Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Учасники конференції забезпечуються житлом, всі інші витрати – за кошти учасників

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО

 

м. Чернівці, +38 037 2 52-19-9

вул. Кафедральна, 2 e-mail: snit-chnu.ucoz.ua

***********************************************************************************

ЗАПРОШУЮТЬ ВАС

Взяти участь у Третій Міжнародній науковій студентській конференції – "Студентські історичні студії":

"ЕЛЛІНІСТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ПОЛІТИКА, ЕКОНОМІКА І КУЛЬТУРА"

 

яка відбудеться22-23 березня 2013 р.

на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

(вул. Кафедральна, 2).

 

 

Передбачені наступні напрями роботи конференції:

Александр Великий і народження елліністичного універсуму.

Політичні системи та моделі елліністичного соціуму.

Елліністичний світ: війна, мир і дипломатія.

Соціальні процеси та конфлікти в елліністичному універсумі.

Схід і Захід: еллінізм поза межами політичних кордонів

Армія та воєнне мистецтво періоду еллінізму.

Видатні постаті епохи еллінізму.

Розвиток землеробства та ремесла в елліністичних державах.

Торгівля і грошовий обіг в елліністичному світі.

Література, наука та мистецтво періоду еллінізму.

Філософія і релігія в елліністичному світі.

У рамках конференції відбудеться круглий стіл на тему -„Ідея універсальної держави від Александра Великого до початку ХХІ ст.”.

 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, польська.

Для участі у конференції необхідно:

ü До 15 грудня 2012 року подати до Оргкомітету заявку(вкладений файл).

ü До 1 лютого 2013 року надіслати тези доповідей (роздрукований та електронний варіанти), підписані науковим керівником (представникам інших навчальних закладів надіслати електронною поштою на адресу,а надрукований примірник пред’явити у день роботи конференції).

ü До 1 березня 2013 року сплатити організаційний внесок в розмірі 60 грн (після підтвердження прийняття Ваших тез).У разі невчасної сплати реєстраційного внеску тези опубліковані не будуть. Учасники з інших міст сплачують реєстраційний внесок через поштовий переказ на ім’я:

Калініченко Віталій Андрійович

Третя Міжнародна конференція «Студентські історичні студії»,

Факультет історії, політології та міжнародних відносин,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

вул. Коцюбинського, 2

м. Чернівці, 58012

Додаткова інформація:

Видання збірників тез доповідей планується до початку роботи конференції. Матеріали учасники отримають під час роботи конференції особисто чи поштою після її завершення. Перевага буде надаватися темам з вузькою проблематикою. Оргкомітет залишає за собою право відбору статей для участі у конференції.

Матеріали тез без підписів наукових керівників прийматися до друку не будуть. Тези, які будуть оформлені без дотримання вимог та надані із запізненням, розглядатися не будуть.

Учасники конференції забезпечуються житлом, всі інші витрати – за кошти учасників.

Просимо надсилати Ваші матеріали на електронні адреси, які вказані нижче. Із запитаннями звертатися до представників Оргкомітету:

Микола Глібіщук(0977673308);e-mail:hlibishuk@rambler.ru

Віталій Калініченко(0990279262);e-mail: archeolog.vetal@yandex.ua

Ольга Обершт(0954879100).

 

Вимоги до оформлення тез:

Текст: у редакторі Microsoft Word 2003, 12 кегль, відступ – 1,5 см, шрифт: гарнітура Times New Roman, поля: з усіх боків – по 2 см.

Обсяг: до 3 сторінок формату А4; орієнтація – книжкова.

Розміщення: у правому верхньому куті вказати ім'я та прізвище, нижче вказати наукового керівника, його вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали, також нижче вказати повну назву навчального закладу (кегль 12, інтервал 1). Пропустивши один рядок, по центру вказати назву статті – напівжирним 14 кеглем, шрифтом Times New Roman. Пропустивши рядок, з абзацу – текст статті (12 кегль, 1,5 інтервал).

Посилання: Пункт «Література» друкується в алфавітному порядку в кінці тексту статті – курсивом, 12 кеглем, шрифтом Times New Roman, кожна позиція (до 5 позицій) з нового рядка – 11 кеглем, шрифтом Times New Roman.

Посилання на літературу даються всередині тексту у квадратних дужках:

Приклад:[10, с.258]; [3, с.45; 12, с. 123].

Посилання на праці античних та середньовічних авторів даються згідно міжнародних стандартів у круглих дужках:

Приклад: (Strabo, II, 3, 6); (Amm. Marc., 32, 6); (Iord. Get., 25, 3).
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.