Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Яка мінімальна кількість пунктів ДГМ і мереж згущення повинна бути на площі 15 км2 незабудованої території?

За яких умов допускається повторне нове знімання території?

При наявності потрібних карт і планів перевіряється їх актуальність та визначається потреба в оновленні контурної частини чи рельєфу планів, або ж приймається рішення про проведення нового знімання. Згідно з [3], карта або план підлягають новому зніманню, якщо її інформаційна складова змінилася на 35 %.

У залежності від обсягу робіт, площі території, рівня насиченості її забудовою, топографічних умов місцевості, тощо суцільне великомасштабне топографічне знімання або оновлення здійснюють методами або аерофотознімання (космофотознімання) чи наземного (тахеометричного, мензульного, фототеодолітного, з використанням лазерного сканера) знімання.

4.16 (2)До якої кількості повинна бути доведена кількість пунктів ДГМ для створення знімальної основи для планів масштабу 1:5 000 на площі 60 км2?

Середня щільність пунктів ДГМ для створення знімальної геодезичної основи встановлюється: по 1-му пункту і реперу відповідно на площу 20-30 км2 і 10-15 км2 для планів масштабу 1:5 000 та на площу. Відповідно маємо 60 /20=3 знаки.

4.17 (2) До якої кількості повинна бути доведена кількість пунктів ДГМ для створення знімальної основи для планів масштабу 1:2 000 на площі 50 км2?

Середня щільність пунктів ДГМ для створення знімальної геодезичної основи встановлюється: по 1-му пункту і реперу відповідно на площу 5-15 км2; 5- 7 км2 - для планів 1:2 000. Відповідно маємо 50/10=5 пунктів.

Яка мінімальна кількість пунктів ДГМ і мереж згущення повинна бути на площі 15 км2 забудованої території?

Загальна щільність пунктів ДГМ та мереж згущення має бути не меншою ніж 4 знаки на незабудованої територій. Відповідно маємо 15/4=3,75=4 пункти ДГМ та мереж згущення.

 

Яка мінімальна кількість пунктів ДГМ і мереж згущення повинна бути на площі 15 км2 незабудованої території?

Загальна щільність пунктів ДГМ та мереж згущення має бути не меншою ніж 1 пункт/км2 для незабудованої території. Відповідно маємо 15 пунктів на 15 км2 площі.

4.19(2) Які джерела космофототопографічної інформації для складання топографічних планів ви знаєте?

На практиці великомасштабне картографування великих об'єктів при інженерно-геодезичних вишукуваннях здійснюють методом фототопографічного знімання за матеріалами аеро- і космознімання. Наприклад назвемо такі джерела: космічні знімки Quick Bird з найвищою роздільністю 0,61 м, супутникові знімки GEOEye-1 з дозволяючою здатністю 0,5 м і монохромні супутникові стереопари Cartosat з роздільною здатністю 2,5м за умови виконання планово-висотної прив’язки дозволяють створювати в середовищі ОреnSceneGraph/Avango навіть 3D реалістичні цифрові моделі.

4.20(1)Які характеристики космічних знімків QuikBird ?

Космічні знімки Quick Bird з найвищою роздільністю 0,61 м, вже в наш час можна використовувати для оновлення планової частини основних топографічних карт і планів масштабів до 1:5 000 включно у рівнинній та 1:10 000 - у горбистій та гірській місцевостях. Що стосується спеціальних вишукувальних планів, то навіть загальнодоступні матеріали космозйомки можуть використовуватись як растрова основа для векторизації при створенні цифрових планів масштабів навіть 1:2000.

4.21 Які можливості платформи OpenSceneGraph/Avago?

Дозволяється створювати в середовищі ОреnSceneGraph/Avango навіть 3D реалістичні цифрові.Платформа є безоплатним програмним забезпеченням з відкритим вихідним кодом, призначеним для розробки додатків “віртуальної реальності” з режимом стереовізуалізації. Одержані при цьому матеріали значно виграють, навіть в наглядності, в порівнянні з спеціально виконаною наземною кольоровою відеозйомкою.

4.22 Для чого проводять польове прив’язування контрольних точок на аерофотознімках?

Якість побудови цифрової моделі рельєфу контролюється в стереоскопічному режимі на кожній стереопарі за пунктами ДГМ, контрольними точками і точками фототріангуляції,щоб запезпечити якнайвищу точність побудови карти.

4.23 Яка властивість центральної проекції використовується при фото тріангуляції?

Контурну частину і рельєф формують за стереомоделями на основі фототріангуляції, яка забезпечує масштаб плану. Для характеристики елементів плану використовують матеріали польового дешифрування. Для зменшення спотворень зображень, обумовлених впливом центральної проекції і рельєфом, лінії порізу вибирають уздовж доріг та вулиць, поза висотними спорудами, деревами та ін. Крім того, для створення кінцевого варіанту ортофотоплану використовують трансформовану центральну частину знімка.

