Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Червоні водорості (багрянки)Біологія як наука


Термін "біологія" – (біо-життя,логос-наука.) Ж.Б.Ламарк 1802 та Тревіранус.

Основні таксони: Царство -таксон Рослини

Таксон- систематична одиниця Тип; Відділ(росл.) Покритонасінні;
Клас Дводольні
Ряд (Порядок-росл Розоцвіті
Родина Розові

Рід Шипшина
Вид Шипшина колюча

Вид- найменша одиниця класифікації

Класифікація живого

Неклітинні організми Клітинні організми
(немає ядра) (є ядро)
Віруси Прокаріоти Еукаріоти
Дробянки Гриби Рослини Твари
(бактерії і синьо-зелені водорості) Одноклітині одноклітинні

колоніальні колоніальні
багатоклітинні багатоклітинні
(є тканини і органи)

 

 

Класифікація оганізмів
за способом живлення

Автотрофи Гетеротрофи

( Організми самі утворюють органічні (Організми використовують речовини для свого живлення ) готові органічні речовини)
Фотосистез Хемосинтетики Сапротрофи Паразити (органічні сполуки (вик. Енергію хім..реакцій) (живл-ся мертвиною) (живуть в тілах живих

на світлі) організмів і живляться

їхніми соками)

нітробактерії,залізобактерії,сіркобактерії)

 

Способи розмноження організмів

 

Розмноження-це здатність організмів відтворювати собі подібних , що забезпечує безперервність життя.

Види:
1.Статеве розмноження-відбувається щляхом злиття 2-х клітин (гамет-яйцеклітин та сперматозоїда)з утворенням зиготи

. Конюгація- зближення особин з подальшим обміном спадкової інформації

Капуляція(злиття гамет):

 

Ізогамія-злиття однакових гамет( хламідомонада, улотрикс)

Анізогамія-зливаються різні за розмірами гамети, обидві нерухомі або рухомі(вищі рослини; яйцеклітина і спермій)

Овогамія-злиття різних спеціалізованих гамет(яйцеклітина і сперматозоїд)


2.Нестатеве розмноження-розмноження однією клітиною :

а)поділом соматичної клітини(клітини багатоклітинних організмів ,прокаріоти) –поділ на двоє,

б)утворення спеціальних клітин спор і зооспор(водорості,мохи,хвощі,папороті,гриби),

в)множин.поділ (багатощет. черви)

,г)брунькування( дріжджі, )


3.Вегетативне розмноження-розмноження частинами організму.

1)Кореневі паростки(бузок,вишня,малина)
2)відсадки або відводки(аґрус)
3)вуси(виноград)
4)вусики(суниці)
5)цибулини(тюльпани)
6)кореневищем(папороть) або коренем(кульбаба)
7)листочки(фіалка)
8)фрагментація(лишайники,деякі черви)
9)грибницею(гриби)
10)таллом(водорості)
11)брунування(гідра)

12)корене бульби(жоржина,батат)

13)бульби(картопля, топінамбур)

14)живцювання(живець-частина пагона з живими бруньками)


Штучне вегетативне розмноження
а)Копуліровка-на прищепі і над щепі роблять одинакові зрізи навскіс.Прищепу (це живець)щільно прикладають .до прищепи і обв’язують

Б) Окуліровка-бруньку з частиною деревини дають до кишеньки у підщепу і обвязують

 

Властивості живого
1.Обмін речовин.
2.Розмноження.
3.Ріст і розвиток.
4.Подразливість.
5.Саморегуляція,яка забезпечує сталість вн. середовища

IV.Партеногенез.-розвиток особини з незаплідненої яйцеклітини(бджоли, попелиці, дафнії,кульбаба)
V.Поліембріонія-розвиток кількох зародків з однієї зиготи( броненосці, їздці)

 


Еукаріоти
Царство Рослини

Спорові Насінні
нижчі вищі Голонасінні Покритонасінні
В:Зелені водорості В:Мохи Клас:Хвойні Клас одно- К.Дводольні
В:Бурі водорості В:Хвощі Клас:Гінкгові Родини Родини
В:Діатомові водорості В: Плауни Клас Гнетові Злакові Хрестоцві
В:Червоні водорості В:Папороть Клас Саговники Лілійні Бобові
Айстрові
Березові

Розові

Пасльонові

Хвощ Польовий: Плаун Булавоподібний
Надцарство:Еукаріоти Еукаріоти
Царство:Рослини Рослини
Н/В:Вищі спорові Вищі спорові
Відділ:Хвощеподібні Плауноподібні
Рід:Хвощ Плауни
Вид:Хвощ Польовий Плаун Булавоподібний

Відділів 10:Зелені,Бурі,Діатомові,Червоні , мохи,Хвощі,Плауни,Папороті, Голонасінні, Покритонасінніі.

