Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Хемотрофи – синтез. орг. речовини з неорг. за рахунок енергії окиснення неорг. сполук.(нітро-, сірко-, залізо- бактерії)

5. Хлорофіл -зелений пігмент, що обумовлює забарвлення хлоропластів в зелений колір. За його участю здійснюється процес фотосинтезу.

6. Фотосинтетична мембрана -мають спільний з іншими біологічними мембранами принцип будови і складаються з ліпідів і білків. Відмінною особливістю цих мембран є те, що в них «вмонтовані» молекули хлорофілу та інших супроводжуючих пігментів, які поглинають світло і забезпечують передачу енергії електронного збудження «активному центру» і в фотосинтетичний ланцюг переносу електрона.

7. Коферме́нт (коензим) — невелика небілкова (неамінокислотна) молекула, що слабко зв'язується з ферментом, є переносником групи атомів, окремих атомів і е від однієї молекули до іншої.

8. Фотоліз води –процес розкладання води внаслідок опосередкованого впливу сон. світла; утворюються е, які заповнюють дірки в фотосистемах., молекулярний кисень, протони H+.

9. АТФ – синтетаза –фермент, який трансформує електрохімічну енергію в макроергічні зв’язки молекул АТФ.

10. Фотосистеми I та II – кожна з них утворена, допоміжними пігментами (каротиноїдами, хлорофілами), які передають енергію головному пігментову. У ньому світлова енергія перетворюється на хім. енергію. У ФІ гол. пігмент – хлорофіл а P700, а у ФІІ – а Р690.

11. Електронно- транспортний ланцюг – представлений білковими молекулами, які переносять е, які переносяться на зовн. мембрану тилакоїда (строму).

12. Рибульозобіфосфат - сполука, яка сприймає атмосферний СО2, (п' ятивуглецевий цукор, сполучений із двома залишками фосфорної кислоти).

13. Продих — мікроскопічний отвір в епідермісі рослин разом з двома спеціальними, так званими замикаючими, клітинами, що його оточують. Продихи сполучають міжклітинники рослин з атмосферним повітрям і здійснюють регуляцію газо- та парообміну рослини з навколишнім середовищем

14. Мезофіл, або паренхіма — внутрішня хлорофіловмісна тканина, що виконує основну фотосинтетичну функцію.

15. Хіміо-осмос -відбувається у хлоропластах під час фотосинтезу і в мітохондріях під час клітинного дихання. У ньому можна виділити два етапи:1. Накопичення енергії.2. Використання цієї енергії для синтезу АТФ.Енергія, використовувана при хіміо-осмосі,-це електрохімічна енергія, що залежить від присутності іонів, тобто частинок, які несуть електричні заряди. Протилежно заряджені частки притягують один одного.

16. Продукти світлової фази – НАДФ ∙ H2, молекули АТФ, молекулярний кисень.

17. Продукти темнової фази - за участю АТФ та НАДФ ∙Н відбувається відновлення CO2 до глюкози.

18. Хлоропласти - зелені пластиди, є двомембранними органелами. Під подвійною мембраною є тилакоїди (мембранні утворення, в яких знаходиться електронтранспортний ланцюг хлоропластів). Тилакоїди вищих рослин групуються в грани, які являють собою стопки сплюснених і тісно притиснутих один до одного тилакоїдів. Простір між оболонкою хлоропласта і тилакоїди називається стромою.

19. Ген- ділянка ДНК, що задає послідовність певного поліпептиду або функціональної РНК, структурна і функціональна одиниця спадковості живих організмів.

20. Транскрипція — процес синтезу РНК з використанням ДНК, перенесення генетичної інформації з ДНК на РНК.

21. Трансляція — процес синтезу білків з амінокислот, що каталізується рибосомою на матриці матричної (інформаційної) РНК(мРНК або іРНК). Трансляція є однією зі стадій процесу біосинтезу білків.

22. Код ДНК — набір правил розташування нуклеотидів в молекулах нуклеїнових кислот (ДНК і РНК), що надає всім живим організмам можливість кодуванняамінокислотної послідовності білків.

23. Рибосома є немембранною органелою клітини, що складається з рРНК та рибосомних білків (протеїнів). Рибосома здійснює біосинтез білків транслюючи мРНК поліпептидний ланцюг.

24. іРНК- РНК, що відповідає за перенесення інформації про первинну структуру білків від ДНК до місць синтезу білків.

25. тРНК - переносять специфічні амінокислоти до місця синтезу пептидного зв'язку в рибосомі. Кожна тРНК містить ділянку для приєднання амінокислоти і антикодон.

26. Антикодон – це трійка нуклеотидів в тРНК, яка комплементарна певному кодону в іРНК.

27. Первинна структура білка – послідовність сполучення амінокислот в білковому ланцюзі; підтримується пептидними зв’язками.

28. Мітохондрії - перетворюють молекули поживних речовин на енергію у формі АТФ через процес відомий як окислювальне фосфорилювання. Містять мітохондріальну ДНК.

29. Термінуючі кодони – УАА, УАГ, УГА, є кодонами-термінаторами, на яких синтез білка зупиняється.

30. Полісома, або полірибосома - кілька рибосом, одночасно транслюють одну молекулу іРНК.

31. Лактозний оперон - група генів у хромосомі, що відповідає за процес засвоєння лактози. До складу оперона входять 3 структурних гени, що кодують структуру ферментів, і гени, що регулюють їх роботу (оператор, промотор, регулятор). відсутність білка репрессора (продукту гена регулятора) на операторі робить структурні гени відкритими для транскрипції ферментом РНК-полімеразою, тобто індукує процес зброджування лактози.

32. Структурні гени - ділянки ДНК, які кодують білкові ланцюги, т-РНК і р-РНК.

33. Репресор - регуляторний білок, що пригнічує транскрипцію генів регульованого ним оперона в результаті зв'язування з оператором (регуляторною ділянкою оперона). Це призводить до припинення синтезу відповідної іРНК.

34. Виродженість — одна і та же амінокислота може кодуватися декількома різними кодонами.

35. Універсальність — єдиний генетичний код є, практично, однаковим в організмах різного рівня складності — від вірусів до людини (хоча існують кілька інших, менш поширених варіантів генетичного коду.

36. Неперекривність (Дискретність) — один і той же нуклеотид не може входити одночасно до складу двох або більш кодонів.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.