24 Які характеристики цифрової аерофотокамери DAS-1

Прилад складається з трьох камер - надирної, переднього і заднього огляду. Вісь першої спрямована в надир, а осі другої і третьої відхилені від осі першої відпо­відно на кути 26° і 16°. Фокусна відстань об'єктивів 110 мм, оптична роздільність не менше 50 ліній/мм. Час експозиції 1,3-2,6 мс. Висота польоту 660; 2 200 м, ширина смуги сканування місцевості 430÷1 440 м, швидкість польоту 120-400 км/год. Роздільність на місцевості 5,4÷18 см. Параметри сенсора: розмір піксела 9 мкм, кількість пікселів 8 000, максимальна тактова частота зчитування пікселів 6 МГц. Камеру обладнано системами вимірювання кутів відхилення осі камери від вертикалі та GPS-прив'язки центрів фотографування в момент експозиції в кінема­тичному режимі. Антену одного приймача (повітряного ровера) закріплюють на зовнішній обшивці літака з прив'язкою елементів її ексцентриситету до осі літака і центра ЦФК, а основні приймачі (базові станції, переважно дві) встановлюють на пунктах ДГМ (у найближчому аеропорту) на відстані до 50 км.

25 Як і для чого створюють ЦМР при великомасштабному картографуванні за матеріалами аерофотознімання

Цифрову модель рельєфу (ЦМР) створюють переважно на стереомоделі методом визначення позначок вузлів регулярної сітки кроком 2 мм та побудовою структурних ліній, які стереоскопічно наносяться в місцях різкого перепаду рельєфу . Робота ведеться на цифрових фотограм­метричних станціях "Дельта" у програмі "Digitals". Якість побудови цифрової моделі рельєфу контролюється в стереоскопічному режимі на кожній стереопарі за пунктами ДГМ, контрольними точками і точками фототріангуляції.

26 З яких етапів складається створення ортофотопланів

Ортофотоплани виготовляють за матеріалами аерофотознімання, побудови фототріангуляції з використанням програмного забезпечення "Дельта-32" та згідно з Умовними знаками для топографічних планів масштабу 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500 .

Створення ортофотопланів технологічно поділяється на два етапи. Спочатку на основі вставки блока фототріангуляції створюється чорновий фотоплан низької роздільності, який разом із ЦМР використовується для вибору ліній порізу знімків між маршрутами та стереопарами. Для зменшення спотворень зображень, обумовлених впливом центральної проекції і рельєфом, лінії порізу вибирають уздовж доріг та вулиць, поза висотними спорудами, деревами та ін. Крім того, для створення кінцевого варіанту ортофотоплану використовують трансформовану центральну частину знімка. Точність створених ортофотопланів оцінюється за зміщеннями контурів на контрольних точках, лініях "зшивання" зображень та рамках суміжних планшетів, які не можуть перевищувати відповідно 0,2; 0,3 і 0,4 мм на ортофотоплані. Запис ортофотопланів на CD здійснюється у форматах *.DMF або *.TIF, а друкування - па кольорових плотерах ( наприклад, Desing Jet 5000 фірми "Hewlett Packard").

27 Які роботи виконують при горизонтальній зйомці забудованої території

Горизонтальна зйомка складається з зйомки фасадів і проїздів та дозйомки всередині квартальної ситуації. Теодолітний хід прокладають з одного боку вулиці. Якщо з вершин теодолітного ходу немає можливості забезпечити видимість на всі точки ситуації, координати яких необхідно визначити, то вибирають сторони ходу так, щоби з них можна було вести знімання складних фасадних контурів будинків способом прямокутних координат, вимірюючи ординати до точок фасаду лазерною рулеткою. Для побудови перпендикуляра до лінії ходу екер і рулетку доцільно об'єд­нати в один блок і розмістити його на жорсткому центрирі з рівнем . При відстанях до 4м в масштабі 1:500 і 6м в масштабі 1:1000 допускається побудова перпендикулярів на око. Максимально допустимі довжини перпендикулярів при їх побудові екером в цих масштабах становлять відповідно 20 м і 40 м. Обмір фасадів виконують рулеткою вище цокольної лінії з точністю 1см. Різниця між даними зйомки і обмірами не повинна перевищувати 0,5мм в масштабі зйомки.

На пере­тині вулиць виконують контрольні вимірювання між протилежними закоординованими рогами будинків. При довгих кварталах вибірково виконують виміри на поперечниках між точками протилежних фасадів.

