) твірної та покривної;

в) механічної та провідної;

г) покривної га основної.

12. Вкажіть назву органів, які служать для підтримання індивідуального життя рослини:

а) вегетативні;

б) генеративні.

в) вегетативні та генеративні

г) насіння і плід

13. Вкажіть назви тканин, що можуть складатися як із жи-вих, так і відмерлих клітин з потовщеними здерев’янілими стінками, які надають органам рослини міцності та пружності:

а) основна;

б) механічні;

в) провідні;

г) м’язові.

14. Дайте визначення тканини:

а) основна структурна й функціональна одиниця живого;

б) група клітин, які мають подібну будову, спільне походження та виконують спільні функції;

в) частина організму, яка має притаманну їй будову, займає певне положення та виконує певні функції;

г) життєва форма рослин.ТЕМА 3: Будова та життєдіяльність рослин. Вегетативні та генеративні органи рослин.

ЗНАТИ:


· Вегетативні органи рослин.

· Корінь та його функції.

Види кореня.

– Типи кореневих систем (стрижнева, мичкувата).

– Зони кореня та їх функції.

– Будова кореня.

– Видозміни кореня (коренеплоди, бульбокорені, дихальні, опорні, чіпкі, повітряні, корені –присоски), їх біологічне значення

· Пагін та його функції.

Будова пагона.

– Галуження пагона: значення та типи (дихотомічне, моноподіальне, симподіальне).

– Видозміни пагона (підземні та наземні).

· Стебло та його функції.

Внутрішня будова дерев’янистого стебла.

· Листок його будова та функції.

– Видозміни листка.

– Листопад.

· Брунька – зачаток пагона.

– Будова бруньки.

– Різновид бруньок за розташуванням на пагоні (верхівкова та бічна), за будовою (вегетативні та генеративні).

· Генеративні органи рослини (квітка, плід, насінина).

· Квітка – орган статевого розмноження.

– Будова і функції квітки.

Формула квітки.

– Типи суцвіть (китиця, початок, головка, кошик, щиток простий та складний, зонтик простий та складний, колос простий та складний, волоть)

· Насіння та плід, будова та функції.

– Утворення насіння та плоду.

– Типи плодів (біб, кістянка, коробочка, стручок, стручечок, сім’янка, зернівка, ягода, яблуко, горіх).

– Супліддя, їх біологічне значення.

– Періоди спокою та умови проростання насінини.


Терміни і поняття

Корінь  
Пагін  
Вузол стебла  
Листок  
Насінина  
Плід  
Квітка  
Одностатева квітка  
Суцвіття  
Супліддя  
Дводомна рослини  
Однодомна рослина  

1. Позначити на рис.3 види коренів та типи кореневих систем

Рис. 3 Типи кореневих систем


А.

1.

2.

Б.

3.


2. Заповнити таблицю «Зони кореня»

Зона кореня Характеристика процесів, що відбуваються у відповідній зоні
1.
2.
3.
4.

3. Розташувати видозміни коренів відповідно до функцій, які вони виконують. Навести приклади рослин.

(коренеплоди, бульбокорені, дихальні, опорні, чіпкі, повітряні, корені – присоски)

А. Запасання поживних речовин – .

Б. Опора рослини – .

В. Паразитизм рослини – .

Г. Поглинання повітря – .

Рис. 4. Типи галуження рослин   1_______________________   2_______________________   3_______________________   4_______________________

Д. Поглинання вологи – .

4. Розглянути рис. 4 визначити типи галуження рослин (моноподіальне, симподіальне, дихотомічне, несправжнє дихотомічне):

5. Розташувати тканини дерев’янистої рослини у напрямку від зовнішніх покривів до центра стебла (серцевина, луб, корок, кора, камбій, деревина)

.

6. Типи листкорозташування визначаються за кількістю листків у вузлі стебла. Запишіть, як називається листкорозміщення при якому із вузла відходить 1 листок; 2 листка; більше 2 листків:

.

7. Підписати рис.5. відповідно до нумерації

Рис.5. Будова квітки

 

 


1_______________________________

2_______________________________

3___________________________________

4___________________________________

5_______________________________


7. Розглянути рис. 6 та знайти відмінності у будові суцвіть: а) щиток і зонтик;б) кошик, початок і головка; в) китиця, колос. Порівняльні відмінності записати вказуючи вірну нумерацію суцвіть.

Рис. 6 Схема будови суцвіть

а) .

б) .

в) .

8. Намалюйте в розрізі соковитий плід (наприклад кістянку). Підпишіть шари цифрами, під якими їх перелічено. Впишіть назви рослин з таким плодом (неменше 5 рослин)

1-екзокарп

2- мезокарп

3-ендокарп

.

.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.