Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Рефе(ре)ндатор — доповідач (на сеймі)Референдарій — з XVI ст. королівський урядовець у Польщі, заступник королівського секретаря

Реферувати — доповідати, повідомляти

РецЂм — кажімо

Рецес — відступ, виняток, відкладення, поправка статті закону

Реченє — словесна вимога без усяких доказів

Реченная, вся реченная — всього, що вище сказано

Речник — судовий оборонець

Речництво — красномовство

Рещи — сказати, говорити

Ржетлійший — дуже заіржавілий

Риж — рис

Рижовий — рисовий

Риза — одяг

Ринка — сковорідка

Ринна — ринва, водопровідна труба

Ринштук — ринва

Ринштук (пол. rynsztunek) — військовий обоз, зброя

Рискаль — лопата, заступ

Ритор — оратор, знавець і вчитель риторики; учень класу риторики

Ритинер — кіннотник

Рихло (рыхло) — швидко, спішно, скоро, як тільки

Риштунок — зброя, озброєння

Ріпа — картопля

Ріштоки — рівчак: ринва

РЂнь — лука

Ркомо — начебто

Робак — хробак

Робацтво — комашня, хробаки, черв’яки

Робеня — виконання, виготовлення чого-небудь

Ровне — так само

Ровне теж — також

Рог вознести — піднести честь; возгордитись

Рогове — плата за випас рогатої худоби

Рогозина — рогожа

Родзай — рід, порода

Родзенце — роздуття

Родимець — уродженець

Родич — батько

Рожай — плід, утвір; народження; природа, різновид, рід, вид, походження

Рожнії — різні

Рожоний — рідний

РозвлЂкати — роздягати

Розграничене — розмежування

Розезд — засада, невеликий озброєний загін

Розездити границю — визначити межу, кордон

Розказанне — наказ

Розказувати — наказувати, веліти

Розки — гілки

Розмір, розмірова — плата зерном, що збиралася в млинах за помел, мірчук

Розне — різні, різноманітні

Рознавати — розвідувати, розпитувати

Розорваніе — зниження, спадання температури

Розпатрити — розглянути судову справу

Розпачатись — впадати в розпач

Розпенчняти — набубнявіти, набухнути від вологи

Розпирава — ухвала

Розпиратися — судитися

Розписто — густо (зварені)

Розрисувалась — потріскалась

Розтемпний — розцокотілий підковами

Розтирки — чвари

Розтрихнен — розв'язаний, вирішений, завершений

Розтропний — розторопний, розсудливий, поміркований

Розтропність — обачність, розумність

Розчка — різка

Рок — рік; строк явки до суду, судова сесія; строк, термін

Роки, рочки — суди і позови, а також терміни, в які належало ставати до суду

Роковщина, роковщини — річний збір попа з парафіян

Рокош — невдоволення, хвилювання, бунт; повстання шляхти проти короля або сенату

Ронд, рогди — кінська військова блискуча збруя

Ронзики продавать — ловити гав

Роненние услуги — витрати, збитки, шкода

Ронити — скидати, губити

Ропуха — жаба

Росказане (росказанє) — наказ, розпорядження

Росказати —наказати, розпорядитися

Росквилити — розплакатись

Роскошник — плотолюбець

Росмотр — розшук, слідство

Роспартє — розгляд судової справи

Роспужоны — розігнані страхом

Роспукнутися — тріснути, лопнути

Ростропній — моторний, спритний, меткий

Рострухан — великий келих

Ростырк, розтырок — розбрат, незгода, чвара

Росытити — розбавляти

Рота — присяга

Ротитися — клястися

Рохманий — тихий, смирний, покірний

Рохманне — тихе та смирне

Рочки — судове засідання, сесія суду

Рубатка — сорочка

Рубковый — вироблений із тонкого полотна

Ругатися — глузувати, зневажати

Руговать — чинити допит, слідство; виганяти, виживати з дому

Ружевий — рожовий

Рукодайный борг — борг на підставі зобов’язання

Румак — породистий кінь

Румати — плакати

Руменковий — роменовий

Румом — вільним шляхом

Руптура — грижа

Рура — труба

Русин — українець

Рускій, руський — український

Русчизна — руська (староукраїнська) мова

Русь — українці

Русь, русин — православний, українець, руський

Рутку сіяти — сидіти в дівках

Рушання — військовий виступ; ополчення

Рушаня — виступ, відступ

Рушеннє, рушене — ополчення, мобілізація

Рыбитва — рибалка

Рыдель — рицар; слуга, зброєносець

Рымар — лимар, шорник

Рыми — черви

Ряд — порядок; будівля; правління, суд

Рядити — володіти, панувати, керувати

Рядне — порядне, варте чогось

Рядность — упорядкованість, порядок

Рядощі — радощі

С

Сабруватися — товаришувати

Сагайдак — лук, самостріл, колчан на лук і стріли

Сажалка — копанка, маленький ставок

Сайдак — піхва для лука

Сайдакер — лучник

Сак — мішок

Сакгатий — головатий

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.