 

  Капуста Городня Цибуля посівна
Надцарство Еукаріоти Еукаріоти
Царство Рослини Рослини
Відділ Покритонасінні Покритонасінні
Клас Дводольні Однодольні
Родина Хрестоцвіті Лінійні або Цибулеві
Рід Капустяні Цибуля
Вид Капуста Городня Цибуля посівна

 

 

Флора- сукупність видів рослин.


Життєві форми рослин:
а)Однорічні-живуть і розвиваються протягом 1 року.
б)дворічні-в 1й рік життя утворюють вегетативні органи та накопичують поживні речовини у підземних або надземних частинах.На наступний рік цвітуть.
в)багаторічні-живуть 3 роки:

Дерева-чітко виражений головний стовбур(дуб, клен)

Кущі-є кілька стовбурів, що починаються з поверхні грунту( смородина, калина, бузок)

Трави-головне стебло не виражене, надземна частина щорічно відмирає( конюшина, звіробій, тимофіївка)

 

 

Збільшувальні прилади
а) лупа( збільшує у 2-30 раз)
б)мікроскоп

світлові електронні
(до 300 раз) (сотні тисяч раз)

Сотні та тисячі

 

Вперше мікроскоп відкрив Р.Гук розглядаючи зріз корка ( досліджено мертву клітину).-1665р

У 1680 р. Левенгук дослідив будову живої клітини(сперматозоїд, еритроцити)


 

Будова мікроскопа
_Окуляр( збільшувальні лінзи, н.у 15 раз)

-Обєктив(збільшувальні лінзи н. у 20 раз)

(наш мікроскоп збільшує у 300 раз)

-Тубус-трубка, що з’єднує окуляр з об’єктивом

-Регулюючі гвинти-для підняття чи опускання тубуса

-Предметний столик-на нього кладуть досліджувальний об’єкт

-Дзеркальце-вловлює і направляє світлові промені в отвір предметного столика

-Конденсор-регулює чіткість зображенн-Штатив з ручкою- з’єднує усі частини мікроскопа

-Основа

 

Рослинна клітина

 

Клітина-найменша структурно-функціональна одиниця живого(Р.Гук)

Основні компоненти: 1)клітинна оболонка (кл. стінка(у рослин целюлозна) і плазм.мембрана)

Функц: захисна, відмежовує зовнішнє середовище від внутрішнього, транспортна
2)цитоплазма-весь вміст клітини
3)ядро(участь у розмноженні)
4)органели-постійні структури у клітині

(є в рослинах,немає у тварин)
пластиди

 

Хлоропласти хромопласти лейкопласти
(містять пігмент (Червоні,жовті (прозорі,білі)
хлорофіл(зелені) оранжеві

 

Ф:фотосинтез ф:забарвлення ф:запас поживних речовин

Плодів,квітів

 

Всі види пластид утворюються з про пластид.


лейкопласти хлоропласти


хромопласти
б)мітохондрії(джерело енергії)
в)комплекс Гольджі – великі порожнини з краплинками(комора)
-зберігання речовин,що синтезуються(утворюються)
г) Ендоплазматична стінка.(ЕПС).

шорстка гладенька
(гранулярна)- (агранулярна)-немає рибосом
має на собі рибосом
д)рибосоми(синтез білків)
е)клітинний центр(у вигляді променів)
функції:бере участь у поділі клітин.
є)Вакуоля-заповнена кліт соком,вона у рослин є велика,займає майже весь вміст кліт,відсуває ядро вбік.
5)непостійні утвори-наз вакуолі або включення(краплини жиру,кристали солей,зерна крохмалю)

 


Тканини


-це група клітин,що мають подібну будову,виконувані функції,та спільне походження.
I.Покривна тканина.
функції: (захисна,газообмін)
а)епідерма або шкірка(живі клітини ,мають продихи;це кубічні клітини , що здебільшого складають один шар)

Покривна тканина кореня назив. Ризодерма, вона вкриває всисну зону кореня.

 

 


б)корок(мертві, порожнисті клітини, які просочені лігреїном.

кірка(на зміну корку) захист надійніший ніж корку.
II.Твірна тканина.
(дає початок іншим тканинам)
Склад з дрібних, живих клітин, що весь час діляться.Ці клітини позбавлені зазвичай вакуоль, відсутня міжклітинна речовина

первинні вторинні(із первинних)
Меристема Раневі(травматичні)

Верхівкова Бічна Вставна (на верх по бокам.)


III.Основна тканина або паренхіма, має багато міжклітинників.
(Фотосинтез ; запас поживних речовин , дихання)
а)Фотосинтезуюча(асиміляційна) – паренхіма або хлоренхіма або хлорофілоносна
є хлоропласти.
б)запасаюча (у її клітинах є лейкопласти).

