Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема: Молочна продуктивність корівМіністерство Аграрної Політики України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Херсонський державний аграрний університет

 

БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

Кафедра технології виробництва

Продукції тваринництва

 

 

Методичні рекомендації

Для виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни

“Технологія виробництва молока”

Студентами біолого-технологічного факультету

Денної та заочної форм навчання

Спеціальність

Технологія виробництва і переробки

Продукції тваринництва

Модуль 3

Молочна продуктивність

Великої рогатої худоби

 

Херсон – 2007


УДК 636.2:637.1(075)

Розглянуто і рекомендовано до видання засіданням кафедри технології виробництва продукції тваринництва та методичною комісією біолого-технологічного факультету Херсонського державного аграрного університету, протокол № 3 від „ 22 „ листопада 2007 року

 

ПІДГОТУВАЛИ: Грінкевич Л.З., к.с.-г.н., доцент

Миронов В.Г., к.с.-г.н., доцент

Ведмеденко О.В., к.с.-г.н.

 

РЕЦЕНЗЕНТ: Коваленко В.Г.,к.с.-г.н., доцент кафедри технології виробництва продукції дрібного тваринництва

 

Грінкевич Л.З., Миронов В.Г., Ведмеденко О.В. Методичні рекомендації для виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни „Технологія виробництва молока”. – Модуль ІІІ. – Херсон. – Ред. Вид. Центр „Колос” ХДАУ, 2007. – 16с.

 

УДК 636.2:637.1(075)

Грінкевич Л.З., 2007

Миронов В.Г., 2007

Ведмеденко О.В., 2007

 
 

Зміст

 


Вступ.............................................................................................................
Питання для проведення підсумкового контролю знань…………………
Тема 1. молочна продуктивність корів  
Заняття 1. Методи обліку і оцінки молочної продуктивності корів …  
Заняття 2. Розрахунки оплати корму молоком і коефіцієнта молочності…………………………………………………...  
Заняття 3. Розрахунки кількості фуражних корів і надою на фуражну корову………………………………………………………..  
ІІ. Самостійна робота……………………………………………...  
Критерії оцінки модуля 3………………………………………………….  
Список рекомендованої літератури...........................................................  

 
 

Вступ


Скотарство - це галузь сільськогосподарського виробництва, яка забезпечує населення в багатьох країнах світу цінними дієтичними продуктами харчування і тому навчальна дисципліна "Технологія виробництва молока" є складовою частиною спеціальної зоотехнії.

Для виробництва продукції скотарства в умовах інтенсивного ведення галузі необхідно знати особливості різних технологій, організаційних форм ведення галузі з урахуванням різних форм власності (державної, колективної, приватної), а також завдань різних господарств. Освоєння цих питань пов'язано з вивченням біологічних, конституційних і продуктивних властивостей великої рогатої худоби та народно господарського значення галузі, процесу породоутворення порід великої рогатої худоби, поліпшення існуючих і створення нових порід, типів, прискорення селекційного процесу з використанням АІС, вимог до якості продукції, використання племінних ресурсів і енергозберігаючих технологій, які передбачають конкретну організаційну форму виробництва молока у кожному господарстві.

Метою курсу "Технологія виробництва молока" є підготовка кваліфікованих спеціалістів, які зможуть вміло використовувати теоретичні знання у практичній роботі.

Задача дисципліни полягає у поглибленому освоєнні всебічних знань з біології худоби, породного складу, особливостей інтенсивних технологій виробництва молока. Надані методичні вказівки допоможуть студентам уяснити структуру курсу, обсяг і зміст розділів узагальнених по модулям, краще освоїти теоретичні питання і успішно виконати курсовий проект.


Питання для проведення підсумкового контролю знань

(Модуль 3)

І. Теоретична частина

1. Охарактеризуйте якісні показники молочної продуктивності

2. Дайте оцінку кількісним показникам молочної продуктивності

3. Охарактеризуйте закономірності лактаційної кривої

4. Дайте оцінку впливу на майбутню продуктивність корови тривалості сухостійного періоду

5. Охарактеризуйте зміну молочної продуктивності корови на протязі лактацій

6. Обґрунтуйте зміну молочної продуктивності корови з віком

7. Визначте вплив сезону отелення на молочну продуктивність корів

8. Як впливає вік і жива маса на час першого парування на формування молочної продуктивності корів

9. Визначити роль нервової системи і гуморальних факторів у регуляції молокоутворення і молоковіддачі

10. Обґрунтуйте оптимальну тривалість підготовчих операцій до машинного доїння

11. Дайте характеристику машинному доїнню корів

12. Назвіть заключні операції машинного доїння корів

13. Ефективні способи підвищення молочної продуктивності корів

14. Роздоювання корів, як ефективний спосіб підвищення молочної продуктивності

15. Види роздоювання та їх особливості

16. Хімічний склад молока і фактори, що впливають на їх його зміну

17. Оплата корму молоком і коефіцієнти молочності

ІІ. Практична частина

Вміти розв'язувати задачі.

 

ІІІ частина

 

Відповідати на тести за темою: "Молочна продуктивність великої рогатої худоби"

 


Тема: Молочна продуктивність корів
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.