Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Геохімічна класифікація елементів В. М. ГольшмідтаВ основу покладено:

1 - розподіл елементів між різними фазами метеоритів - поділ в ході первинної геохімічної диференціації Землі (спочатку в 1923 р. він грунтувався на даних експериментів з розподілу між трьома рідкими фазами в металургійному процесі: металом, сульфідом і силікатом),

2 - специфічну хімічну спорідненість з тими чи іншими елементами (O, S, Fe),

3 - будова електронних оболонок.

Провідні елементи, що складають метеорити, - O, Fe, Mg, Si, S. Метеорити складаються з трьох головних фаз: 1) металевою, 2) сульфідної, 3) силікатної. Всі елементи розподіляються між цими трьома головними фазами відповідно до їх відносним спорідненістю до O, Fe і S.

У класифікації Гольдшмідт виділяються такі групи елементів:

1) сідерофільние (люблячі залізо) - металева фаза метеоритів: елементи, які утворюють з залізом сплави довільного складу - Fe, Co, Ni, всі платиноїди (Ru, Rh, Pd, Pt, Re, Os, Ir), а також Mo. Часто мають самородний стан. Це перехідні елементи групи VIII і деякі їхні сусіди. Формують внутрішнє ядро Землі.

2) халькофільних (люблячі мідь) - сульфідна фаза метеоритів: елементи, схильні утворювати природні з'єднання із сіркою і її аналогами Se і Te, мають також спорідненість з As (миш'як), їх правильніше було б називати люблячі сірку (сульфурофільні). Легко переходять в самородний стан. Це елементи побічних підгруп I-II та головних підгруп III-VI груп ПС з 4 по 6 період + S. Найбільш відомі - Сu, Zn, Pb, Hg, Sn, Bi, Au, Ag. Сідерофільні елементи - Ni, Co, Mo також можуть бути халькофільними при великій кількості сірки. Залізо у відновних умовах може мати спорідненість до сірки (FeS2). У сучасній моделі Землі ці метали утворюють зовнішнє, очевидно збагачене сіркою, ядро Землі.

3) літофільні (люблячі камінь) - силікатна фаза метеоритів: елементи, що мають спорідненість до кисню (оксифільні). Утворюють кисневі сполуки - оксиди, гідроксиди, солі кисневих кислот-силікати. У з'єднаннях з киснем мають 8-електронну зовнішню оболонку. Це найчисленніша група об'єднує 54 елемента (С, поширені петрогенних - Si, Al, Mg, Ca, Na, K, елементи сімейства заліза - Ti, V, Cr, Mn, рідкісні - Li, Be, B, Rb, Cs, Sr , Ba, Zr, Nb, Ta, REE, тобто, всі інші крім атмофільних). В окислювальних умовах залізо оксифильне - Fe2O3. У моделі Землі формують її мантію.

4) Атмофільні (характерно газоподібний стан) - матрикс хондритів: H, N + інертні гази (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn (радон)). Формують атмосферу Землі.

У сучасній літературі геохімічної використовуються і деякі інші групи елементів з близьким геохімічним поведінкою, насамперед у ендогенних процесах. Вони включають: рідкоземельні + Y, лужні, крупноіонні літофільні елементи LILE (K, Rb, Cs, Ba, Sr), високозарядні елементи або елементи з високою силою поля HFSE (Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, Th).

 

(2)Роль комбінованих коефіцієнтів розподілу хімічних елементів в магматичній еволюції

Комбінований коефіцієнт розподілу (для випадку кристалізації або часткового плавлення) k= αakabkb+…+αnbn, де n - мінерали, α – масова частка відповідного мінералу у складі твердої фази.

 

(3)Хімічний склад та розповсюдженість осадової оболонки Землі

Осадова оболна Землі складена з осадових порід. Осадо́ві гірські породи – гірські породи, що утворилися на поверхні літосфери внаслідок вивітрювання та перевідкладення давніших порід різного походження, випадіння речовин із розчинів, нагромадження решток рослинних і тваринних організмів та продуктів їх життєдіяльності, вулканічного матеріалу та матеріалу, що надходить з космосу.

Зокрема, утворюються при нагромадженні і цементуванні відкладів, які приносяться водою, вітром, льодом або силою тяжіння.

Осадові гірські породи покривають понад 2/3 поверхні Землі і складаються з трьох основних категорій: уламкові, осаджувані хімічно й органічних. Уламкові осадові породи найбільша група, що складається з уламків гірських порід, тобто глини, піску і гравію. До осаджуваних хімічно належать вапняки, гірські породи крейди, і відклади типу гіпсу та нальоту (гірська сіль). Вугілля, нафта, вапняк, що складається з викопних матеріалів, є прикладами органічних осадових порід.

Класифікація осадкових гірських порід основана на їх складі та генезисі.

Серед осадкових гірських порід переважають глинисті (глини, аргіліти, глинисті сланці – 48% на платформах, 49% в геосинкліналях), піщані (піски і пісковики – 23% на платформах, 23% в геосинкліналях) і карбонатні (вапняки, доломіт та ін.).

Солі становлять 2,8% на платформах і 0,3% в геосинкліналях. У межах материків бл. 20% обсягу всіх осадкових гірських порід залягає на платформах і 48% в геосинкліналях. Понад 75% всіх г.п., що вилучаються з надр Землі (вугілля, нафта, солі, руди заліза, марганцю, алюмінію, розсипи золота і платини, фосфорити, нерудні буд. матеріали тощо), міститься в осадкових гірських породах.

Середній хімічний склад осадових порід (%) по Ф. Кларку

SiO2 - 58,53, Al2O3 - 13,07, Fe2O3 - 3,37, FeO - 2,0, MgO - 2,51, CaO - 5,44, Na2O - 1,10, K2O - 2,81, TiO2 - 0,57, P2O5 - 0,15, S - 0,54, H2O - 4,28, CO2 - 4,94, С - 0,65.

Розповсюдженість. Осадова оболонка Землі. складає близько 10% маси земної кори і покриває 75% поверхні. Основна їх маса зосереджена на материках (500 млн. км. 3 ) і континентальних схилах (190 млн. км. 3 ), тоді як на дно океанів доводиться 250 млн. км. 3 .

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.