Міститься у насінні,серцевині,плодах.
в)повітроносна або вентиляційна (аеренхіма)
Має великі між клітинними(у водних та болотяних рослин)

)IV. Механічна – волокна,що надають твердість та пружність,їх клітин тверді і часто мертві.

Ця тканина здебільшого розташована під покривною.

а)коленхіма-дрібні живі клітини

б)склеренхіма-мертві, волокнисті здеревянілі клітини

Є ще склереїди-камяні клітини(у кісточці, шкаралупі горіха, груші)


V.Провідна.
а)судини або трахеїди б)ситовидні трубки

(живі клітини, позбавлені ядер)
(мертві клітини)

Флоема Ксилема
(по центру) (по краях)

 

Часто у рослин судини і волокна утворюють судинно-волокнистий п учок.


Видільні тканини: внутрішньої секреції(молочні ходи,сік , олія)
зовнішньої секреції(залозисті волоски,нектарники)

ЕКСКРЕЦІЯ-продукти обміну у рослин зазвичай накопичуються у певних клітинах,у такий спосіб вони вилучаються з обміну речовин.

 

Надцарство ПрокаріотиНадцарство Прокаріоти поділяється на два царства –Царство Архебактерії(археї) та Царство Еубактерії(справжні бактерії)

 

Архебактерії:

-Інша хімічна будова клітинної стінки

-у генетичному матеріалі є багато ділянок які повторюються, а в генах наявні некодуючі ділянки.

Археї витіснені еубактеріями, тому вони живуть в екстремальних умовах:солоних і гарячих джерелах, вічній мерзлоті, в глибинах океанів і в товщі земної кори.

 

Царство Бактерії

Бактерії є : а) бактерії
б)ціанобактерії(синьо-зелені водорості

в) мікоплазми(втратили клітинну стінку і мають тільки плазматичну мембрану)
Форми бактерії:

 

 


Бактерії можуть бути одноклітинні або колоніальні.

Гниття-аеробне розщеплення (в присутності О2 та інших N-вмісних сполук під дією гнилісних бактерій).
Бродіння-анаеробне(без О2)розщеплення вуглеводів під впливом ферментів.


 

 

За способом дихання бактерії є:
а)аеробні(потребують О2)
Б)анаеробні(для дихання кисень не потрібені)
Ознака бактерій-діляться часто(не статевий спосіб розмноження)
Бактерії займають усі середовища існування .
За несприятливих умов бактерія вкривається товстою оболонкою і утворюється циста.Ще може утворюватись спора, яка є стійка до дії зовнішніх факторів, потрапивши в сприятливі умови спори «проростають»

За способом живлення серед бактерій є:

Гетеро -Сапротрофи
Авто Трофи -Паразити
-Хемосинтетики
-Фотосинтетики
Бактеріальні хвороби лікуються за допомогою антибіотиків

Хвороби бактеріального походження:

туберкульоз,ангіна,холера,тиф,скарлатина,гангрена. Холера, дизентерія,сальмонельоз, правець, лептоспіроз, чума. Ботулізм.


Відділ Ціанобактерії:

одноклітинні,колоніальні(у них є клітина-гетороциста для вегетативного розмноженн-ня)

Живуть у прісних водах та грунті, деякі у морях.
Представники:Мікроцистіс,анабена,носток, осциляторія спіруліна(використовують для виготовлення харчового білка, для одержання лікарських препаратів)

Ціанобактерії в симбіозі з грибами утворюють лишайники.

Ціанобактерії синтезують органічну речовину , здатні фіксувати азот з повітря.
Ціанобактерії
Процес,що
відбувається Гниття Корми для худоби
у людському
організмі

 

Значення

здійснення фотосинтезу Бродіння Цвітіння води

Види бродіння:молочно-кисле, оцтово-кисле, пектинове-квашення овочів і фруктів, силосування кормів.

Бактерії використовують у біотехнологічних процесах: введення в бактерію гени що кодують вироблення інсуліну. Гормону росту, білки-інтерферони.

 


Царство Рослини

Нищі- тіло не поділене на органи.

Нищі спорові-основний вид розмноження нестатевий-спорами
Нищі спорові рослини:автотрофи
Відділи Водоростей:1)Зелені водорості.
2)Діатомові водорості
3)Бурі водорості
4)Червоні водорості
.
Відділ Зелені водорості

Живуть переважно у прісних водах.

Представники:хламідомонада, хлорела, спірогіра, улотрикс, плеврокок, хара

 

Розмноження:а)нестатеве.
Хламідомонада зооспори вихід молодих хламідомонад
б)статеве
Хламідомонада утв.чоловічих і жіночих стат. г вихід гамет у воду злиття гамет і утворення зиготи молоді особини

Статевим способом( ізогамія) хламідомонада розмножується за несприятливих умов.