28 З яких етапів складається зйомка проїздів

Зйомка проїздів складається з:

-зйомки фасадної лінії;

-обмірів контурів будівель;

-визначення координат кутів кварталів і рогів капітальних споруд;

-контрольних промірів відстаней між протилежними сторонами фасадів;

При використанні електронного тахеометра координати точок ситуації визначають в основному способом полярних координат з пунктів теодо­літних ходів, прив'язаних до пунктів полігонометрії. Квартальну забудову знімають на основі прокладання або згущення основних (вуличних) теодолітних ходів або із створних ліній, які опираються на пункти цих ходів. В умовах густої квартальної забудови використовують як створні точки основних ходів, так і точки ходів 2-го порядку з короткими сторонами (20-30 м) для установки тахеометра. Похибка вимірювання прямокутних координат для масштабу 1:500 становить 30 мм.

29 Які процеси включає вертикальна зйомка забудованої території

Знімання рельєфу проводять одночасно із. зніманням ситуації також за допомогою тахеометра. Вертикальна зйомка включає нівелювання проїздів і територій кварталів. Нівелювання виконують по поперечниках або квадратах. Визначають позначки відмосток будинків, границі тротуарів, низ і верх бордюрного каменю, бровки і дна кюветів, лотків. Похибка нівелювання точок не повинна перевищувати 20 мм.

Знімання рельєфу проводять одночасно із. зніманням ситуації також за допомогою тахеометра.

Згідно інструкції [4] теодолітні ходи з використанням електронних засобів вимірів відстаней прокладають з граничними відносними похибками 1:2000 відповідно до таблиці 4

 

Використання GPS-методу в умовах висотної забудови ускладнюється можливими похибками, спричиненими спотворенням радіосигналу.

Незалежно від методу зйомки виконують:

-обмір будівель;

-аналітичне визначення координат рогів капітальних споруд;

-визначення висот головок рейок, бровок дорожнього полотна, відмосток будівель, лотків і т.д.

- на заокругленнях знаходять головні точки точки і основні елементи кривих;

30 Як виконують зйомку забудованої території з допомогою ЕТ

При використанні електронного тахеометра координати точок ситуації визначають в основному способом полярних координат з пунктів теодо­літних ходів, прив'язаних до пунктів полігонометрії. Квартальну забудову знімають на основі прокладання або згущення основних (вуличних) теодолітних ходів або із створних ліній, які опираються на пункти цих ходів. В умовах густої квартальної забудови використовують як створні точки основних ходів, так і точки ходів 2-го порядку з короткими сторонами (20-30 м) для установки тахеометра. Похибка вимірювання прямокутних координат для масштабу 1:500 становить 30 мм.

32 Якими методами доцільно вести зйомку незабудованих територій

На відкритих територіях знімання незабудованих територій доцільно вести GPS- методом у режимі RTK або електрон­ної тахеометрії.

Методи побудови планової і висотної геодезичних мереж знімання та її згущення, вимоги до точності відображення ситуації та рельєфу для забудованих і незабудованих територій зазначено в Інструкції [4].

Кількість точок знімальної основи при згущені доводять на планшетах зйомки в масштабі 1:500 до 10, в масштабі 1:1000 до 20, а в масштабі 1:2000 до 50 точок. На місцевості з нечіткими контурами щільність можна зменшувати в два рази.

33 В яких випадках дозволяється вести зйомку тілки на знімальній основі

Як виняток, топографічне знімання допускається виконувати тільки на знімальній основі, якщо площа ділянки до 10 га незабудованої території, або на відстані 3км відсутні пункти геодезичної мережі. В цьому випадку мережу орієнтують за магнітним азимутом [4].

Нівелювання незабудованих територій

Для проектування інженерних споруд на рівнинних територіях, як, наприк­лад, аеропорти, які вимагають високої точності відображення рельєфу, їх знімають методом нівелювання поверхні за квадратами -- 20x20, 30x30 і 40x40 м відповідно у масштабах 1:500, 1:1 000 і 1:2 000. Геодезичну основу знімання у формі квадратів або прямокутників зі сторонами 200-400 м створюють переважно методом полігонометрії, тріангулатерації та GPS з точністю 1-го, 2-го розряду або теодолітного ходу залежно від масштабу. Для формування прямокутників або квадратів пункти цих мереж підлягають редукуванню, оскільки вони потім використовуються для створення нівелірної сітки квадратів. Крім того, вершини відредукованих пунктів нівелюють ходами не нижче IV класу точності.

Нівелювання поверхні ведеться з одної-двох стоянок приладу в кожному квадраті з контролем його горизонту за двома опорними пунктами. За результатами нівелювання складають план з горизонталями через 0,25 м, який використовують для детального вертикального планування рельєфу та будівництва споруд.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.