Плеврокок – одноклітинна наземна водорость,без джгутиків .Хлоропласт пластинчастий.Немає стр.
Хлорела-одноклітинна водорость, майже весь її вміст заповнений хлорофілом,»космічна вод.»

 

Спірогіра-нитчаста водорість, у якій хлоропласт стрічкоподібний.Ядро має тяжі, тому завжди утримується по центру.

У спірогири може відбуватись конюгвція-між двома клітинами двох ниток виникають цитоплазматичні містки, якими вміст однієї клітини переходить в іншу з утворенням зиготи.

 

Улотрикс-нитчастий, талом пластинчастий
хлоропласт у вигляді незамкнутого кільця.
Для нього характерні не статевий і статевий способи розмноження.
Хара,евглена-обєкт біол.досліджень.

 

ВОЛЬВОКС-колоніальна форма .Це кулька діаметром 3мм, складається з 50 тис. клітин, кожна клітина – хламідомонада.

 


Значенняводоростей:

1)здійснення фотосинтезу(утворення О2)
2)їжа,корм худоби.
3)попередники наземних рослин
-різнобарвя сприяє найповнішому використанню променів світла на різних глибинах (усі фото синтетики)
4) піонери рослинності
можуть жити там,де ще немає життя .
5)червоні для виготовлення речовини агар-агар, яку використовують у кондитерській промисловості.
6)Цвітіння води-масове розмноження водоростей,що викликає зміну забарвлення води.

 

Діатомові водорості

Морські та прісні.

Представники:
Пінулярія , навікула , цимбела

 


Живуть у прісній або морскій воді.
На тілі є кремнієвий панцир, що складаєтьсяз 2-х частин. тому тверді,бо просочені креленієм.
Хлоропласти-світло жовті.
найважливіші продуценти орг.речовин.
Мул діатомових водоростей висушують-динаміт.
-Нобель .Скупчення стулок діатомових утв.-діатоміт(у промисловості)

Бурі водорості

Морські

Представники:
Саргасум Ламінарія
(морська капуста)
багатокліт.розгалуженна. містить йод
(живуть у саргасовому морі)

 

 

Фукус
вегетативно спорами

 

Макроцистіс
зооспорами
гігантське водорість її
її добовий приріст 45 см.

 

 

 

 

 

 

Червоні водорості (багрянки)

Виключно морські на них кажуть багрянки,накопичують крохмаль.

Представники:ульва, порфіра, телесерія, кораліна.

Живуть на дні і є джерелом кисню для придонних організмів

Вони містять пігменти, хлорофіли каротини, ксантофілі, які які надають хлоропластам різних забарвлень.

З порфіри добувають агар-агар , який використовують у харчовій промисловості, для виготовлення таблеток.На неї кажуть «червоний морський салат»


Колоніальні рослини:
Вольвокс до зелених. Куля d=3мм(до 50 тис. клітин кожна клітина - хламідомонада.

 


Тіло водоростей-СЛАНЬ- тіло не почленоване на органи.

 

Класифікація водних організмів
Планктон- сукупність дрібних живих організмів,що є в товщі води, не здатні протистояти течії.

Нектон-група живих організмів, що плавають в товщі води і і здатні протистояти течії.
Бентос- на дні живі організми.
Перифінтон-живі організми,якими обростають підводні предмети.
Нейстон- дрібні організми які живуть на поверхні води за рахунок сили поверхневого натягу.


рослини Вищі спорові
наземні
У 1859 році знайдено викопні рештки перших наземних рослин.

Відділ Ринієві

Представкики:ринія куксонія

У ринії тіло ділиться дихотомічно, є ризоїди, продихи. Зявилась механічна тканина.це все ускладнення що виникли у зв’язку з виходом рослин на сушу.

 

 

Відділ Псилофіти

Сучасні тропічні що нагадують риніофітів.

 

1) Відділ Мохи.
2) Відділ Хвощі.
3) Відділ Плауни.
4) Відділ Папороті.

Життєвий цикл-період між однаковими фазами розвитку двох поколінь.
У всіх є чергування 2-х поколінь: нестатеве і статеве.
Спорофіт- нестатеве покоління, диплоїдний( парний) набір хромосом, на ньому утворюються ргани нестатевого розмноження-спорангії.Спори утворились мейотично.
Гаметофіт- статеве покоління, гаплоїдний набір хромосом, на ньому утворюються органи статевогого розмноження.Жіночі статеві органи-архегонії, чоловічі-антеридії. (розвиток гамето фіту завжди відбувається з протонеми)

 

 

Відділ Мохоподібні

Представники:політрих звичайний(зозулин льон), сфагнум(білий мох),маршанція мінлива

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.